NAUJIENOS
Kaip nuversti valdžią

Miškų valdytojai kviečiami suskubti

Kategorija:

Miestas:
Miško valdytojai ar jų grupės, siekiančios įrengti ar rekonstruoti miško kelius (su žvyro danga) ir kitus su miško keliais susijusius įrenginius (statinius), iki birželio 28 d. dar gali kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta daugiau kaip 1 mln. 300 tūkst. Eur paramos lėšų. Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 200 tūkst. Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu vienam paramos gavėjui – 400 tūkst. Eur. Paraiškos gali būti teikiamos kartu su partneriais – kitais miško valdytojais. Partnerių ir (arba) susijusių įmonių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.
     
   ŽŪM inf.

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis


Reklama