NAUJIENOS

Ministras L. Kukuraitis susitiko su Europos Komisijos komisare lygybės klausimais H. Dalli

Kategorija:

Miestas:

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis penktadienį susitiko su Europos Komisijos komisare lygybės klausimais Helena Dalli, su kuria aptarė Lietuvos žingsnius užtikrinant lyčių lygybę bei smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir pagalbą nuo smurto savo šeimose nukentėjusiems asmenims, daugiausia moterims. 

Pasak eurokomisarės, lygybės įtvirtinimas horizontaliai paliečia visas politikos sritis, todėl pastarojo meto Lietuvos pastangos mažinti vaikų skurdą taip pat prisideda prie lygybės, nes sušvelnina įtampą šeimose bei prisideda prie vienišų vaikus auginančių tėvų, daugiausia moterų, ekonominės padėties stiprinimo.

Tačiau kartu komisarė pabrėžė būtinybę šalims skirti išskirtinį dėmesį kovai su smurtu prieš moteris. Smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje mažinimas yra pagrindinis Stambulo konvencijos tikslas. Lietuva šią konvenciją pasirašė 2013 m. Buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė 2018 m. pateikė Seimui ratifikuoti konvenciją.

Pasak ministro L. Kukuraičio, kol Seimas apsispręs dėl konvencijos ratifikavimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija deda pastangas įgyvendinti priemones, kurios prisidėtų prie smurto prieš moteris mažinimo ir veiksmingos pagalbos nuo smurto nukentėjusioms aukoms teikimo. 

Lietuva dvigubai padidino finansavimą specializuotos pagalbos centrams, kurie teikia pagalbą nuo smurto nukentėjusioms aukoms. Jei 2018 m. visiems centrams buvo skiriama 750 tūkst. eurų, tai 2019 ir 2020 m. finansavimas išaugo iki 1,5 mln. eurų metams.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija taip pat yra parengusi teisės aktų pataisas, pagal kurias didesnis dėmesys bus skiriamas smurto lyties aspektu reiškiniui, nes smurtas artimoje aplinkoje daugiausia paliečia moteris ir mergaites. Tai reiškia, kad Lietuvos įgyvendinamos priemonės bus labiau nukreiptos į pagalbą konkrečiai tikslinei grupei – moterims ir mergaitėms. 

Susitikimo metu ministras taip pat pažymėjo, kad Lietuva palaikys Europos Komisijos pateiktą siūlymą dėl Lyčių lygybės strategijos 2020-2024 m. bei aktyviai prisidės prie jos įgyvendinimo.

Neseniai įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą buvo atliktas mokslinis tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, kokios kliūtys trukdo geriausiai suteikti pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems žmonėms, kokių žingsnių būtina imtis tobulinant pagalbos sistemą, kaip užtikrinti tinkamą smurto artimoje aplinkoje prevenciją, pradedant nuo darbo su jaunąja karta. Kliūčių įvardijimas leis tiksliau nustatyti, ką būtina tobulinti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir apsaugos nuo smurto lyties pagrindu sistemoje, kurioje veikia daug skirtingų valstybės, savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų.


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Menas ir internete – menas

Menas ir internete – menas

Jo kūrybinis procesas reikalauja pastangų, idėjų, meninės kokybės ir daugelio kitų komponentų. Jis vertas apdovanojimų, bilieto, žiūrovų ir žiniasklaidos dėmesio. Tai inovatyvi šio laiko meninė raiška, bet ne gyvo meno pakaitalas ir...

Menas ir internete – menas

Menas ir internete – menas

Jo kūrybinis procesas reikalauja pastangų, idėjų, meninės kokybės ir daugelio kitų komponentų. Jis vertas apdovanojimų, bilieto, žiūrovų ir žiniasklaidos dėmesio. Tai inovatyvi šio laiko meninė raiška, bet ne gyvo meno pakaitalas ir...


Reklama