NAUJIENOS

Ministras Kęstutis Navickas: „Turime apsispręsti, kas yra žemės ūkis"

Kategorija:

Miestas:

Žemės ūkio politika, aktualijos ir konkretūs sprendimai – pastaruoju metu nuolat aptariamos temos Žemės ūkio ministerijos vadovybės ir žemdirbių savivaldos organizacijų atstovų susitikimuose.  Bendradarbiavimas ne tik būtinas, bet ir naudingas. Su Žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku susitikusi Žemės ūkio rūmų vadovybė paatviravo, kad kiekvienas ministerijos vadovų pasikeitimas jiems visada sukelia streso. Tačiau atkreipė dėmesį, kad ministro ir šios žemdirbių organizacijos žemės ūkio politikos vizija sutampa. Vienodas požiūris dėl jaunųjų ūkininkų skatinimo, mokslinių tyrimų, prioritetų nusistatymo.

Pasak ministro, nusistovėjusi žemės ūkio politika „visiems po truputį, kad visiems būtum geras“ niekur neveda, todėl turi būti keičiama. Stebėtina besidubliuojanti atliekamų mokslinių tyrimų, įvairių programų gausa. Iš tręšiančių pasėlius mineralinėmis trąšomis nereikalaujama tręšimo planų, nors tai privaloma tręšiant organinėmis trąšomis. Prie bendrų sutarimų neprisideda ir priešiškas nusiteikimas tarp pačių žemdirbių savivaldos organizacijų.

„Turime apsispręsti, kas yra žemės ūkis. Ar tikrai jis yra viskas, kas yra kaime? Privalo būti prioritetai, ypač kalbant apie būsimąjį finansavimo laikotarpį. Privalome nusistatyti strategines kryptis. Pagrindinis tikslas – gaminti maistą Lietuvos žmonėms. Prioritetai – gamyba ir tvarumas. Ir tai bus numatyta rengiamame ateinančio laikotarpio žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginiame plane“, – sako ministras.

Žemės ūkio ministerijos inf.


Reklama