Miesto paroda „Daržo kaliausė“
  NAUJIENOS

Miesto paroda „Daržo kaliausė“

Kategorija:

Miestas:
Ekologija, aplinkosauga, meilė gamtai – pastaraisiais metais įgauna vis didesnę reikšmę. Natūralu, kad ikimokyklinėse įstaigose taip pat skiriamas didesnis dėmesys šioms temoms. Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogai, įtraukdami vaikus ir tėvus, jau antrus metus iš eilės vykdo Vilniaus miesto savivaldybės remiamą  aplinkosauginį ir ekologinį projektą „Gamtos namų duris pravėrus“, kurio šių metų pagrindinis tikslas – ugdyti nevartotojišką požiūrį į gamtą, pagarbą gyvybei ir atsakomybę už ją, rūpestį ne tik dėl savo, bet ir savo šalies bei visos Žemės ateities.
Viena projekto veiklų tapo idėja suorganizuoti darbų iš antrinių žaliavų parodą „Daržo kaliausė“.  Parodoje dalyvauti buvo kviečiamos ikimokyklinės įstaigos iš visos Lietuvos. 2019 m. spalio  28 – lapkričio 8 dienomis įstaigoje buvo galima pasigrožėti tiek pedagogų, tiek tėvų kūrybiškumu, išmone, originalumu drauge su vaikais gaminant kaliauses ir jų gamybai panaudojant pačius įvairiausius jau nebereikalingus daiktus.
Džiugino širdį, kad parodoje dalyvavo ne tik Vilniaus miesto darželiai, bet ir Kretingos, Druskininkų mietų įstaigos. Vadinasi, nesvarbu kaip arti ar toli esame vieni nuo kitų,  mus visus sieja viena mintis ir vienas tikslas: jau nuo mažų dienų formuoti žmogui suvokimą, kad jis yra gamtos dalis ir kad nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kokia bus gamtos ir mūsų pačių ateitis.
Jeigu jums kyla klausimas, o kur iškeliaus kaliausės po parodos? Joms jau numatyta vieta įstaigos kieme esančioje edukacinėje erdvėje „Daržininko kertelė“, kad saugotų nuo varnų ir žvirblių vaikų auginamas daržoves.
 
Audronė Markevičienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 

Reklama