NAUJIENOS

Merui R. Malinauskui – Lietuvos kurortų asociacijos vadovės padėka

Kategorija:

Miestas:
Gegužės 18 dieną Lietuvos kurortų asociacijos vadovė Kristina Citvarienė susitiko su Druskininkų savivaldybės meru Ričardu Malinausku ir padėkojo, kad savo, kaip asociacijos prezidento kadencijos etapą R. Malinauskas pažymėjo svarbiais asociacijai ir kurortų bei kurortinių teritorijų veiklai darbais.
Gegužės 12 dieną organizuotame Lietuvos kurortų asociacijos narių nuotoliniame posėdyje pristatyti nuveikti darbai, sudėlioti nauji planai ir ištrinkta nauja asociacijos vadovybė.

2019 m. Lietuvos kurortų asociacijos prezidentu išrinktas  Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas padėkojo asociacijos nariams už bendrą darbą ir apžvelgė svarbiausius savo kadencijos darbus.
Po savivaldybių apklausos buvo išskirtos problematiškiausios sritys kurortams ir kurortinėms teritorijoms: teisinės bazės ir finansavimo trūkumas, neatsižvelgimas į turizmo įtaką kurortams, kurortologinių tyrimų stygius ir miglotos ateinančio laikotarpio ES finansavimo galimybės. Visą laiką buvo tikslingai dirbama ties šiais klausimais.
Lygiagrečiai su problemomis, buvo išgrynintos  ir visiems svarbios užsienio šalių rinkos, kad būtų galima rinkodaros priemones taikyti tikslingai ir racionaliai.

Vienas svarbiausių darbų, kuriuos per šiuos dvejus metus pavyko nuveikti asociacijai – parengtas LR Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymas, kuris gegužės 11 dieną registruotas LR Seime.  Iki šiol kurortų sritį reglamentavo net 18 atskirų teisės aktų, kurie dažnais atvejais prasilenkdavo su kurortų aktualijomis, tad sukurtas naujasis įstatymas labai aktualus.

  Iki šiol formuojant savivaldybių biudžetus nėra atsižvelgiama į kurortų kuriamą pridėtinę vertę, ekonominę naudą bei indėlį  šalies įvaizdžio formavimui. Kurortų infrastruktūra per metus aptarnauja net iki 30-ies kartų daugiau žmonių, negu juose yra gyventojų, todėl būtina skirti papildomų lėšų įvairioms investicijoms infrastruktūros palaikymui ir plėtrai, aplinkos apsaugai. Kurortų asociacija teikė siūlymus dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirstymo ir Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymo. Tačiau šiems siūlymams pritarta nebuvo.
Taip pat Seimui ir Vyriausybei pateiktas siūlymas didinti finansavimą visoms savivaldybėms - GPM dalies perskirstymas įvedant rodiklį „Turizmo plėtros skatinimas“. Dėl šio pasiūlymo dar vyksta diskusijos.

Asociacija siūlė 2021-2027 m. ES finasinimae laikotarpyje kurortus ir kurortines teritorijas išskirti kaip prioritetines.   Šių finansavimo priemonių pagalba Lietuvos kurortai bei kurortinės savivaldybės turėtų galimybę susitvarkyti didelių investicijų reikalaujančius infrastruktūros objektus, apleistus pastatus ir teritorijas, modernizuotų viešąsias erdves, atnaujintų esamus ir nutiestų naujus dviračių takus ir pan. Tačiau institucijos laikosi nuomonės, kad kurortai ir kurortinės teritorijos turi galimybes gauti ES lėšas per Regioninę politiką.

ES šalys turizmo sektoriui skiria daug dėmesio, numato jam skatinti reikalingas priemones, yra įtraukusios turizmą kaip atskirą ūkio šaką į Vyriausybės planus, ES investicijų programas. Remiantis kitų šalių pavyzdžiu, buvo siekiama turizmą įtraukti prie ūkio šakų.  Nors šis siūlymas atmestas, tačiau dabar asociacija siekia turizmo kaip atskiro komponento įtraukimo į nacionalinį RRF planą.

Kurortų asociacija taip pat teikė savo siūlymus dėl Darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo, dėl teisingų statistinių duomenų teikimo mechanizmo užtikrinimo, Dėl finansavimo kurortiniam sanatoriniam gydymui didinimo.
Birštono merė Nijolė Dirginčienė padėkojo R. Malinauskui už atkaklų darbą: „Didžiausias pasiekimas – iki Seimo pavyko nunešti kurortams ir kurortinėms teritorijoms aktualaus įstatymo projektą. Turime užtikrintą pradžią“.
„Idėjų, siūlymų, norų buvo labai daug, dalį jų pavyko įgyvendinti. Linkiu, kad nauja vadovybė tęstų pradėtą darbą, pasiektų tuos tikslus, kuriuos visi išsikėlėme, neabejoju, kad užteks noro toliau aktyviai imtis iniciatyvos, kad prioritetai turizmui būtų atrasti“,  - sakė R. Malinauskas.

Posėdžio metu taip pat aptarta asociacijos finansinė ataskaita, diskutuota dėl pandemijos padarinių, skiepų ir galimybių paso, užsienio rinkų pasiekiamumo, turizmo sektoriaus atsigavimo galimybių, kurortinės rinkliavos klausimų. 
Posėdyje 2 metų kadencijai išrinkta nauja Lietuvos kurortų asociacijos vadovybė – prezidente Birštono merė Nijolė Dirginčienė, jos pavaduotojas – Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

Asociacija vienija Lietuvos kurortus ir kurortines teritorijas: Birštono, Druskininkų, Neringos, Palangos, Anykščių raj., Ignalinos raj., Kauno raj., Trakų raj. bei Zarasų raj. savivaldybes.
 
Diana Sinkevičiūtė

Reklama