NAUJIENOS

Martyno Jankaus muziejų pasiekė dovana iš Australijos

Kategorija:

Miestas:

Prieš keletą dienų muziejų pasiekė ilgai laukta dovana iš Australijos - pluoštas Valterio Didžio korespondencijos.

2013 metų rugsėjo 7 dieną Bitėnų kapinėse buvo perlaidotas vienas Prūsų Lietuvos tautinės tarybos steigėjų, jauniausias iš 24  Tilžės aktą pasirašiusių signatarų, gydytojas, medicinos mokslų daktaras, Klaipėdos jachtklubo komodoras, tarpukario Lietuvos gydytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Valteris Didžys ir jo žmona Liudvika Didžienė. Šio įvykio priešistorė siekia 2011 m. rugpjūtį, kai į Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejų užsuko Australijoje gyvenantis Martynas Didžys (Valterio Didžio sūnus) su žmona Dalia. Valterio Didžio pavardė su parašu ant Tilžės akto, eksponuojamo ekspozicijoje, nukėlė svečią į prisiminimus apie tėvą... Dar vaiku būdamas, Martynas kartu su tėvais ir seserimi Ieva 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. laivu „Fairesa“ šeima išvyko į Australiją. Gyvendamas Australijoje Valteris Didžys labai rėmė lietuvių namų Melburne statybą, buvo Australijos lietuvių fondo šimtininkas, įsteigė Mažosios Lietuvos bičiulių draugiją ir iki pat mirties, 1977 m. nenuilstamai domėjosi  ir bendravo su mažlietuviais, pasklidusiais po visą pasaulį.


Valterio Didžio duktė Ieva Aras po tėvų perlaidojimo Bitėnų kapinėse Martyno Jankaus muziejaus darbuotojams žadėjo, kad kai tik leis galimybės, ji būtinai perduos muziejui tėvo išsaugotą asmeninę ir tarnybinę korespondenciją. Pažadą ji tesėjo - muziejui perduota virš 50 eksponatų. Laiškai, fotografijos, atvirukai siųsti Valteriui Didžiui iš tolimiausių pasaulio kraštų... o tema vis ta pati - Lietuva ir lietuvybė. Gauta korespondencija datuojama nuo 1949 iki 1977 metų. „Didžiai gerbiamas pone daktare“   tokiu kreipiniu prasideda ko ne visi teisininko Jono Stiklioriaus, rašytojos Ievos Simonaitytės, teisininko, istoriko Martyno Brako, inžinieriaus Anso Glažės, kunigo, pedagogo Frico Skėrio, enciklopedininko, anglisto Viliau Pėteraičio, pedagogo, visuomenės veikėjo Martyno Purvino ir kitų įžymių mažlietuvių laiškai Valteriui Didžiui.

Liudvika Burzdžiuvienė

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus
direktorė


20-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Varškės spurgos – ,,ežiukai“

Kepenėlės su obuoliais ir paprika

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Vaikų vasara muziejuje
Reklama