NAUJIENOS

Marija Rekst: Vyriausybių turėjome įvairių ir ne kiekviena palaikė tokius glaudžius ryšius su savivalda, kaip dabartinė

Kategorija:

Miestas:
„Manau, kad šiuo iššūkių kupinu laikotarpiu korektiškiausia būtų susilaikyti nuo nekonstruktyvaus Vyriausybės vertinimo, kritikos. Galiu konstatuoti vien faktus: kai mus užklupo ši precedento neturinti situacija, Vyriausybė bendradarbiauja su savivaldybėmis, palaiko ryšį, komunikuoja. Vyksta nuotoliniu būdu rengiamos Vyriausybės ir savivaldos atstovų vaizdo konferencijos, per kuriuos diskutuojame, kartu ieškome sprendimų. Ne vieną sunkumą tokiu būdu jau pavyko įveikti. Savivaldoje esu ne pirmus metus ir galiu pasakyti, kad Vyriausybių turėjome įvairių ir ne kiekviena palaikė tokius glaudžius ryšius su savivalda, kaip dabartinė. Toli gražu ne kiekvienas premjeras norėjo kalbėtis su Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais. O dabartinis ieško kontakto su savivaldybininkais. Ir taip turėtų būti, juk tik veikdami kartu rasime išeitį iš susidariusios neeilinės situacijos. Ko tikėčiausi iš centrinės valdžios pasibaigus karantinui ir suvaldžius COVID-19 pandemiją? Ogi kad tas dialogas, koks šiuo metu yra su Vyriausybe turime šiuo metu, išliktų ir konstruktyvus bendradarbiavimas būtų tęsiamas“, – sako Vilniaus rajono merė Marija Rekst, apžvelgdama galimus ir jau esamus karantino padarinius.

 Rūpestis dėl ateities

Specialistų skaičiavimais, Lietuvos ekonomikos nuosmukis dėl koronaviruso šiemet gali siekti daugiau kaip 7 proc. Socialinės izoliacijos pasekmes, be abejo, jaučiame ir mes. Vilniaus rajono savivaldybės I ketvirčio biudžeto vykdymas labai panašus į ankstesniųjų metų, tačiau ateities perspektyvos kelia rūpestį dėl pajamų surinkimo. Prognozuojama, kad prasidėjęs ekonominis nuosmukis turės įtakos Savivaldybės biudžeto pajamų surinkimui. Todėl svarbu ieškoti sprendimų, kurie padėtų išlaikyti gyventojų pajamas ir apsaugoti juos nuo pajamų netekimo. Karantino laikotarpiu Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto 2020 metų asignavimai nebuvo mažinami. Biudžetinių įstaigų darbuotojų veikla buvo organizuota atsižvelgiant į darbuotojų funkcijas, jų darbo apmokėjimas buvo užtikrintas, darbo užmokestis nemažinamas, prastovos skelbiamos nebuvo.

Kalbant apie švietimą, rajone uždarytos visos ugdymo įstaigos, ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu. Atšaukti suplanuoti renginiai, respublikinių olimpiadų ir konkursų etapai. Valstybinių brandos egzaminų datos pakeistos. Tai sukelia tam tikrų problemų dėl brandos egzaminų vertintojų ir vykdytojų, nes paprastai liepos mėn. mokytojai atostogauja. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms teks dirbti vasarą visų pajėgumu (paprastai užsidarydavo vienam mėnesiui), nes, tėvams grįžus į darbus, reikės užtikrinti vaikų priežiūrą. Preliminariais duomenimis, vasarą darželius lankyti planuoja apie 90 proc. vaikų. Techninis personalas daugumoje įstaigų paeiliui išnaudoja kasmetines atostogas arba jų dalį.

Įsigaliojus karantinui ir nustačius draudžiamų veiklų sąrašą, jautria vieta gyventojams bei verslininkams tapo darbo vietų išsaugojimas patiriant kuo mažesnius nuostolius. Užimtumo tarnybos duomenimis, kovo 1 d. bei balandžio 1 d. Lietuvoje buvo užregistruota 9,8 proc. bedarbių, o balandžio 20 d. duomenimis buvo registruota daugiau nei 190,3 tūkst. darbo neturinčių asmenų, ir jie sudarė 11,1 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Prognozuojama, kad Vilniaus rajone nedarbas gali būti šiek tiek didesnis nei Lietuvos vidurkis.

Dabar daug įmonių veiklą sustabdė, paskelbė prastovą darbuotojams, dalis darbuotojų atostogauja, dalis serga arba slaugo artimus ar prižiūri vaikus. Tikėtina, kad jų niekas neatleis iš darbo. Išanalizavus Užimtumo tarnybos gaunamus pranešimus apie atleidimus, galima teigti, kad masinių atleidimų Vilniaus rajone nėra.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba ieško sprendimų, kaip padėti verslui, suteikiant papildomų mokestinių lengvatų.

Sumažėjo jaunų šeimų, norinčių pasinaudoti parama įsigyjant pirmąjį būstą, prašymų. Kovo mėn. Vilniaus rajono savivaldybės administracija sulaukė tik 28 prašymų, t.y. 43 proc. mažiau nei vasario mėn.

Asmenų, teikiančių prašymus dėl įsirašymo į Vilniaus rajono gyventojų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, skaičius irgi sumažėjo. Kovo mėn. prašymų skaičius sumažėjo 56 proc., palyginti su vasario mėn.
Dėl įvesto karantino keleivių vežimo paslaugas viešojo priemiestinio susisiekimo maršrutais teikiantys vežėjai susidūrė su dideliais iššūkiais. Kilusių problemų pagrindą sudarė žymiai sumažėję keleivių srautai bei sustabdytas mokinių vežimas į mokymo įstaigas. Dėl to dalis vežėjų atsidūrė kritinėje situacijoje – uždirbamų maršrutuose pajamų neužteko einamoms išlaidoms apmokėti. Sumažėję keleivių srautai savo ruožtu išprovokavo dalies reisų aptarnavimo stabdymą, dėl ko sumažėjo vežėjams mokėtinos sumos už keleivių vežimo paslaugų teikimą.

Per 2020 m. kovo mėn. aptarnautų keleivių skaičius sumažėjo beveik 39 proc. (arba beveik 58 tūkst. parduotų bilietų mažiau), palyginti su 2019 m. kovo mėn. laikotarpio duomenimis, o vežėjų gautos bilietų pardavimo pajamos Vilniaus rajono savivaldybės įsteigtuose maršrutuose sumažėjo 38,5 proc. (arba beveik 52 tūkst. eurų), palyginti su 2019 m. kovo mėn. Taip pat 37 proc. (beveik 12 tūkst. eurų) sumažėjo ir vežėjams sumokėta kompensacijos už keleivių vežimą su nuolaida suma už 2020 m. kovo mėn.

Kompensacijos už mokinių pavėžėjimą į mokymo įstaigas suma sumažėjo 50 proc. (apie 13 tūkst. eurų). Faktiškai įvykdyta rida sumažėjo 10 proc., palyginti su tvarkaraščiuose numatyta rida, o tai savo ruožtu lėmė, kad 10 proc. (daugiau nei 9 tūkst. eurų) sumažėjo ir vežėjams pagal sutartis mokamos išmokos už faktiškai įvykdytą ridą teikiant keleivių vežimo paslaugas. Iš viso per pusę 2020 m. kovo mėn. vežėjai prarado apie 86 tūkst. eurų. pajamų.

2020 m. balandžio mėnesį visi minėti rodikliai pablogėjo. Aptarnautų keleivių skaičius bei bilietų pardavimo pajamos 2020 m. balandžio mėn. dar labiau smuko. Pirminiais skaičiavimais, per 2020 m. balandžio mėn. vežėjų gautos bilietų pardavimo pajamos Vilniaus rajono savivaldybės įsteigtuose maršrutuose sumažėjo nuo 70 iki 80 proc. (nuo 103 iki 118 tūkst. eurų), palyginti su 2019 m. balandžio mėn. Panašiai nuo 70 iki 80 proc. (nuo 30 iki 34 tūkst. eurų) sumažės ir vežėjams mokėtina kompensacijos už keleivių vežimą su nuolaida suma. Tuo tarpu dėl neveikiančių mokymo įstaigų 2020 m. balandžio mėn. kompensacija už mokinių pavėžėjimą į mokymo įstaigas nebuvo mokama, dėl ko vežėjai prarado apie 26 tūkst. eurų. Be to, 2020 balandžio mėn. apie 40 proc. sumažėjo ir faktiškai įvykdyta rida lyginant su tvarkaraščiuose numatyta rida – tokiu pat mastu (apie 30 tūkst. eurų.) sumažėjo vežėjams pagal sutartis mokamos išmokos už faktiškai įvykdytą ridą teikiant keleivių vežimo paslaugas. Tikėtina, kad iš viso per 2020 m. balandžio mėn.  vežėjai neteko nuo 190 tūkst. eurų iki 210 tūkst. eurų pajamų.

Komunalinio ūkio sektoriuje ekstremaliosios situacijos nėra. Vilniaus rajono gyventojams pratęsėme vietinės rinkliavos mokėjimų terminus už komunalinių atliekų surinkimo paslaugą nuo kovo 31 d. iki  birželio 1 d. Pagrindinių paslaugų teikimas (vandens, nuotekų šalinimo, atliekų tvarkymo ir t.t.) tebevyksta. Dėl būtinumo vengti socialinių kontaktų kiek užsitęs atliekų konteinerių dalijimo gyventojams procesas.  

Privačios statybos sektoriuje pastebėjome netgi suaktyvėjimą. Matyt, gyventojai karantino laikotarpiu turi daugiau laiko statyboms tęsti, kiek atsilaisvino architektai, kurie paspartino projektavimo darbus. Fiksuojame išaugusį statybos leidimų skaičių, teikiame daugiau susisiekimo komunikacijų projektų derinimo paslaugų.
Labai džiugina tai, kad tebevyksta viešųjų objektų statybos ir gerinimo darbai. Tęsiami didelės apimties Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro remonto darbai, statomas Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus priestatas, Marijampolio vaikų lopšelio-darželio priestatas. DTačiau būtina pabrėžti, kad darbų tempai sulėtėjo dėl statybinių medžiagų riboto pasirinkimo ir dėl karantino ribotų galimybių jų įsigyti.

Civilinės metrikacijos paslaugas teikiame elektroniniu būdu per sistemą MEPIS. Karantinas šioje srityje paveikė tik santuokas: būsimieji jaunieji dažnai nukelia tuoktuves vėlesniam laikui. Jei gyventojai ir ryžtasi ceremonijai, tai jos vyksta dalyvaujant iki 4-5 asmenų. Visi, įskaitant jaunuosius, dėvi kaukes ir mūvi pirštines. Nėra ir įprasto apsikeitimo žiedais: ši ceremonija vyksta vėliau bažnyčioje. 

Kultūrinė veikla persikėlė į elektroninę erdvę. Per tą laiką kilo daug naujų sumanymų ir idėjų, kurios bus įgyvendinamos pasibaigus socialinei gyventojų izoliacijai. Pasitelkiant socialinių tinklų galimybes, vyksta ansamblių repeticijos, sportininkai rengia online treniruotes, edukaciniai užsiėmimai įgavo virtualią formą, ten pat persikėlė ir įvairaus pobūdžio konkursai. Labau laukiame tiesioginio susitikimo su žiūrovais ir kultūros vartotojais. Labai norime atverti publikai koncertų sales, o sportininkams – sporto aikštynus ir sporto sales.  

Žemės ūkio srityje priimtas sprendimas iki karantino pabaigos atidėti traktorių techninę apžiūrą. Balandžio 20 d. prasidėjo nuotolinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas.

Kalbant apie investicinių projektų įgyvendinimą, pastebėjome, kad gan dažnai rangovai turi nepagrįstų lūkesčių dėl verslo sąlygų gerinimo karantino režimo metu. Susidaro įspūdis, kad kai kurie rangovai, pasinaudodami susidariusia situacija, siekia sau maksimalios finansinės naudos prasme. Įgyvendindami projektus, rangovai dažnai skundžiasi, kad statybinių medžiagų ar prekių tiekimas labai vėluoja, prašo avansinių mokėjimų, kad galėtų anksčiau nupirkti ar užsakyti prekes. Tapo sudėtingiau kontroliuoti rangovus, kaip jie vykdo darbus, kadangi Savivaldybės darbuotojai dirba nuotoliniu būdu, kol kas apsiribojama nuotraukomis iš projekto vietos.

Paskelbus karantiną, turėjo būti perplanuotas ir socialinių paslaugų teikimas Vilniaus rajono gyventojams tiek asmens namuose, tiek stacionariose dienos socialines globos paslaugas teikiančiose įstaigose.
Dienos socialinės globos paslaugas teikiančios institucijos turėjo laikinai nutraukti savo veiklą. Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras, net ir laikinai sustabdžius veiklą, dirba visu pajėgumu. Darbas su paslaugų gavėjais vykdomas nuotoliniu būdu, tiesiogiai transliuojamos mankštos, skirtos tiek centro lankytojams, tiek ir jų tėvams. Ir paslaugų gavėjai, ir jų tėvai nuolat yra palaikomi ir konsultuojami centro darbuotojų telefonu. Nežiūrint į sunkią susiklosčiusią situaciją Lietuvoje, centro paslaugų gavėjų užimtumas nėra pertraukiamas, o vykdomas nuotoliniu būdu pagal užimtumo specialistų sukurtus šablonus, tokiu būdu pasiruošiant darbui po karantino Lietuvoje atšaukimo.

Paskelbus ekstremalią situaciją Nemenčinėje bei įvedus apribojimus miestelyje, tiek Nemenčinės m., tiek Nemenčinės kaimiškoji seniūnija organizuoja visokeriopą pagalbą besikreipiantiems gyventojams.
Socialinių paslaugų teikimas asmens namuose (integrali pagalba į namus) buvo sumažintas iki minimumo. Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras įvertino, kam integralios pagalbos paslaugos karantino metu yra būtinos ir gyvybiškai svarbios. Iki karantino įvedimo integralios pagalbos paslaugos buvo teikiamos 54 Vilniaus rajono gyventojams, po karantino įvedimo paslaugų gavėjų skaičius buvo sumažintas iki 20 asmenų, t. y. šiuo metu tik apytiksliai 37 proc. gyventojų gauna šias paslaugas. Karantino metu paslaugos teikiamos vienišiems ir sunkios negalios asmenims, kuriems reikalingos slaugos paslaugos. Tiek paslaugų gavėjai, tiek darbuotojai aprūpinti saugos priemonėmis, paslaugų gavėjai aprūpinami būtinaisiais medikamentais, maisto produktais (pagal individualų poreikį). Integralios pagalbos į namus paslaugų teikimas vyksta sklandžiai. Visais kitais paslaugų gavėjais rūpinasi kartu gyvenantys artimieji ir giminaičiai. Kiekvienas integralios pagalbos paslaugas gaunantis gyventojas ar jo artimasis giminaitis, šeimos narys individualiai telefonu buvo informuoti apie šios paslaugos teikimo pakeitimus karantino metu. Gyventojai buvo supratingi ir, be abejo, patys pasirūpina savo artimaisiais, kol paslaugos laikinai yra sustabdytos.

Siekiant išsaugoti darbo vietas socialinių paslaugų įstaigose, kad, pasibaigus karantino laikotarpiui, socialinių paslaugų teikimas būtų pratęstas kuo operatyviau, Savivaldybė užtikrina finansavimą negalinčių veikti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidoms ir socialinėms paslaugoms teikti (pirkti) numatytų Savivaldybės biudžeto ar valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų lėšų. Toks finansavimas užtikrinimas dienos socialinės globos paslaugas teikiančioms įstaigoms, negalinčioms laikinai vykdyti savo veiklos ir, kuriose paslaugas gauna Vilniaus r. gyventojai.
Toliau sprendžiami klausimai ir dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims bei dėl jų apgyvendinimo socialinės globos įstaigoje.

Situacija Vilniaus rajone išlieka stabili. Seniūnijos socialinio darbo organizatoriai nuotoliniu būdu konsultuoja gyventojus, vertina poreikį pagalbai, priima prašymus. Visiems besikreipiantiems į socialinių paslaugų centrus asmenims suteikiama konsultacija, pagalba. Esant poreikiui, organizuojamas transportas, maitinimas, aprūpinimas būtiniausiomis prekėmis ir (ar) asmens apsaugos priemonėmis, tame tarpe suteikiama pagalba ir tiems, kurie turėjo izoliuotis Savivaldybės paskirtose patalpose.

Kalbant apie socialinių paslaugų šeimai ir vaikui teikimą, būtina pabrėžti, kad karantinas, be abejo, palietė Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigų funkcionavimą. Pavyzdžiui, visi Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro darbuotojai darbo vietas turėjo įsirengti namuose. Bendravimas su šeimomis, atvejo vadybos posėdžiai vedami nuotolinėmis vaizdo ir ryšio priemonėmis. Pagirtina, kad darbuotojai greitai persiorientavo ir savo įprastinius metodus pakeitė kitais, prisiderino prie esamos situacijos. Lankomosios priežiūros specialistės, laikydamosi visų karantino apsaugos reikalavimų, lankosi pas asmenis, kuriems yra paskirta priežiūra. Centro veikla karantino metu nesutriko – visos paslaugos yra teikiamos laikantis visų nustatytų saugumo taisyklių. Karantino metu paskirtos socialinių paslaugų gavėjams paslaugos (psichologo paslauga, priklausomybės konsultanto paslauga) tampa ne visiškai efektyvios, pats procesas sulėtėjęs, nes nuotoliniu būdu geriausio rezultato sunku pasiekti.

Situacija Vaikų ir paauglių socialinis centre yra pakankamai stabili, pagrindinis nepatogumas yra apribota judėjimo laisvė, vaikai ir darbuotojai yra pavargę nuo mokymosi namuose. Darbuotojams, dirbantiems rizikos sąlygomis, reikalinga papildoma motyvacija.

Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centro Globos centro darbas vyksta labai intensyviai. Globos koordinatorės nuolat bendrauja su globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais telefonu ir kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis. Pažymėtina, kad karantino metu stengiamasi palaikyti ryšį su visais mūsų teritorijoje esančiais globėjais (rūpintojais). Vyksta bendradarbiavimas su ugdymo, gydymo įstaigomis, vaiko teisių apsaugos specialistais bei kitomis institucijomis, siekiant pilnavertiškai užtikrinti vaiko gerovę šiuo sudėtingu laikotarpiu. Globėjams (rūpintojams) bei vaikams pastoviai siūloma ir organizuojama psichologinė pagalba. Globos centro specialistai dalyvauja vaizdo konferencijose, per kurias aptariami įvairūs klausimai bei situacijos, kurios reikalauja neatidėliotino sprendimo. Darbuotojai kuria viešinimo strategijas, kurios padės užtikrinti globos/įvaikinimo populiarinimą mūsų rajone.

Pastebime ir karantino privalumų: vyksta nuotolinės psichologų konsultacijos, online vaizdo skambučiai, įstaigų darbuotojai patobulėjo šioje srityje; sustiprėjo globos koordinatorių, globėjų ir globotinių ryšys, koordinatoriai dar intensyviau konsultuoja, nes globėjų šeimose atsiranda problemų dėl nuotolinio mokymosi; globėjai patys aktyviau ieško pagalbos ir konsultacijų iš GC specialistų; sustiprėjo ryšys tarp socialinių darbuotojų ir globotinių; žmonės daugiau laiko praleidžia su šeima, negaišta laiko spūstyse, išmoko tvarkytis savo reikalus neišeinant iš namų; pastebėjo savo vyresnio amžiaus kaimynus, padeda jiems; išmoko apsipirkti ilgesniam laikui; daugiau laiko praleidžia prie namų gryname ore puoselėdami aplinką, dėl to jaučiasi geriau.
 
Viešieji pirkimai pilnai persikėlė  į elektroninę erdvę, jokių nesklandumų dėl to nekyla, neigiamos karantino pasekmės nebuvo nustatytos.
----
Kalbant savo ruožtu apie priemones karantino pasekmėms šalinti, kurių šalies savivaldybės tikėtųsi iš centrinės valdžios, mes sveikiname visas konstruktyvias ir labai reikalingas Vyriausybės iniciatyvas.


Dėl COVID-19 plitimo sukeltų ekonominių ir finansinių iššūkių savivaldybėms bus teikiamos trumpalaikės paskolos, o dėl centrinės valdžios sprendimų ekstremalios situacijos suvaldymui patirtos išlaidos bus kompensuojamos. Savivaldybės taip pat galės turėti didesnes biudžeto išlaidas nei buvo patvirtinta. Trumpinami valstybės biudžeto lėšų dotacijų savivaldybėms skyrimo ir išmokėjimo veiksmų terminai. Tai leis savivaldybėms greičiau įgyvendinti projektus, o lėšų išmokėjimai greičiau pasieks projektų vykdytojus.
Siekiant padėti verslui ir gyventojams, susidūrusiems su neigiamu poveikiu dėl COVID-19 plitimo, priimtos mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą lengvinančios nuostatos, valstybės lėšomis finansuojamos prastovos, teikiamos subsidijos smulkiesiems verslininkams bei įgyvendinamos verslo likvidumą užtikrinančios priemonės.
Verslui, susidūrusiam su likvidumo ir mokumo problemomis, numatomomis priemonėmis bus suteikta papildomo laiko ir galimybių įveikti finansinius sunkumus ir išsaugoti įmonės mokumą. Siūlomomis priemonėmis galės pasinaudoti tos įmonės, kurios paskelbus karantiną tapo nemokiomis dėl COVID-19 viruso plitimo.
Taip pat pagirtinas Vyriausybės sprendimas skirti premijas socialiniams darbuotojams už padidintą riziką sveikatai karantino metu.

„Ne tik tikiuosi, bet ir giliai tikiu, kad visi drauge įveiksime staiga mums dėl koronaviruso plitimo iškilusius iššūkius. Geriausia, ką šiuo metu galime padaryti – tai likti namuose. Tai šiuo metu veiksmingiausias būdas apsaugoti save, savo artimuosius, kaimynus, bendradarbius. Dar visai neseniai visas pasaulis gyveno beprotišku ritmu. Skubėjo, lėkė, skriejo dideliu greičiu. Vienu momentu visi sustojome. Tikiu, kad šiuo izoliacijos laikotarpiu, kai turime daugiau galimybių sustoti ir viską apmąstyti, tapsime geresni. Įveiksime mus užklupusias negandas ir į įprastą gyvenimo ritmą grįšime jau pasikeitę. Pasikeisime mes, pasikeis ir pasaulis, juk mes ir esame pasaulis. Iš izoliacijos žmonės grįš tapę geresniais. Tikiuosi, kad jau greitai grįšime prie savo įprastų darbų ir pareigų. Grįšime kitokie: labiau mylėdami ir gerbdami kitą žmogų ir dar labiau atsidavę savo gyventojams, kibsime į darbus, taip reikalingus mūsų Vilniaus rajonui.  Būtent to linkiu sau ir kitiems", - pabrėžė M. Rekst.

Beata Aleksandrovič

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Vaikų vasara muziejuje
Su Lietuvos vardu lūpose...

Su Lietuvos vardu lūpose...

Tiksi laikrodis, skaičiuodamas sekundes, dienas, mėnesius, metus, laiko dulkėmis užklodamas prisiminimus, džiaugsmus ir skausmus, juk laikas visagalis, bet ar visagalis jis, kai eidamas gatve sutinki Motiną, kurios širdyje laikas...

Reklama