NAUJIENOS

Maestro Pranui Stepanovui – Alytaus miesto garbės piliečio vardas

Kategorija:

Miestas:
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 19-ojo posėdžio metu nuspręsta suteikti Alytaus miesto garbės piliečio vardą Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoninio orkestro „Svajonė“ vadovui,mokytojui, dirigentui Pranui Stepanovui(po mirties) už ilgametę pedagoginę muzikinę veiklą ir Alytaus miesto vardo garsinimą tarptautinėse scenose.
Pedagogas P. Stepanovas jaunimo simfoniniam orkestrui „Svajonė“ pradėjo vadovauti 2011 metais. Jau po keleto mėnesių koncertuose klausytojai išgirdo naujomis spalvomis skambantį orkestrą, pasižymintį ypatingai išraiškingu muzikavimu. Orkestro skambesys lyg geroji žinia iš Alytaus ėmė sklisti vis plačiau, P. Stepanovo talentas vedė „Svajonę“ į tarptautines scenas, orkestras skambėjo įvairiuose projektuose. 2011-2015 m. P. Stepanovo diriguojamas orkestras surengė arba dalyvavo 90 koncertų Lietuvoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Didžiojoje Britanijoje.
Iš viso tarybai buvo teikiamos svarstyti trys kandidatūros. Slaptu balsavimu 18 balsų skirta Pranui Stepanovui, 11 – Rimantui Kazlėnuiir 6 balsai skirti Juozui Petraškai. Tarybos sprendimas laikomas priimtu, kuomet už jį balsuoja daugiau nei pusė tarybos narių, todėl Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas tik Pranui Stepanovui.
Šiais metais buvo gauti penki siūlymai suteikti Alytaus miesto garbės piliečio vardą. Pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, garbės piliečio vardo suteikimo kandidatūras svarsto Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai. Pasak Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėjos Dalios Jezukevičienės, komitetas savo posėdyje priėmė sprendimą, kad trys kandidatai atitinka Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus, o dėl kitų dviejų kandidatūrų buvo pateikta nepilna informacija. „Tarybai teikti tik trys kandidatai, kurie atitiko visus reikalavimus“, – sakė D. Jezukevičienė.
Garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui, miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje. Siūlymai dėl garbės piliečio vardo suteikimo pateikiami raštu Alytaus miesto savivaldybės merui ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 30 d. Tradiciškai Alytaus miesto šventės metu garbės piliečiui įteikiamas garbės piliečio ženklas ir garbės piliečio liudijimas. Garbės piliečio liudijimas įregistruojamas Alytaus miesto garbės piliečių knygoje. Pir­mą kartą Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio vardas suteiktas 2000 me­tais. Juo ta­po il­ga­me­tis mies­to va­do­vas Alfonsas Gri­gai­tis, ku­rio pa­stan­go­mis iš­si­plė­tė mies­to pra­mo­nė, įsi­kū­rė stam­biau­sios jos įmo­nės, pra­dė­ti sta­ty­ti gy­ve­na­mie­ji mik­ro­ra­jo­nai. Iki šiol Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas 20-čiai asmenų.

Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Konkurso „Su savo augintiniu“ rezultatai

Matykime, išgirskime, padėkime

Reklama