Lygių galimybių kontrolierės veikla vertinama teigiamai
  NAUJIENOS

Lygių galimybių kontrolierės veikla vertinama teigiamai


Miestas:
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, vadovaujamas Seimo narės Rimantės Šalaševičiūtės, išklausė Lygių galimybių kontrolierės Agnetos Skardžiuvienės veiklos 2017 m. ataskaitą.  
Kontrolierė pažymėjo, kad 2017 m. daugiausiai kreipimųsi sulaukta dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu – 312, kas sudarė 49 proc. visų kreipimųsi, amžiaus pagrindu – 98 (13 proc.), negalios pagrindu – 83 (11 proc.). Dėl galimos diskriminacijos kitais pagrindais kreiptasi gerokai mažiau: dėl socialinės padėties – 41 kartą, dėl tautybės – 25 kartus, dėl lytinės orientacijos – 14 kartų. Pagal sritis – pareiškėjai dažniausiai kreipėsi dėl galimos diskriminacijos darbo santykių (233 kreipimaisi), vartotojų teisių apsaugos (161 kreipimasis), valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (101 kreipimasis) veiklos srityse.
Kaip pažymi komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė, Lygių galimybių kontrolierė atkreipė dėmesį, kad vis dar nemažai pasitaiko viešai skelbiamų diskriminuojančių darbo skelbimų, reklamų, žeminančių moters garbę bei orumą, netgi valstybės institucijų veiklos srityse priimtų teisės aktų, diskriminuojančių asmenis. Daugiausiai tokių pažeidimų nustatyta sveikatos apsaugos sistemos srityje.
Komiteto pirmininkė pabrėžia, kad iš ataskaitos matyti, jog dauguma diskriminacijos atvejų nebuvo tyčiniai, todėl tarp pagrindinių 2018 metų savo veiklos prioritetų Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba numačiusi toliau šviesti visuomenę ir keisti laikmečio nebeatitinkančias bei žmogaus teisėms nedraugiškas visuomenės nuostatas.
SRDK teigiamai įvertino lygių galimybių kontrolierės A. Skardžiuvienės bei jos vadovaujamos tarnybos veiklą, siūlydamas ir toliau bendradarbiauti teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo srityje.
Lygių galimybių kontrolierius yra nepriklausomas, Seimui atskaitingas valstybės pareigūnas, atliekantis nepriklausomus tyrimus dėl diskriminacijos atvejų, teikiantis nepriklausomas diskriminacijos padėties apžvalgas bei ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas, taip pat pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų, vykdantis prevencinę ir švietėjišką veiklą.

Parengta pagal Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto informaciją

Reklama