NAUJIENOS

Liudo Truikio ir Marijonos Rakauskaitės memorialinis muziejus

Kategorija:

Miestas:
Namas statytas 3–4 dešimtmetyje, arch. Edmundas Frykas.  Memorialinis muziejus atidarytas 1994 m. spalio 10 d. bute-dirbtuvėje, kur nuo Antrojo pasaulinio karo iki mirties gyveno ir kūrė dailininkas Liudas Truikys bei operos solistė Marijona Rakauskaitė. Muziejuje galima susipažinti su L.Truikio kūrybos palikimu: akvarelėmis, tapyba, scenografijos bei kostiumų eskizais, rankraščiais, dailininko sukauptomis Rytų meno ir lietuvių liaudies skulptūrų kolekcijomis. Galima pasižvalgyti po Marijonos Rakauskaitės kambarį. Edukacinė programa „Smilkalų kvapas“ sudomins įvairaus amžiaus lankytojus.
Bilieto kaina – 2 EUR, ekskursijos kaina lietuvių kalba – 10 EUR, užsienio kalba – 15 EUR.
50% nuolaida taikoma moksleiviams, studentams ir tarptautinį studento pažymėjimą (ISIC) turintiems lankytojams, būtinosios tarnybos kariams, pensininkams.
Nemokamai muziejų lankyti gali ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaikų namų auklėtiniai, socialiai remtinų moksleivių grupės, pateikus raštišką mokyklos direktoriaus prašymą, neįgalieji, asmuo lydintis neįgalų lankytoją, respublikos muziejininkai, tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai, dailininkai, dailės mokyklų moksleiviai, Dailės akademijos ir Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto studentai, dėstytojai lydintys studentus, žurnalistai, tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) nariai, Lietuvos dailės istorikų draugijos (LDID) nariai, Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariai, tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos LT MKS nariai, kultūros paveldo departamento prie KM valstybės tarnautojai ir jo teritorinių padalinių darbuotojai, lankytojai pateikę Muziejaus bičiulio kortelę, turizmo firmų, gidų gildijos nariai, kurie lydi grupes, lankytojai parodų atidarymo metu, išskyrus specialius renginius, lankomus tik su pakvietimu.
Nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 1 d. trečiadieniais muziejų lankymas be ekskursinio aptarnavimo nemokamas. Ši lengvata netaikoma turistinių agentūrų organizuoto turizmo grupėms.
 
Darbo laikas:
I-VI: 11-17 val., IV: 11-19 val.

Kontaktinis telefonas 8 37 229 967
Muziejus lankomas susitarus telefonu 837229967

2019 m. liepa.

M. K. Čiurlionio muziejaus padaliniuose: Galaunių, Žmuidzinavičiaus, Truikio ir Zikaro namuose, pasikeitė bilietų kainos:

Bilietų kainos: suaugusiesiems – 5 €.

Šeimos bilietas

2 suaugusieji + 2 mokyklinio amžiaus vaikai – 10 €,
1 suaugusysis + 2 mokyklinio amžiaus vaikai – 8 €.

1 bilieto kaina einantiems į kelis muziejus

Einantiems į du Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus padalinius bilietas – 8 €, su nuolaida – 4 €. Bilietas galioja mėnesį.
Einantiems į visus Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus padalinius, esančius Kaune, bilietas – 30 €, su nuolaida – 15 €. Bilietas galioja 1 metus.
ČDM Kauno memorialinių muziejų + Velnių muziejus (4 muziejai) bilietas – 15 €, (bilietą perkant bet kuriame iš tų 4 muziejų), su nuolaida – 7,50 €. Bilietas galioja 3 mėnesius.


Ekskursijos kaina:
lietuvių kalba – 10 €;
užsienio kalba (anglų, rusų kalba) – 15 €.

Muziejaus lankymas ir gidų paslaugos ne muziejaus darbo metu apmokamas dvigubai.

Edukacinių užsiėmimų kainos:
ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams – 3 €;
suaugusiesiems – 5 €.
 

Bilieto kaina, taikant 50 % nuolaidą:
dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, studentams ir asmenims, tarptautinės studentų organizacijos (ISIC) nariams;
nuolatinės  privalomosios  karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;
pensininkams (iki 80 m.);
asmenims, kuriems nustatytas 30-55 darbingumo lygis;
nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijos dalyviams – kariams – savanoriams ir laisvės kovų dalyviams.

Nemokamai muziejų lankyti gali:
ikimokyklinio amžiaus vaikai;
vaikų namų auklėtiniai;
soc. remtinų moksleivių grupės, pateikus raštišką mokyklos direktoriaus prašymą;
asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
Lietuvos Respublikos muziejininkai;
Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai;
dailininkai, meno mokyklų moksleiviai, Dailės akademijos ir Vytauto Didžiojo universiteto menų fakulteto, konservatorijų studentai, dėstytojas, lydintis studentų grupę, mokytojas, lydintis moksleivių grupę. 
žurnalistai;
Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) nariai;
Lietuvos dailės istorikų draugijos (LDID) nariai;
muziejaus lankytojai parodų atidarymo metu;
turizmo firmų, gidų gildijos nariai, kurie lydi grupes;
Tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos LT MKS nariai;
Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariai;
Kultūros paveldo departamento prie KM valstybės tarnautojai ir jo teritorinių padalinių darbuotojai;
lankytojai, pateikę Muziejaus bičiulio kortelę;
dieninių bendrojo lavinimo mokyklų ir meno mokyklų mokiniai Mokslo ir žinių dieną (rugsėjo 1-ąją).
asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni.


 

Reklama