NAUJIENOS

Link teisingų mokesčių

Kategorija:

Miestas:
Kartu su  kolegomis Valiumi Ąžuolu, Juozu Varžgaliu, Stasiu Jakeliūnu, Vida Ačiene, Viktoru Rinkevičiumi ir Tomu Tomilinu birželio 27 diena užregistravome Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis siekiame užtikrinti didesnį socialinį teisingumą, padidinti pagrindinės pensijos dalies ir „vaiko pinigų“ finansavimo galimybes bei užtikrinti proporcingą mokestinės naštos pasiskirstymą tarp vidutines ir dideles pajamas gaunančių gyventojų. 
2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasiūlyti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, kuriais, be kita ko, numatyta palaipsniui (2019–2021 metais) didinti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytą neapmokestinamąjį pajamų dydį  (toliau – NPD), įskaitant individualius NPD riboto darbingumo asmenims, ir plėsti NPD taikymo apimtį.
Teikiamu projektu siūloma apsiriboti NPD didinimu kasmet po 50 eurų, t. y. 2020 m. siūlyti taikyti 350 eurų NPD, o 2021 metais – 400 eurų. Atitinkamas korekcijas siūloma taikyti ir dėl individualaus NPD taikymo. Priėmus tokius Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus, valstybės ir savivaldybių biudžetai gautų papildomai 70 mln. eurų 2020 metais ir 100 mln. eurų 2021 metais.
Taip pat, atsižvelgiant į numatytas valstybinio socialinio draudimo įmokų „lubas“, uždirbantiems daugiau kaip 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) – 2019 metais, 84 VDU – 2020 m. ir 60 VDU – 2021 m. ir tolesniais metais, siūlytina nustatyti 32 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifą metinei pajamų daliai, viršijančiai atitinkamų metų nustatytą VDU. Preliminariais skaičiavimais, valstybės ir savivaldybės biudžetai galėtų gauti 2020 metais apie 8 mln. eurų ir 2021 metais – 15 mln. eurų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio.
Pagal galiojančias Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, 2019 metais pajamoms iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių taikomas bendras maksimalus NDP yra 300 eurų,  jo taikymo apimtis nustatyta iki 2 VDU.
2020 m. NPD numatoma didinti iki 400 eurų ir 2021 m – iki 500 eurų.
2019 metais metinei pajamų daliai, viršijančiai 120 VDU, 2020 m. metinei pajamų daliai, viršijančiai 84 VDU, 2021 m. metinei pajamų daliai, viršijančiai 60 VDU – taikomas 27 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifas.
 
Virginija Vingrienė
Seimo narė 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Reklama