NAUJIENOS

Likiminiai žmonės

Kategorija:

Miestas:
Viskas, kas žmogiška, nesvetima ir likimui. Žmonės, atradę tą lemties dėsnį, priėmę jį į savo gyvenimą, vadinami likiminiais žmonėmis. Jiems jau nebebaisi vienatvė, nes likimas jų niekad nepalieka, todėl jie ir tamsiausioje naktyje,
ir gūdžiausioje girioje nesijaučia vieniši. Ir gyvenimo kryžkelėse jiems jau nebereikia abejoti, kuriuo gyvenimo keliu derėtų pasukti – kelią parodo pats likimas.
Einant kartu su likimu, žmogui jau nebūtina žiūrėti vien sau po kojomis, jis gali dairytis aplinkui, gėrėtis viso pasaulio grožiu, užpildyti juo savo sielą ir jausmus, o išlaisvintos mintys gali sklandyti po visą horizontą.
Jos surenka iš regimų vaizdų, iš sutiktų keliautojų, iš jų likimų visa, kas prasmingiausia, kas gražiausia, kas labiausiai gali būti reikalinga tam žmogui.
Jis tampa turtingas, laimingas, mylintis ir mylimas vien todėl, kad supratęs, jog viskas, kas žmogiška, nesvetima ir likimui, susidraugavo su juo.

Jeronimas Laucius

Reklama