NAUJIENOS

Lietuvos švietimo istorijos muziejus kviečia į edukacinę parodą „AUGALŲ PORTRETAI”

Kategorija:

Miestas:
Ar verta išmaniųjų technologijų eroje imtis klasikinės edukacijos? Šia paroda sakome – taip. Virtualybės ir dirbtinio intelekto amžiuje ši paroda kaip grįžimas į save patį, į „nekaltybės“ laiką – pirmapradę jutiminę pažintį su augalų pasauliu. Komunikacija su vaizdine mokymo priemone – plakatu, gamtinės užduotys ir atsakymų paieškos natūralioje aplinkoje, žinių, atradimų, praktinių elementų sinergija – šios pažintinės edukacinės parodos tikslas. Tai kas auga, kvepia, duria ir t.t. vis dar yra aplink mus ir veikia, yra įvardinta, mes tai žinom, tik kiek primiršom. Gal todėl ir nebesijaučiam atsakingi dėl daugelio grėsmingų mūsų planetai dalykų. Natūralios, visa ko sekos, mūsų pasaulio sampratoj atkūrimas – kelias į ekologiškai mąstančio, atsakingo pirmiausiai sau ir supančiai aplinkai žmogaus ugdymą.
Edukacinės parodos idėja atsklendė iš anksčiau surengtos edukacinės parodos „Montesorinio ugdymo priemonės“. Parodoje lankytojo buvo paprašyta surūšiuoti atitinkamus augalus ir iš jų gaunamus produktus – kas iš lauko, žmogui padirbėjus, atsiduria ant jo stalo. Ir ką gi, generacija Z, klupo lygiausioje (taip atrodo brandžiosios visuomenės akimis) vietoje – rugio ar kviečio varpos duona taip ir nevirto... Kitoje muziejaus ekspozicijoje, pristatančioje lietuviško žodyno kaitą bėgant laikui dar akivaizdžiau pasimatė, kad net 100 metų nereikėjo galybei etnografinio agrokultūrinio paveldo žodžių išnykti iš mūsų senutėlės kalbos, negrįžtamai... Sakome, tokia progreso kaina. Ir iš ties, daug ką buvo verta numarinti, kad gimtų šiandiena, bet ne tiek daug... Nepaisant besaikės pramonės ir pramoninės žemdirbystės sunkiaisiais metalais užterštų vandenų, radioaktyvių černobilinių dirvožemių, šešiajuosčių asfatltbetonių platformų su CO2 viršytomis normomis, nuo tų laikų kai tas normas susikūrėm ir ėmėm jomis vadovautis, mes vis dar tebegyvenam nuostabioje planetoje Žemėje. Kurioje knibždėte knibžda  visokiausios gyvasties. Tik išeik 4 ryto į artimiausią miškelį, pamatysi bundantį ar einantį ilsėtis gyvasties kupiną pasaulį... Deja, dauguma jau neturime babytės kaime, tad vasaros gėrybių pasižvalgyt ir įsigyt skubame į artimiausią turgelį. Mmmm, ir nuo spalvų ir kvapų čia apraibsta akys ir išpampsta nosis... Natūralioji ar sukultūrinta gamta dar niekur nepasitraukė, ne visos upių vagos pakeistos, ne visos jūros mirties ežerais pavirtę, ne visos kalnų prarajos – žmogiškosios veiklos sąvartynai. Turim dar daug ir labai daug ką naudoti, puoselėti ir saugoti. Ir feikinė prabanga šiais laikais žemdirbių šalies vaikams neskirti vaisių nuo daržovių, nuduoti, kad karvė, palmė ir glaistytas varškės sūrelis nesusiję...
Ši edukacinė paroda yra paprasčiausias prarastų žinojimo pozicijų atstatymas, kažkur ir kažkada ne tik ugdymo procese praleistų, kaip savaime aiškių dalykų, sugrąžinimas į mūsų galveles. Kitaip tariant, mūsų turimų žinių perkrovimas. Jeigu mes esame pereinamajame laike iš tikro į dirbtinį, tai mūsų, šiandien kuriančiųjų ir ugdančiųjų misija yra natūralią įvairovę palaikyti kiek galima ilgiau... Mes, tie kurie patyrėm, kas tai per gyvenimas sistemoje be teisės rinktis, kurie jau žinom kaip atrodo viskas vienoda, viskas bejausmio, viskas dirbtina.... Nuo vienodos aprangos, trijų markių automobilių, nykių maisto prekių, higienos reikmenų. Iki architektūros, kultūros, sąmonės... Mes turime liudyti nežinantiems, kad žmogiškosios prigimties ir jos raidos dėsnių dirbtiniu mechanizmu neįveiksi, tik stipriai sužeisi... Žmonija kaip Visata juda pagal pamatinius dėsnius. Mėgaukimės prasmingai šia mūsų gero būvio akimirka. Neskubinkim proceso, vieną dieną viskas baigsis. Bet dar ne dabar, dar NE DABAR.
Šioje edukacinėje parodoje eksponuojamos originalios vaizdinės mokymo priemonės – plakatai, sukauptos ilgamečio muziejaus direktoriaus, pedagogo, vadovėlių autoriaus Vinco Ruzgo (1890–1972). Mokymo procese prieš šimtmetį jos buvo pirmas mokslinis-pažintinis kelias į botanikos, genetikos pasaulį. Šiandien tai kažkas iliustratyvaus, seno... Muziejinių vertybių panaudojimas edukacinėms reikmėms.
Parodą remia Lietuvos kultūros taryba, UAB Cianus, kraštovaizdžio architektų sąjungos narė Audronė Jurkšienė.
Parodos atidarymas vyks 2019 m. gruodžio 9 d. 13 val. Paroda veiks nuo 2019 m. gruodžio 3 d. iki 2020 m. sausio 3 d. Maloniai kviečiame.
 
Gabija Mackevičiūtė
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus
Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėja
 

 

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Vaikų vasara muziejuje
Reklama