NAUJIENOS

Lietuvos ir Liuksemburgo sutartis atsinaujinančios energetikos srityje – pirmoji ES

Kategorija:

Miestas:

Spalio 26 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas ir Liuksemburgo vicepremjeras Étienne Schneider pasirašė dvišalę sutartį dėl valstybių bendradarbiavimo mechanizmų atsinaujinančios energetikos srityje. Tai pirmasis toks Europos Sąjungos šalių susitarimas.

Dvišalė sutartis pasirašyta Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, dalyvaujant Prezidentei Daliai Grybauskaitei ir Liuksemburgo Didžiajam Hercogui Henriui.

„Lietuva yra tarp lyderių ES pagal pažangą atsinaujinančioje energetikoje. Šiandien kartu Liuksemburgu mes rodome dar vieną pavyzdį, kaip galima kartu siekti bendrų ES atsinaujinančios energetikos tikslų. Lig šiol egzistavusią teorinę galimybę šiandien pavertėme praktiniu dvišaliu sėkmės instrumentu. Tai svarbu ne tik plėtojant dvišalius Lietuvos ir Liuksemburgo santykius. Tai yra ir vienas iš istorinės svarbos įvykių visai ES“, – sako energetikos ministras.

Europos Sąjunga yra išsikėlusi tikslą, kad iki 2020 m. mažiausiai penktadalis suvartojamos energijos būtų pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių. Lietuvos užsibrėžtos strateginės kryptys leido sparčiai plėtoti atsinaujinančių išteklių energetiką pastaraisiais metais, todėl europiniai tikslai pasiekti dar 2014 m. Dabar atsinaujinančios energetikos dalis galutiniame Lietuvos energijos suvartojime siekia 26 proc. ir planuojama, kad 2020 m. pasieks 30 proc.

ES teisinis reguliavimas numatęs galimybes valstybėms, kurios jau yra pasiekusios ES tikslus, bendradarbiauti su kitomis valstybėmis, turinčiomis mažesnį potencialą atsinaujinančioje energetikoje. Direktyvoje numatyti tokio bendradarbiavimo mechanizmai, kuriais pirmaujančios šalys gali perleisti dalį savo pasiekimų (vadinamieji statistiniai energijos perdavimai) AEI srityje kitoms valstybėms, kurioms dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, geografinės padėties ar ribotų gamtos resursų, pasiekti užsibrėžtų nacionalinių tikslų iki 2020 m. nepavyks.

Šiandien pasirašytoje Lietuvos ir Liuksemburgo bendradarbiavimo sutartyje numatoma, kad 2018–2020 m. laikotarpiu Lietuva perduos dalį AEI rodiklio perviršio Liuksemburgui.

Lietuvos gauta finansinė nauda sieks ne mažiau nei 10 mln. eurų. Ji bus investuojama į naujus atsinaujinančios energetikos projektus bei mokslinius tyrimus.

Pasak energetikos ministro, šis dvišalis susitarimas taps gerosios praktikos pavyzdžiu būsimose Europos Komisijos inicijuotose derybose dėl vadinamojo „Žiemos paketo“, kuriame siekiama įtvirtinti ambicingus atsinaujinančios energetikos tikslus 2030 m.

Energetikos ministerijos inf.


Reklama