NAUJIENOS
Hallo! Vilnius atostogauja vokiškai

Lietuvos dailės muziejaus eksponatai Alytuje

Kategorija:

Miestas:
35 tapybos darbai, 19 žymių Lietuvos dailininkų vienoje parodoje. Ką jie turi bendra? Visi jie: Adomas Galdikas, Liudas Truikys, Jonas Šileika, Antanas Žmuidzinavičius, Marija Račkauskaitė–Cvirkienė ir kiti, tapė didžiausią Lietuvos upę. Rugsėjo 10 d. 17 val. Alytaus kraštotyros muziejuje atidaroma paroda „Nemunas lietuvių dailininkų kūryboje“. Parodą sukomplektavo ir paskolino Lietuvos nacionalinis dailės muziejus.  Jūs turėsite unikalią galimybę pirmą kartą vienoje vietoje pamatyti tiek daug kūrėjų darbų. Kaipgi Nemuną regėjo kūrėjai, pamatysite parodoje, kuri veiks iki spalio 6 d.  


Irma Žvinakienė,
Alytaus kraštotyros muziejaus
Edukacijos-informacijos skyriaus vedėja
 

Reklama