NAUJIENOS

Lietuva ruošiasi visapusiškai priimti grįžtančius ir atvykstančius vaikus

Kategorija:

Miestas:
Vyriausybė pritarė iš emigracijos sugrįžtančių ir į Lietuvą atvykstančių vaikų integracijos į švietimo sistemą planui. Jį vykdant bus aktyviai diegiama grįžtančių iš emigracijos ir atvykstančių vaikų integracijos ir švietimo pagalbos sistema, kuriamas geriau juos pasirengusių priimti mokyklų tinklas, rengiamos rekomendacijos mokykloms, metodinė medžiaga ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursai. Taip pat plane siūloma galimybė steigti mokytojo padėjėjo, mokinio asistento pareigybes. 
 
„Privalome rimtai pasirūpinti iš užsienio sugrįžtančiais ar pirmą kartą į Lietuvą atvykstančiais vaikais. Mokykloms turi būti parengta efektyvi metodinė medžiaga ir rekomendacijos, kad pedagogai dirbtų kryptingai ir kvalifikuotai. Vyriausybė pasirengusi vykdyti sėkmingą vaikų integraciją į šalies švietimo sistemą ir užtikrinti svetingą naujų šeimų kūrimąsi“, – sako premjeras Saulius Skvernelis. 
 
Jau nuo šio rugsėjo veiklą pradės mokyklų, kurios turi patirties priimti grįžtančius vaikus ir gali reikti metodinę pagalbą kitoms mokykloms, tinklas. Į jį įtrauktos dvi dešimtys mokyklų  iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus miestų ir Kauno, Mažeikių, Tauragės ir Marijampolės rajonų. Vėliau mokyklų tinklas bus plečiamas ir aprėps visas Lietuvos savivaldybes.
 
Rekomendacijose numatoma pateikti informaciją dėl priėmimo, žinių įvertinimo, individualaus plano sudarymo, pažangos vertinimo pirmaisiais metais, neformaliojo švietimo veiklų panaudojimo sugrįžtančiųjų integracijai, finansavimo ir kitais klausimais. Mokytojams, vadovams, mokyklų socialiniams pedagogams, psichologams bus rengiami kvalifikacijos tobulinimo seminarai. 
 
2019 m. pabaigoje planuojami parengti du ugdymo organizavimo modeliai atvykusiems ir sugrįžusiems iš užsienio vaikams. Jie bus išbandomi 10-yje savivaldybių.
 
LRV inf.

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Bukantės dvarelyje – edukacinė popietė


Jeronimas Laucius. Pasaulio garsai

Lapkričio 11–17 d. energijų horoskopas

Svetimas skausmas į širdį nesminga

Reklama