NAUJIENOS

Lapteviečiai paminėjo Lietuvos gyventojų masinių trėmimų 80-metį

Kategorija:

Miestas:
Rytoj, birželio 14 dieną, Lietuva minės Lietuvos gyventojų masinių trėmimų 80-ąsias metines. 1941–1952 metais iš Lietuvos ištremta per 300 tūkstančių žmonių.

Perpildyti ešelonai vienas po kito ėjo į Rytus, išveždami tuos, kurių didžiajai daliai niekada nebuvo lemta sugrįžti. Vežė liaudies mokytojus, gimnazijų ir aukštųjų mokyklų dėstytojus, teisininkus, žurnalistus, Lietuvos kariuomenės karininkų šeimas, diplomatus, įvairių įstaigų tarnautojus, ūkininkus, agronomus, gydytojus, verslininkus ir t.t. Vežė iš miestelių, vežė iš miestų, vežė iš kaimų. Sunkvežimiai nenutrūkstama srove slinko link geležinkelio stočių, kur vyrus, šeimų galvas, čekistai atskirdavo į kitus, prekinius vagonus, sakydami, kad atskiria laikinai, tik kelionės laikui. O iš tikrųjų jų likimas jau buvo iš anksto nuspręstas – į Krasnojarsko ir Šiaurės Uralo lagerius likvidacijai, nors jie nebuvo nei tardyti, nei nuteisti. Niekuo nekalti jie ėjo į tuos vagonus, nežinodami, kad yra jau mirtininkai, kad šią akimirką jiems reikia atsisveikinti ir paskutinį kartą apkabinti savo vaikus, žmonas, tėvus. Jie buvo apgauti. Jų šeimos narius, nuo kūdikių iki vos krutančių senelių, užkaltuose gyvuliniuose vagonuose kitais ešelonais vežė į Sibiro gilumą, dažnai neleidę pasiimti net būtiniausių daiktų. Giminių, kurie bandė perduoti į vagonus maisto produktus ar šiltus rūbus, sargybiniai neprileido ir mušė juos šautuvų buožėmis“, – atsiminimuose rašo Dalia Grinkevičiūtė.

Vien per pirmąją trėmimų savaitę, prasidėjusią 1941 m. birželio 14 d., specialūs sovietų daliniai iš Lietuvos ištrėmė apie 18 tūkstančių žmonių – mokytojų, medikų, politikų, karininkų, ūkininkų, jų šeimas su mažamečiais vaikais. Dalis atsidūrė atšiauriausioje Rusijos vietoje – Arktyje, prie Laptevų jūros.   

Lietuvai skausmingą 80-ies metų sukaktį birželio 12 dieną paminėjo Lapteviečių brolija, susirinkusi į savo tradicinį kasmetinį renginį Rumšiškių liaudies buities muziejuje prie tremtinių žeminukės-jurtos.

Į renginį atvyko Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, Seimo nariai.

Pasak Prezidentės, tremtis Lietuvai niekada netaps tolima praeitimi, kad ir kiek metų prabėgtų. „Ši žaizda iš tų, kurių laikas negydo. Ši diena taip pat skamba kaip rimtas perspėjimas – atrodo, kad tokie žiaurumai galėjo vykti taip seniai, prieš aštuoniasdešimt metų, tačiau matome, kas vyksta už mūsų sienos – žmogiškumo stoka, savo žmonių naikinimas tik dėl to, kad jie kitaip galvoja, pasirodo, gali  būti ir šiandien. Baisiausia, kad istorinės žiaurios pamokos nėra išmokstamos ir kad už laisvę, už žmogiškumą reikia kovoti kasdien“, – kalbėjo Prezidentė.Prie paminklo tremties kančioms D. Grybauskaitė padėjo gėlių ir dėkojo lapteviečiams už išsaugotus liudijimus apie sovietinį genocidą, už tremtinių dvasios jėgą, kuria jie dalijasi su mumis visais ir pasauliu.  
MK inf.
 

Reklama