Labdara ir parama Lietuvoje 2010 m.
  NAUJIENOS

Labdara ir parama Lietuvoje 2010 m.

Kategorija:

Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento duomenimis, praneša, kad 2010 m. Lietuvoje buvo gauta 322,7 mln. litų paramos, tai yra 4,7 procento daugiau nei 2009 metais. Užsienio šalių juridiniai asmenys suteikė 69,5 mln. litų (21,6 proc.), Lietuvos juridiniai asmenys – 222,7 mln. litų (69 proc.), Lietuvos ir užsienio šalių anoniminiai teikėjai bei fiziniai asmenys – 30,4 mln. litų (9,4 proc.) paramos.

2010 ir 2009 m. didžiausią dalį – atitinkamai 65,3 ir 64,8 procento – paramos teikėjai skyrė ne pelno institucijoms, teikiančioms paslaugas namų ūkiams. Valdžios sektoriui teko mažesnė dalis – 19,3 procento visos suteiktos paramos 2010 m. ir 22,4 procento – 2009 metais.

2010 ir 2009 m. paramos teikėjai paramą teikė daugiausia piniginėmis lėšomis – atitinkamai 256,8 ir 245,2 mln. litų (79,6 ir 79,5 proc. visos atitinkamais metais suteiktos paramos). Parama materialinėmis vertybėmis sudarė atitinkamai 18,6 ir 18,8 procento. Paslaugos sudarė mažiausią paramos dalį – atitinkamai 1,8 ir 1,7 procento.

Vidutinis vieno Lietuvos juridinio asmens suteiktos paramos dydis nuo 2006 m. iki 2010 m. sumažėjo nuo 54 iki 37,2 tūkst. litų.

Daugiausia paramos 2010 m., kaip ir 2009 m., teikė Vilniaus apskrities juridiniai asmenys – atitinkamai 110, 9 ir 124,3 mln. litų (49,8 ir 56,3 proc.). Kauno apskrities paramos teikėjai 2010 m. suteikė 28,8 procento visos atitinkamais metais suteiktos paramos, o 2009 m. – 24,4 procento. 2010 m. Vilniaus ir Kauno apskrityse daugiausia paramos suteikė kitų paslaugų veiklos juridiniai asmenys (atitinkamai 40,7 ir 40,2 proc. visos atitinkamoje apskrityje suteiktos paramos). Didžiausias vidutinis vieno Lietuvos juridinio asmens suteiktos paramos dydis buvo Vilniaus ir Kauno apskrityse: 2010 m. – atitinkamai 47,8 ir 47,5 tūkst. litų, 2009 m. – 54,9 ir 40,7 tūkst. litų.

2010 ir 2009 m. daugiausia paramos teikė didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės – atitinkamai 75 ir 65,7 mln. litų (33,7 ir 29,8 proc. visos šalies atitinkamais metais juridinių asmenų teiktos paramos), o didžiausias vidutinis Lietuvos juridinio asmens suteiktos paramos dydis buvo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse – 177,7 tūkst. litų (2009 m. – 242,8 tūkst. litų). Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse vidutinis paramos dydis buvo 40 tūkst. litų (2009 m. – 35,3 tūkst. litų). 2010 ir 2009 m. antroje vietoje pagal suteiktos paramos dydį buvo apdirbamosios gamybos įmonės – atitinkamai 31,6 ir 30,3 mln. litų (13,7 ir 14,2 procento).

2010 m. suteiktos paramos vertė įvairaus dydžio įmonėse buvo panaši. 2010 m. daugiau paramos suteikė įmonės, turinčios 50–249 darbuotojų, – 65,5 mln. litų (29,4 proc. visos šalies juridinių asmenų suteiktos paramos). Panašaus dydžio paramą suteikė ir įmonės, turinčios 250 ir daugiau bei 10–49 darbuotojų, – atitinkamai 63,2 ir 63 mln. litų (28,4 ir 28,3 proc.).

2010 m. sportui remti buvo skirta didžioji paramos dalis – 40,2 procento visos paramos (2009 m. – 41,3 proc.). Pagrindiniai šios srities rėmėjai – Lietuvos juridiniai asmenys (2010 m. skyrė 86,7 proc. visos atitinkamais metais sportui skirtos paramos, o 2009 m. – 90,9 proc.). Sveikatos apsaugai 2010 m. rėmėjai skyrė 11,9 procento (2009 m. – 12,4 proc.), socialinei globai ir rūpybai – 11,5 procento (2009 m. – 10,2 proc.) visos paramos. 

 

www.manokrastas.lt


Reklama