NAUJIENOS

La 38-a leciono (pamoka)

Saluton karaj!
 
Bonvolu kontroli, ĉu vi bone tradukis al la litova lingvo:
 
Senŝanĝe – Be pokyčių.
Senlaborulo – Bedarbis.
Senerara – Be klaidos (neklaidingas)
Senhelpa – Be pagalbos.
Sendube – Be abejo.

• La sano ne estas ĉio, sed sen sano ĉio estas nenio.
Sveikata nėra viskas, bet be sveikatos viskas yra niekas.
• La muzeo estas senkosta por ĉiuj.Muziejaus lankymas visiems nemokamas.
Leviĝu kun la suno, edziĝu dum juna.Kelkis  su saule, vesk kol jaunas. (Anksti kėlęs ir jaunas vedęs nesigailėsi).
• Vivi kun iu kiel hundo kun kato.
Sugyventi kaip šuniui su kate.
• Ĉu vi konsentas, ke ni vojaĝu kune?
Ar sutinki keliauti kartu?

KOMPAROJ – PALYGINIMAI
 
Kiel – kaip

• Ŝiaj okuloj estis kiel du steloj. – Jos akys švietė kaip dvi žvaigždės.
• Tiu ĉi malfreŝa pano estas kiel ŝtono. – Šita pasenusi (sužiedėjusi) duona kaip akmuo.
• Mia fratino loĝas en la sama urbo kiel mi. – Mano sesuo gyvena tame pačiam mieste kaip ir aš.
 
Ol – Negu, nei (už)

• Legomojn mi manĝas pli ofte ol viandon – Daržoves valgau dažniau negu mėsą.
• Ŝi estis ankoraŭ pli bela ol antaŭe. – Ji buvo dar gražesnė nei anksčiau.
• Oro estas pli peza ol fero, pli malpeza ol aero. – Auksas už geležį sunkesnis, už orą lengvesnis.
 
Kvazaŭ – Tarsi, tarytum

• Li staris senmova, kvazaŭ ŝtonigita. – Jis stovėjo nejudėdamas, tarytum suakmenėjęs.
• La tuta regiono estis verda kvazaŭ senfina fruktoĝardeno – Visas kraštas buvo žalias tarsi begalinis sodas.
• Li parolas kvazaŭ li sola scias la veron. – Jis kalba tarsi vienintelis žinotų tiesą.
 
Preferi – teikti pirmenybę, labiau norėti

• Relegadon de libroj mi preferas al respektado de filmoj.  – Man labiau patinka dar kartą skaityti knygas, nei dar sykį (iš naujo) žiūrėti filmus.
• Prefere cent enviantoj ol unu kompatanto. – Geriau šimtas pavyduolių, nei vienas užjaučiantis.
• Ĉu vi preferus Jonas aŭ Tomas kiel prezidanton de la klubo? – Pirmenybę teiktum Jonui ar Tomui, kaip klubo prezidentui?

Bonvolu traduki al la litova lingvo:
1. Tie la suno lumis multe pli hele ol ĉe ni.
2. Li legas la saman libron kiel mi.
3. Ĉinoj preferas pli ofte manĝi rizon ol panon.
4. Malriĉa kiel preĝeja muso.
5. Okuloj estas pli grandaj ol la ventro.
6. Venas kvazaŭ vokita kaj petita.
7. Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero.
8. Li vidos tion kvazaŭ proprajn orelojn.
9. Ĉu vi preferas bicikladon ol promeno?
10. Tute libera, kiel birdo aera.
 
EL LA LISTO DE 100 OFTE UZATAJ VORTOJBonvolu legi la tekston kaj traduki ĝin.
 
LETERO, SED EL KIE? (2)
Claude Piron

Tiel li komencis. Kaj tiu leterskribado fariĝis regula. Io ordinara. Io, kio helpis vivi. Li skribis al ŝi eĉ hejme. Leteri, kiam oni troviĝas sola alilande, en seninteresa urbo, en seninteresa hotelo, tio estis natura: kontakto kun iu, kiu, eĉ se malproksima, pense revenas apuden. Dum multaj jaroj post la edziĝo, li tion faradis, kiam lia teknikista laboro irigis lin al fora lando, kio okazis relative ofte.
Sed sidi hejme kaj tamen skribi leteron al ŝi... Al ŝi, kiu... kiu ne plu estas ĉi tie. Nek aliloke. Almenaŭ sur ĉi tiu tero, ĉar, kiu scias, kio okazas post... post kiam oni kuŝas senmova, senviva. (Eĉ kiam tiuj pensoj envenis lin – li ja sciis, ke li agas neordinare, kaj fojfoje li pripensis sian mirigan agmanieron – eĉ tiam la ĝusta vorto ne akcepteblis.)
La letero, kies komenco prezentiĝis ĉi-supre, estis la unua, kiun li skribis post ŝia malapero el inter la vivuloj. La poŝto venigis ĝin al lia adreso, kaj li do trovis ĝin hejme, kiam li revenis. Li ne malfermis ĝin, ĝin ne relegis. Li nur metis ĝin en ujon, ie, en parto de la loĝejo, kien li ne ofte iras. Kaj li forgesis pri ĝi.
Post kelkaj semajnoj, okazis en la laborejo io, kion li sentis bezonon priparoli kun ŝi. Tiun vesperon, sen plene scii, kion li faras, li prenis paperon kaj komencis skribi al ŝi, kiel li faris en fora lando, ĉiufoje, kiam io rakontinda okazis. Li skribis sur ĝi la adreson de la hejmo, en kiu li mem sidis. Kaj iris meti la leteron en la ujon, kun la unua, tiu, kiun la poŝto alportis.
Li tiom amis ŝin! Kiu povus kompreni? Tuta vivo kun homo, kiun oni amas, vere amas, kun kiu ĉio estas facila kaj natura, kiu igas la vivon bela. Kaj jen ŝi... Aŭto, kiu iras tro rapide. Juna viro, kiu ne regas sian veturilon. Kaj jardekoj da eblaj plu-amado, da plua feliĉiga kunvivado, da tio, kion la vivo normale havigas al homoj ankoraŭ junaj, malaperas for. Fino. Porĉiame...
La vivo perdas signifon. La suno fariĝas senbrila. Naturo senkoloriĝas. Ĉio, kio ŝajnis simpla kaj ordinara, sentiĝas maldolĉa nun. Soleco!
„Persono, kiu ĉiam estis sola, ne scias, kio estas soleco,“ li pensis, eble ne ĝuste. Sed havi, kaj poste perdi kaj senti la mankon...
Skribi leterojn helpis. Anstataŭ interparoli kun iu apuda, li tiel sciigis al iu fora siajn ideojn kaj spertojn. Li ne plu estis plene sola. Li preskaŭ povus reuzi la vortojn de tiu unua tago, kiam, kvankam konscia pri ŝia definitiva foresto, li tamen skribis al ŝi:
„Nekredeble! Mi sukcesis!“
Ĉi-vespere temis pri aparte malfacila labortago. Li longe priskribis ĉiujn travivaĵojn en speciale bela, amplena letero al ŝi. Sed li tiom laboris tuttage, post neordinare frua vekiĝo, ke nun lin kaptis forta emo dormi. Li relegis la leteron kaj trovis ĝin bona. Li pensis:„Ĝi plezurigos ŝin“ Sed dum li relegis, li devis ege kolekti siajn fortojn por kontraŭstari dormemon pli kaj pli malfacile supereblan. Li restis tie, side, dum kelkaj minutoj, ne tute maldorma, ne tute endorma. Post longeta tempo, li rimarkis, ke, sen vere scii, kion li faras, eĉ sen rigardi, li ĵus prenis skribilon kaj almetis ion sur la leteron. Per la tuta forto de sia volpovo, li eligis sin el la duondormo kaj turnis la rigardon al la vortoj ĵus skribitaj.
„Ne. Ne eble. Ĉu vere...?“
Estis tiel nekredeble, ke li decidis atendi la morgaŭon por certigi sin kaj pripensi la aferon. Li iris al sia lito. Fakte, nur kelkaj vortoj rigardis al li de sur la papero. Sed kio mirigis, tio estis malpli ilia signifo ol la skribo, kiu ilin formis: estis klare ŝia skribmaniero, tute malsama ol lia. Kaj ĝi diris:
„Dankon. Mi ricevas. Skribu plu. Mi kisas vin. Eva.“
 
Aparta – atskiras/-a
Definitiva – galutinis/-ė
Fora – tolimas/-a
Forta – stiprus/-i
Lando – šalis
Plezuro – malonumas
Preskaŭ – beveik
Prezenti – pristatyti
Regula – taisyklingas/-a, reguliarus/-i
Relativa – santykinis/-ė, reliatyvus/-i
Sperto – patirtis
Veni – atvykti


Kitoje pamokėlėje mokysimės dažnai pasitaikančias santrumpas, skaitysime pasaką Preĝejo el fromaĝo“ išmoksime naujų veiksmažodžių iš 100 šaknų, dažniausiai reikalingų esperanto kalboje, sąrašo.

Gražina Opulskienė ir Aida Čižikaitė

Ankstenės pamokos:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-37-a-leciono-(pamoka)​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-36-a-leciono-(pamoka)​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-35-a-leciono-(pamoka)​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-34-a-leciono-(pamoka)​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-33-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-32-a-leciono-(pamoka)​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-31-a-leciono-(pamoka)​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-30-a-leciono-(pamoka)​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-29-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-28-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-27-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-26-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-25-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-24-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-23-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/22-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/21-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/20-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/19-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/18-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/17-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/16-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/15-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/14-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/13-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/12-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/11-a-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/10-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/9-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/8-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/7-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/6-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/5-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/4-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/3-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/2-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/1-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/svarbiausi-tarptautines-esperanto-kalbos-bruozai
 

1 pamokėlė

1 pamokėlė

Svarbiausi tarptautinės esperanto kalbos bruožai Pagrindinė esperanto kalbos ir esperantininkų judėjimo idėja: tolerancija ir pagarba kitų tautų ir kultūrų žmonėms. Bendravimas neutralia kalba gali padėti pajusti, kad žmonės...

2 pamokėlė

2 pamokėlė

Saluton!    Išmokime naujų dažnai reikalingų būdvardžių ir pabandykime atpažinti kartu esančius daiktavardžius. Gali padėti jau išmoktos užsienio kalbos. Skaitydami nepamirškite, kad kiekvienas garsas tariamas...

4 pamokėlė

4 pamokėlė

Saluton karaj! Prisiminkime: Mi estas Brigita.           Aš esu Brigita. Vi estas Viktoras.          Tu esi Viktoras. Kiti vienaskaitos...


Reklama