NAUJIENOS

La 36-a leciono (pamoka)


Miestas:
Saluton karaj!
 
Bonvolu kontroli, ĉu vi bone tradukis al la litova lingvo:
 
1. Anstataŭ homoj, en fabrikoj nun laboras robotoj.
Vietoj žmonių dabar fabrikuose dirba robotai.
2. Krome, vi devas pagi por matenmanĝo.
Taip pat jūs turėsite mokėti už pusryčius.
3. Laŭ kuracistoj, oni devas resti en kvaranteno minimume du semajnojn.
Gydytojų nuomone, reikia likti karantine mažiausiai dvi savaites.
4. Vi eliris malgraŭ mia malpermeso.
Nepaisant mano draudimo, jūs išėjote.
5. Anstataŭ loĝejo en urbo, ili decidis aĉeti dometon en vilaĝo.
Vietoj buto mieste, jie nutarė nusipirkti namuką kaime.
6. Krom unu frato, ŝi ne havas aliajn familianojn.
Ji neturi kitų šeimos narių, išskyrus vieną brolį.
7. Li restas tie ĉi laŭ la ordono de sia estro.
Savo viršininko paliepimu jis lieka čia.
8. Ni promenis malgraŭ la pluvo.
Mes vaikštinėjome nepaisydami lietaus.
9. Nun ni iros laŭ la rivero.
Dabar eisime palei upę.
10. Anstataŭ benzino en elektromobiloj estas baterioj.
Vietoj benzino elekromobiliuose yra baterijos.
 
Por – dėl. Prielinksnis, rodantis paskirtį

1. Lignon por hejtado vi trovos malantaŭ la forno. – Malkas šildymui rasite už krosnies.
2. Mi estas kolera, kaj mi havas sufiĉan kaŭzon por tio. – Pykstu ir tam turiu pakankamą priežastį.
3. Li forveturis por unu tago. – Jis išvyko vienai dienai.
4. Por sia aĝo ŝi aspektas ankoraŭ sufiĉe juna. – Būdama tokio amžiau ji atrodo tikrai jaunai.
5. Li ne havis talenton por muziko. – Jis nebuvo gabus muzikai.
 
Pri –apie (ką).

1. Ĉiu besto zorgas pri sia nesto – Kiekvienas gyvūnas rūpinasi savo lizdu.
2. Pri kio temas? – Apie ką kalbama?
3. Li instruas mian infanon pri matematiko. – Jis moko mano vaiką matematikos.

Kartais prielinksnis „pri“ vartojamas kaip priešdėlis. Pridėtas prie veiksmažodžio jis keičia veiksmažodžio prasmę.

Pripensi – apgalvoti, apmąstyti.
Priskribi – aprašyti, nupasakoti.
Priparoli – aptarti.

Aŭtoro de Esperanto d-ro Zamenhfo mem tradukis multajn proverbojn al Esperento.
Bonvolu traduki kelkajn zamenhofajn proverbojn al la litova lingvo:

1. Bela paro por altaro.
2. Fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo.
3. Kapo estas por tio, ke ĝi zorgu pri ĉio.
4. Inter generaloj parolu pri bataloj.
5. Maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango.
6. Li estas kompetenta, kiel besto pri arĝento.
7. Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon.
8. Perdinta la kapon pri haroj ne ploras.
9. Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj.
10. Pripensu malrapide kaj agu decide.

PRESAĴOJ – SPAUDINIAIBonvolu legi kaj provu rerakonti la historion:
 
BONA RESTORACIO, SED MULTEKOSTA (2)
Claude Piron

Afanti dum minuteto pripensis, nenion dirante. „Estis bona ideo veni peti mian helpon,“ li fine elparolis. „Tiu afero ne estas ordinara. Ĝi tre interesas min. Venu, ni iru kune al la juĝejo.“
 
Ordinara – paprastas, eilinis
Sekvi – sekti, eiti iš paskos

Ĉiuj en la urbo konis Afantin. Vidante lin iri al la juĝejo, multaj homoj decidis sekvi. Ili sciis, ke Afanti ĝenerale havas specialan manieron respondi al riĉuloj kaj grand-povuloj, kaj ili volis ne perdi bonan okazon ridi.
Kiam Afanti, lia malriĉa amiko kaj la multaj urbanoj eniris, la juĝisto estis parolanta plej amike kun la restoraciisto. Estis klare, ke tiuj du estas amikoj. Tion tuj montris la unuaj paroloj de la juĝisto:
„Mi aŭdis, ke vi malkonsentas pagi al ĉi tiu restoraciisto la prezon de la odoro, kiun vi enigis en vin ĉe lia restoracio. Tio ne estas akceptebla...“
„Minuteton, sinjoro juĝisto, bonvolu atendi minuteton,“ Afanti inter-rompis. „Ĉi tiu homo estas mia frato, kaj mi pagos por li.“
Afanti havis kun si saketon plenan je mono. Nun li prenis ĝin, iris apud la restoraciiston kaj rapide movadis tien kaj reen la saketon antaŭ lia vizaĝo, tiel ke la mono bele aŭdeble sonis.
„Ĉi tiu saketo estas plena je mono. Ĉu vi aŭdas ĝin? Bone aŭskultu. Ĉu vi aŭdas la monon?“ li demandis al la restoraciisto.
„Kompreneble mi aŭdas la monon. Mia aŭd-povo estas tre bona. Kaj eĉ se ĝi ne estus bona, je tia proksimeco, mi ne povus ne aŭdi ĝin. Certe estas multe da mono en via sako. Mi aŭdis pli ol sufiĉe. Mi bezonas, ne aŭdi la monon, sed ricevi ĝin. Donu ĝin al mi. Kion vi atendas?“
„Mi atendas nenion. Mia frato kaptis la odoron de viaj manĝoj. Nun vi kaptis la sonon de mia mono. Vi ricevis pagon similan al tio, kion vi vendis.“ Afanti turnis sin al la ĉe-estantoj . „Ĉu ne ĝuste?“
„Tute ĝuste!“ ĉiuj samtempe respondis.
La juĝisto ne plu povis helpi al sia amiko. La popolo videble estis kun Afanti kaj kun la malriĉulo, kontraŭ li kaj lia restoracia kunulo. Ĉiuj eliris el la juĝejo ridante. Sed ne ridis la restoraciisto. Nek la juĝisto.
 
Kitoje pamokėlėje mokysimės žodžių sen ir kun skaitysime tekstą, „Letero, sed el kie?“, išmoksime naujų, dažnai reikalingų veiksmažodžių.

Gražina Opulskienė ir Aida Čižikaitė

Ankstenės pamokos:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-35-a-leciono-(pamoka)​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-34-a-leciono-(pamoka)​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-33-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-32-a-leciono-(pamoka)​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-31-a-leciono-(pamoka)​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-30-a-leciono-(pamoka)​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-29-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-28-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-27-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-26-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-25-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-24-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-23-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/22-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/21-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/20-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/19-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/18-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/17-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/16-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/15-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/14-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/13-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/12-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/11-a-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/10-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/9-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/8-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/7-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/6-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/5-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/4-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/3-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/2-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/1-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/svarbiausi-tarptautines-esperanto-kalbos-bruozai
 

1 pamokėlė

1 pamokėlė

Svarbiausi tarptautinės esperanto kalbos bruožai Pagrindinė esperanto kalbos ir esperantininkų judėjimo idėja: tolerancija ir pagarba kitų tautų ir kultūrų žmonėms. Bendravimas neutralia kalba gali padėti pajusti, kad žmonės...

2 pamokėlė

2 pamokėlė

Saluton!    Išmokime naujų dažnai reikalingų būdvardžių ir pabandykime atpažinti kartu esančius daiktavardžius. Gali padėti jau išmoktos užsienio kalbos. Skaitydami nepamirškite, kad kiekvienas garsas tariamas...

4 pamokėlė

4 pamokėlė

Saluton karaj! Prisiminkime: Mi estas Brigita.           Aš esu Brigita. Vi estas Viktoras.          Tu esi Viktoras. Kiti vienaskaitos...


Reklama