NAUJIENOS

La 32-a leciono (pamoka)


Miestas:
Saluton karaj!
 
Bonvolu kontroli, ĉu vi bone faris la taskon.
 
1. Mi, partopreni – Mi partoprenus  – Dalyvaučiau.
2. Ni, viziti – Ni vizitus – Aplankytume.
3. Ŝi voli – Ŝi volus – Ji norėtų.
4. Li deziri – Li dezirus – Jis pageidautų.
5. Ni povi – Ni povus – Galėtume. 

Bonvolu kontroli, ĉu vi elektis la bonan respondon:
 
1. Hodja bezonis grandan kaserolon:
Li prunteprenis kaserolon de sia najbaro.
 
2. Kiam venis tempo por redoni la kaserolon al la najbaro:
Hodja alportis similan kaseroleton kaj klarigis, ke granda kaserolo ripozas post la akuŝo.
 
3. Post kelkaj tagoj Hodja denove vizitis najbaron:
Li redonis la grandan kaserolon sendifektan kaj puran.
 
Bonvolu kontroli kiujn interpunkciajn singnojn vi memoras kaj rekonas en la bildo:

KASEROLO – PRIKAISTUVIS (2)
(El Faktoj kaj fantazioj de Marjorie BOULTON)


Post kelkaj semajnoj Hodja denove bezonis grandan kaserolon, do, li vizitis la saman najbaron, kiu varme bonvenigis lin, facile konsentis pruntedoni la kaserolegon kaj ĝentile helpis Hodjan porti ĝin hejmen.
Pasis sep tagoj. Pasis dua semajno. Pasis tria semajno. Nenio pri la kaserolo! Post monato la najbaro vizitis la domon de Hodja kaj kun multaj komplimentoj kaj ĝentilaj pardonpetoj demandis, kiam la kupra kaserolego revenos. La edzino vere bezonis ĝin por kuiri pilafon por pluraj gastoj.
„Ho ve, estiminda najbaro! Kara frato, ĉu neniu informis vin pri la malgajega evento?“
„Pri kio? Mi aŭdis nenion pri via familio, kara Hodja.“
„Ho ve! Via bela kaserolego mortis antaŭ du semajnoj!“
„Kion vi diras? Kaserolo mortis? Fi, mensogisto! Trompisto! Friponaĉo! Malislama hundo!“ Kaj la najbaro tiel kriis, insultis, piedfrapis kaj pugne minacis ekster la domo, ke scivolema homamaso rapide kolektiĝis kaj policano demandis, kio okazis.
Hodja klarigis:„Vere, via bela kupra kaserolo mortis dum ŝi estis ĉe mi. Estis la volo de Alaho kaj ni devas tion akcepti, same kiel vi akceptis la kaserolidon, kiun via kaserolino naskis. Estas laŭ la leĝoj de la vivo, ĉu ne, ke io, kio povas naski, ankaŭ devas morti. Do, penu kiel eble plej takte klarigi al la orfa kaserolido, ke la patrino forpasis.“
La amaso tuj konsentis, ke la klarigo estas bona kaj la najbaro devis foriri kun mieno tute taŭga por funebra tago.
 
Bonvolu respondi la demandojn pri la teksto „Kaserolo“:
 
1. Kion faris Hodja kiam li denove bezonis kaserolon?
2. Kiom longe la najbaro atendis, ke Hodja redonu la kaserolon?
3. Kion Hodja diris al najbaro pri la pruntedonita kaserolo?
4. Kiel reagis la najbaro al sciigo, ke kaserolo mortis?
5. Ĉu Hodja finfine redonis la kaserolon? Kial?
 
NECESAJAĴOJ POR VOJAĜO – KELIONĖJE BŪTINI DAIKTAIĈu vi memoras, ke en la 17a leciono ni lernis, ke adverboj (prieveiksmiai) havas la finaĵon „-e“?

Bone – gerai.               Malgaje – liūdnai.
Interese – įdomiai.      Matene – rytą.
Flave – geltonai.         Multe – daug.

Prieveiksmiai su galūne „-e“ gali tiesiogiai sietis su būdvardžiais ar kitais prieveiksmiais:
 
• Domo estas sufiĉe granda. Namas yra pakankamai didelis.
• Li manĝas terure multe. Jis valgo siaubingai daug. 

Kartais prieveiksmiai eina tarinio vardine dalimi:
 
• Kritiki estas facile.
• Estas triste perdi monujon.
• Estas bone, ke vi venas. 

Bonvolu traduki al litova lingvo ofte uzatajn kombinojn kun adverboj:
Kompreneble ni iros. Ili revenos tre baldaŭ. Estas mallume.
Li diris absolute nenion. Ŝi estis tute en malespero. Ili manĝas ĉefe legomojn.
Ĝuste tion mi deziras. Ili restas hejme. Mi elkore dankas.
 
Kitoje pamokėlėje mokysimės konstrukcijas „aŭ ... aŭ“ ir „nek...nek“, skaitysime tekstą „Se oni ne scias, kion volas la alia“, išmoksime naujų būdvardžių, apibūdinančių emocijas.

Gražina Opulskienė ir Aida Čižikaitė

Ankstenės pamokos:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-31-a-leciono-(pamoka)​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-30-a-leciono-(pamoka)​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-29-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-28-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-27-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-26-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-25-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-24-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-23-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/22-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/21-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/20-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/19-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/18-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/17-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/16-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/15-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/14-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/13-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/12-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/11-a-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/10-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/9-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/8-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/7-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/6-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/5-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/4-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/3-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/2-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/1-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/svarbiausi-tarptautines-esperanto-kalbos-bruozai

1 pamokėlė

1 pamokėlė

Svarbiausi tarptautinės esperanto kalbos bruožai Pagrindinė esperanto kalbos ir esperantininkų judėjimo idėja: tolerancija ir pagarba kitų tautų ir kultūrų žmonėms. Bendravimas neutralia kalba gali padėti pajusti, kad žmonės...

2 pamokėlė

2 pamokėlė

Saluton!    Išmokime naujų dažnai reikalingų būdvardžių ir pabandykime atpažinti kartu esančius daiktavardžius. Gali padėti jau išmoktos užsienio kalbos. Skaitydami nepamirškite, kad kiekvienas garsas tariamas...

4 pamokėlė

4 pamokėlė

Saluton karaj! Prisiminkime: Mi estas Brigita.           Aš esu Brigita. Vi estas Viktoras.          Tu esi Viktoras. Kiti vienaskaitos...


Reklama