NAUJIENOS

La 31-a leciono (pamoka)


Miestas:
Saluton karaj!
 
Bonvolu kontroli, ĉu vi bone kombinis la frazojn laŭ la teksto „Ĉokolada biskvito“.
 
1. Mi estis tre kontenta pri mi mem, sed jam devis iri por renkonti estron.
2. Mi devis atendi estron ankoraŭ dek minutojn.
3. Atendante mi ekzercis prononci la fremdlingvan nomon de la estro.
4. Dum mi faldis mian mantelon el granda poŝo de la mantelo falis biskvito.
5. La nova ĉefo estis eksterlandano kies biskvitojn mi formanĝis. 

Bonvolu kontroli, ĉu vi bone tradukis al esperanto.

1. (Jaunas) arkliukas bėga per mišką. – La ĉevalido kuras tra la arbaro.
2. Veršiukas yra sveikas ir žvalus. – La bovido estas sana kaj vigla.
3. Ančiukai mėgsta plaukioti ežerėlyje. – Anasidoj ŝatas naĝi en lageto.
4. Ėriukai yra labai simpatiški ir mėgsta šviežią žolę. – Ŝafidoj estas tre simpatiaj kaj ŝatas freŝan herbon.
5. Tigriukai žaidžia šalia mamos tigrės. – Tigridoj ludas apud patrino-tigrino. 

INTERPUNKCIAĴOJ – SKYRYBOS ŽENKLAI
 
 
Veiksmažodžių tariamosios nuosakos galūnė yra „-us“.

• Se mi estus sana, mi estus feliĉa.
• Ĉu vi bonvolus paroli iom pli silente?
• Volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi timas.Sudarykite veiksmažodžių tarimają nuosaką ir išverskite:
1. Mi, partopreni – Mi partoprenus  – dalyvaučiau.
2. Ni, viziti – ...............................................
3. Ŝi, voli – ..................................................
4. Li, deziri – ...............................................
5. Ni, povi – .................................................

KASEROLO – PRIKAISTUVIS (1)
(El Faktoj kaj fantazioj de Marjorie BOULTON

Hodja bezonis grandan kaserolon. Li vizitis najbaron kaj prunteprenis grandan, belan, fortikan, kupran kaserolon por sia kuira tasko. Sed la granda kupra kaserolo tiel multe plaĉis al li, ke li deziris ne redoni ĝin. Baldaŭ venis tiu tago, je kiu li, laŭ antaŭa promeso, devis redoni la kaserolon, sed li vizitis la najbaron portante bonan, sed tre malgrandan kaserolon, kies formo tute similis al tiu de la prunteprenita kaserolego.
„Kaj kio estas tio?“ demandis la najbaro.

„Via kaserolino, kiun vi afable pruntis al mi, ĵus naskis ĉi tiun kaserolidon. Hodiaŭ ŝi estas ankoraŭ multe tro malforta post la akuŝo por eliri mian domon. Mi do petas vin, hodiaŭ akcepti la idon, kaj la kaserolpatrino revenos tuj kiam ŝi povos sendanĝere eliri“.
La najbaro iom miris, sed li volonte akceptis novan kaseroleton kaj, kiam la edzino laŭte protestis, ke Hodja montris sin nefidinda kaj ekspluatas ilian paciencon, li iom akratone ordonis al ŝi fermi la buŝon. Post kelkaj tagoj Hodja, kiu dume faris per la kaserolego diversajn utilajn kuirlaborojn, reportis ĝin, puran kaj sendifektan.

„Jen, mi rekondukis vian estimatan kaserolinon; ŝi nun fartas tute bone.“
La najbaro kaj lia edzino ĝojis pro la bela profito.
 
Baldaŭ – netrukus.
Danĝero – pavojus.
Deziri – pageidauti.
Difekto – trūkumas, yda.
Fidi – pasitikėti.
Fortika – tvirtas.
Ĝentila – mandagus.
Ĵus – ką tik.
Kupro – varis.
Miri – stebėtis.
Najbaro – kaimynas.
Naski – gimdyti.
Akuŝi – priimti gimdymą.
Plaĉi – patikti.
Promesi – (pri)žadėti.
Tono – tonas.
Utila – naudingas.
Volonte – noriai, mielai.

Bonvolu elekti la bonan respondon:
 
1. Hodja bezonis grandan kaserolon:
a. Li aĉetis kaserolon en bazaro.
b. Li prunteprenis kaserolon de sia najbaro.
c. Li ŝtelis la kaserolon de sia najbaro. 

2. Kiam venis tempo por redoni la kaserolon al la najbaro:
a. 
Hodja alportis similan kaseroleton kaj klarigis, ke granda kaserolo ripozas post la akuŝo.
b. Hodja redonis la kaserolegon al la najbaro, sed ĝi estis difektita.
c. Hodja ne venis al najbaro kaj ne redonis la kaserolon. 

3. Post kelkaj tagoj Hodja denove vizitis najbaron:
a. Li deziris, ke najbaro denove pruntedonu la kaserolon.
b. Li demandis, kie la najbaro aĉetis sian kaserolon.
c. Li redonis la grandan kaserolon sendifektan kaj puran.

Kitoje pamokėlėje išsamiau aptarsime prieveiksmių galūnę „-e“, toliau skaitysime tekstą „Kaserolo“, išmoksime naujų žodžių, susijusių su tema „Kelionė“.

Gražina Opulskienė ir Aida Čižikaitė

Ankstenės pamokos:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-30-a-leciono-(pamoka)​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-29-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-28-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-27-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-26-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-25-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-24-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-23-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/22-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/21-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/20-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/19-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/18-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/17-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/16-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/15-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/14-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/13-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/12-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/11-a-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/10-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/9-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/8-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/7-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/6-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/5-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/4-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/3-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/2-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/1-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/svarbiausi-tarptautines-esperanto-kalbos-bruozai
 

1 pamokėlė

1 pamokėlė

Svarbiausi tarptautinės esperanto kalbos bruožai Pagrindinė esperanto kalbos ir esperantininkų judėjimo idėja: tolerancija ir pagarba kitų tautų ir kultūrų žmonėms. Bendravimas neutralia kalba gali padėti pajusti, kad žmonės...

2 pamokėlė

2 pamokėlė

Saluton!    Išmokime naujų dažnai reikalingų būdvardžių ir pabandykime atpažinti kartu esančius daiktavardžius. Gali padėti jau išmoktos užsienio kalbos. Skaitydami nepamirškite, kad kiekvienas garsas tariamas...

4 pamokėlė

4 pamokėlė

Saluton karaj! Prisiminkime: Mi estas Brigita.           Aš esu Brigita. Vi estas Viktoras.          Tu esi Viktoras. Kiti vienaskaitos...


Reklama