NAUJIENOS

La 27-a leciono (pamoka)


Miestas:
Saluton karaj!
 
Bonvolu kontroli ĉu vi bone kreis novajn vortojn:
Sablo – smėlis. Smiltelė – sablero.
Neĝo – sniegas. Snaigė – neĝero.
Ĉeno – grandinė. Grandis – ĉenero.
 
Krei – (su)kurti

Bonvolu kontroli, ĉu vi bone tradukis al la litova lingvo.
 
Brakumi – apkabinti. (brako – ranka).
Kolumo – apykaklė (kolo – kaklas.
Gustumi – ragauti (gusto – skonis).

Bonvolu kontroli, ĉu vi bone kombinis la frazojn:
1. Malferminte la sakon la malriĉulo trovis dekojn da arĝentaj moneroj.
2. Li kaŝis la sakon kaj daŭrigis la iradon.
3 .En la sekvanta tago li aŭdis, ke la perdinto estas fama riĉulo.
4. La riĉulo transprenis la sakon kaj rekalkulis la monerojn.
5. Riĉulo diris, ke li havis 80 monerojn, sed nun en la sako restas nur 60 da ili.
6. Li devis iri al juĝejo kun la riĉulo.
7. La juĝisto, justama kaj honesta, ĝuis grandan respekton de la popolo.
8. La juĝisto demandis la malriĉulon, ĉu li ne pensis, ke povus ne redoni la monon.
9. La malriĉulo diris, ke li vivtenas familion sole per vendado de brulligno.
10. La malriĉulo pensis ankaŭ, ke li ne povas uzi monon, kiu ne estas lia.

Sako da arĝentaj moneroj. (2)
Unue aperis en El Popola Ĉinio 1991/5, p. 39

La juĝisto turnis sin al la riĉulo: „Ĉu vi povas certigi, ke en via sako estis 80 arĝentaj moneroj?“ „Jes, sendube, 80!“ respondis la riĉulo.
„Kvankam vi ambaŭ ne povas doni konvinkan ateston, tamen estas facile fari juĝon,“ diris la juĝisto kun rideto. „Vi, estimata sinjoro, ĝuas altan famon en la socio, kaj mi neniel kredas, ke vi mensogas. Mi kredas, ke en via sako estis 80 arĝentaj moneroj.“
„Jes, jes; prave. Kiel saĝa vi estas,“ flate diris la riĉulo.
„Kaj vi, kara malriĉulo, mi neniel dubas pri via diro. Vi povus konservi al vi la tutan sumon kaj aĉeti manĝon por familio, sed kial vi prenis nur 20? Estas klare, ke vi ambaŭ diris la veron. La fakto estas nur, ke tiu sako kun 60 moneroj, kiun vi trovis, ne estas la sako, kiun tiu ĉi sinjoro perdis.“
La juĝisto donis la sakon al la malriĉulo, dirante al li: „Portu ĝin hejmen. Se poste vi trovos sakon kun 80 arĝentaj moneroj, redonu la sakon al tiu ĉi honesta sinjoro.“ Tion dirinte, la juĝisto turnis sin al la riĉulo: „Ĉu mia juĝo estas justa?“
La riĉulo mutiĝis kiel ŝtono.
 
Turni – sukti, kreiptis, gręžtis.
Kvankam – nors, kad ir...
Ambaŭ – abu, abi.
Konvinki – įtikinti.
Atesti –liudyti, tvirtinti.
Estimi – gerbti.
Ĝui – mėgautis, gėrėtis.
Socio – visuomenė.
Kredi – tikėti.
Mensogi – meluoti.
Prava – teisus.
Flati – pataikauti.
Aĉeti – pirkti.
Nur – tik.
Porti – nešti, dėvėti.
Muta – nebylus.
Ŝtono – akmuo.

Bonvolu elekti taŭgan finaĵon de la frazo:
 
1. La juĝisto demandis la riĉulon...
...ĉu certe en la sako estis 80 moneroj.
✓ ...ĉu en la sako ne estis mono.
✓ ...ĉu en la sako estis nur 60 moneroj.

2. La juĝisto diris, ke li kredas riĉulon...
...ĉar riĉaj homoj neniam mensogas.
✓ ...ĉar tiu riĉulo estis estimata en la socio.
✓ ...ĉar malriĉulo klare mensogis.

3. La sakon kun mono ricevis malriĉulo, ĉar juĝisto decidis, ke...
✓ ...malriĉulo bezonas monon por familio.
✓ ...riĉulo perdis sakon kun ŝtonoj, ne kun mono.
✓ ...riĉulo perdis ne tiun, sed alian sakon.
 
SPORTO – SPORTAS

Vortoj pri sporto estas en interneto:
https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/LT/LTEO/03.HTM

La plej popularaj sportoj en Litovio.

 
Priešdėlis „dis-“ rodo išsklaidymą. Disa – išsklaidytas.
 

➢ Disveturi – iš(si)važinėti.
➢ Disvendi – išpardavinėti.
➢ Dissendi – išsiuntinėti.
➢ Disdoni – išdalinti.
➢ Disŝiri – suplėšyti.

Bonvolu enskribi la taŭgan vorton de la listeto supre kaj traduki al la litova lingvo.

1. Ni hieraŭ ............ elektronikajn leterojn kun la informoj pri ŝanĝoj de la programo.
2. Atentu kara, ne ........... tiun gravan dokumenton!
3. Mia maljuna onklo ĉiun matenon kontraŭ kelkaj eŭroj........... fruktojn de sia ĝardeno.
4. Post kongreso la partoprenantoj ............ al siaj landoj.
5. Junuloj morgaŭ vespere............ reklamajn foliojn en la ĉefa strato de urbo.

Kitoje pamokėlėje sužinosime kada reikia prielinksnio „de“, o kada „da“, skaitysime istoriją „La salatbovlo kaj la kafo“, išmoksime naujų žodžių, susijusių su tema „Šventės“.

Gražina Opulskienė ir Aida Čižikaitė

Ankstenės pamokos:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-26-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-25-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-24-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/la-23-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/22-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/21-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/20-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/19-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/18-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/17-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/16-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/15-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/14-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/13-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/12-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/11-a-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/10-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/9-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/8-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/7-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/6-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/5-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/4-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/3-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/2-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/1-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/svarbiausi-tarptautines-esperanto-kalbos-bruozai
 

1 pamokėlė

1 pamokėlė

Svarbiausi tarptautinės esperanto kalbos bruožai Pagrindinė esperanto kalbos ir esperantininkų judėjimo idėja: tolerancija ir pagarba kitų tautų ir kultūrų žmonėms. Bendravimas neutralia kalba gali padėti pajusti, kad žmonės...

2 pamokėlė

2 pamokėlė

Saluton!    Išmokime naujų dažnai reikalingų būdvardžių ir pabandykime atpažinti kartu esančius daiktavardžius. Gali padėti jau išmoktos užsienio kalbos. Skaitydami nepamirškite, kad kiekvienas garsas tariamas...

4 pamokėlė

4 pamokėlė

Saluton karaj! Prisiminkime: Mi estas Brigita.           Aš esu Brigita. Vi estas Viktoras.          Tu esi Viktoras. Kiti vienaskaitos...


Reklama