NAUJIENOS

La 23-a leciono (pamoka)


Miestas:
Saluton karaj!
 
Bonvolu kontroli, ĉu vi bone tradukis al la litova lingvo.
 
1. Li taŭgas nek por studo, nek por ludo. – Jis netinka nei mokslui, nei žaidimui.
2. Kio estas lernita, ne estas perdita. – Kas išmokta, tas nepamesta. (Ką išmoksi – ant pečių nenešiosi)
3. Lernu juna, por esti saĝa maljuna. – Kol jaunas mokykis, kad pasenęs būtum išmintingas.
4. Rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo. – Neišmokstama joti nuo arklio nenukritus. (Nenukritęs nuo arklio, joti neišmoksi).
5. Ripetado estas plej bona lernado. – Kartojimas – geriausias būdas mokytis. (Kartojimas – mokslų motina)
6. Se junulo ne lernis, maljunulo ne scias. – Jei jaunas neišmoko, tai senas nežino.
7. Festotaga laboro estas sen valoro. – Šventadienio darbas – be naudos. (Šventadienio darbą velnias ant uodegos neša).
8. Laboro kaj pacienco kondukas al potenco. – Darbas ir kantrybė atveria galimybes.
9. Vivu, progresu, sed lerni ne ĉesu– Dirbk, auk bet nenustok mokytis.
10. Lecionoj al profesoro estas vana laboro. – Mokyti profesorių – bergždžias darbas. (Nemokyk mokyto. Nemokyk žuvies plaukti).
 
SANGRAŽINIS ĮVARDIS „SI“
 
Trečiajame asmenyje pridedamas sangrąžinis įvardis „si – sin“:
Li, ŝi, ĝi kombas sin. – (Jis, ji) šukuojasi (t. y. kiekvienas šukuoja pats save).
Ili lavas sin. – (Jie) prausiasi (t. y. kiekvienas pats save).Mi lavas min. – (Aš) prausiuosi. (t. y. prausiu save).
Ni lavas nin. – (Mes) prausiamės (t. y. prausiame save, mus pačius).
Vi lavas vin. – (Tu) prausiesi. (Tu) prausiesi (t. y. prausi save).
Vi lavas vin. – (Jūs) prausiatės (t. y. prausiate save, jus pačius).
Ci ne lavas cin. – (Tu) nesiprausi.
 
„Ci“ – pasenęs įvardis, familiarus, reiškiantis „tu“ retai vartojamas, bet vis dar sutinkamas tarp kairiųjų pažiūrų esperantininkų arba literatūroje, kai stilistiškai reikia pasakyti familiariai, kartais niekinančiai.
 
Kai veiksmas nukreiptas ne į save, o į kitą asmenį, vartojamas tą asmenį apibūdinantis įvardis.Kai sakoma abstrakčiai, nenurodomas asmuo, vartojamas sangrąžinis įvardis:
Bonvolu lavi sin antaŭ dormo – Prašau nusiprausti prieš miegą (t. y. nuprausti save).
 
Traduku, bonvolu, la frazojn de la litova lingvo al esperanto:
1. Antanas turi obuolį. Jis valgo savo obuolį.
2. Jonas neturi obuolio. Jis valgo jo (Antano) obuolį.
3. Aš noriu savo vietos prie stalo.
4. Jos nori jų (ne savo) knygų.
5. Ar tu ieškai savo skėčio?
6. Jis ieško savo brolio.
7. Niekas neužmiršta savo pirmosios meilės.
 
ARBOJ KAJ ARBUSTOJ EN ĜARDENO – MEDŽIAI IR KRŪMAI SODE.

Ni lernu la nomojn de kelkaj plej oftaj arboj kaj arbustoj en  ĝardenoj de Litovio:


 
Ĉu vi memoras?
Priesaga „-ist-“ reiškia profesiją.
Priesaga „-ant-“ reiškia esamojo laiko veikiamosios nuosakos dalyvį. 

Kai kalbame apie profesionalą, žmogaus profesiją, reikia priesagos „-ist-“.
Kai kalbame apie žmogaus pomėgį, (mėgėjišką veiklą) – reikia priesagos -ant-.
 
Brigita biciklas al biblioteko. Brigita estas biciklantino.
Simona Krupeckaitė estas tre fama biciklistino de Litovio.
 
Jonas estas instruisto kaj en lernejo li instruas matematikon.
Antanas helpas al sia amiko lerni matematikon kaj Antanas estas instruanto.
 
Kapti – gaudyti.
Gardi – saugoti, būti sargyboje

Traduku, bonvolu, al la litova lingvo:
  1. Lia onklo estas fiŝkaptisto kaj laboras en granda ŝipego.
  2. Mi vidas du fiŝkaptantojn ĉe la rivero.
  3. Viro, kiu gardas nokte fabrikon, estas gardisto,
  4. Ŝi havas kaj gardas la malnovajn fotojn de familio, do ŝi estas gardantino.
 
Kitoje pamokėlėje išmoksime priešdėlį „fi“ ir priesagą „-aĉ-“, skaitysime pasakėlę „Muskaptilo“, išmoksime populiarių darželio gėlių pavadinimus.

Gražina Opulskienė ir Aida Čižikaitė

Ankstenės pamokos:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/22-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/21-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/20-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/19-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/18-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/17-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/16-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/15-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/14-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/13-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/12-a-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/11-a-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/10-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/9-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/8-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/7-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/6-leciono
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/5-leciono-(pamoka)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/4-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/3-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/2-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/1-pamokele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/svarbiausi-tarptautines-esperanto-kalbos-bruozai

1 pamokėlė

1 pamokėlė

Svarbiausi tarptautinės esperanto kalbos bruožai Pagrindinė esperanto kalbos ir esperantininkų judėjimo idėja: tolerancija ir pagarba kitų tautų ir kultūrų žmonėms. Bendravimas neutralia kalba gali padėti pajusti, kad žmonės...

2 pamokėlė

2 pamokėlė

Saluton!    Išmokime naujų dažnai reikalingų būdvardžių ir pabandykime atpažinti kartu esančius daiktavardžius. Gali padėti jau išmoktos užsienio kalbos. Skaitydami nepamirškite, kad kiekvienas garsas tariamas...

4 pamokėlė

4 pamokėlė

Saluton karaj! Prisiminkime: Mi estas Brigita.           Aš esu Brigita. Vi estas Viktoras.          Tu esi Viktoras. Kiti vienaskaitos...


Reklama