NAUJIENOS

L. Rėzos skulptūra (Pervalka)

Kategorija:

Miestas:
Paminklas Karaliaučiaus universiteto teologijos profesoriui, garsiam XIX a. I p. Kultūros veikėjui, Biblijos leidėjui, tautosakininkui, poetui, K. Donelaičio „Metai" bei pasakėčių leidėjui – Liudvikui Rėzai (1779–1840 m.). Medinė skulptūra ant Skirpstų kalno žvelgia į 1790 metais smėlio užnešto Karvaičių kaimo vietą. Karvaičiai – L. Rėzos gimtinė. Jų atminimą įprasmina ąžuole išrėžtos L. Rėzos eilėraščio „Nuskendęs kaimas“ eilutės. Paminklas atidengtas 1976 m. minint  L. Rėzos 200 metų gimimo jubiliejų. Paminklo autorius dailininkas E. Jonušas.
 Nuskendęs kaimas
 Mielas keleivi, sustok prie šitų liūdnųjų griuvėsių!
Vos prieš keletą metų ties pirkiom čia sodai žydėjo,
Ir kaimelis nuo miško tęsės link marių pakrantės.
Šiandien tačiau ką matai? Vien vėjo nešiojamą smėlį.
Ak, nurieda čionai ne vienam skausmo ašara skruostu.
Kurgi kaimelis romus, kurgi žydintys sodai?
Vieniša sverdi pušis, ir niūkso varginga lūšnelė,
Šliejas prie šlaito jinai, sukrypusi ir samanota.
Jiedvi beliko – pėdsakas liūdnas to, kas čia buvo.

Ten, užu miško, lyg milžinas kalnas stiepėsi kopos
Ir pro aukštus medžius žvelgė į plačiąją jūrą.
-------------------------------------------------------------------------
Nešė vėjai smėlį pašlaitėn pro medžių viršūnes,
Smėlin paskendo giria – užuovėja vargšo kaimelio.
Žengiančių kopų joks pylimas jau nebūtų sulaikęs!...
 
(„Prutena“, I d., 1809 m.)
Liudvikas Rėza
 http://www.visitneringa.com
 

Tėvo dieną švęskime kitaip

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Lietiniai su vištiena ir pievagrybiais

Nuostabaus skonio kreminis tortas be kepimo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Reklama