NAUJIENOS

Kviečiame teikti paraiškas finansavimui iš Klimato kaitos programos

Kategorija:

Miestas:

Nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra APVA priima paraiškas paramai gauti pagal priemonę  „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“. Priemonei skirta – 8 mln. eurų, subsidijos dydis iki 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. 

Investicijos iš Klimato kaitos programos prisidės mažinant  šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, padės gerinti aplinkos kokybę, kurti darbo vietas regionuose.

Kilus klausimams dėl paraiškų teikimo, prašome kreiptis į APVA Nacionalinių programų valdymo departamento Klimato kaitos skyriaus specialistus, Būsto energijos taupymo agentūros specialistus.

Daugiau informacijos apie būsimus kvietimus teikti paraiškas, kvietimų sąlygas ir finansavimo galimybes Klimato kaitos programos lėšomis fiziniams ir juridiniams asmenims interneto svetainėse www.apva.lt ; http://am.lrv.lt/ ir www.betalt.lt


Reklama