NAUJIENOS

Kviečiame skirti sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramą kilniam tikslui

Kategorija:

Miestas:
Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą  gyventojai iki š. m. gegužės 4 d. gali pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą – i  ki 1,2 proc. paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, iki 0,6 proc. politinėms partijoms, iki 0,6 proc. profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams.
Artėjant metiniam pajamų deklaravimo laikotarpiui Joniškio rajono savivaldybė kviečia gyventojus prisidėti prie įgyvendinamo projekto – bendruomeninių namų Joniškio mieste kūrimo ir skirti sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį kilniam tikslui. Gautos lėšos bus panaudotos apleisto pastato, esančio Upytės g. 1, Joniškyje, tvarkymui ir  pritaikymui gyventojų poreikiams. Minėtą pastatą  2019 m. pabaigoje Joniškio rajono savivaldybė perėmė iš Joniškio Švč. Mergelės Marijos  Ėmimo į dangų bažnyčios ir planuoja jį sutvarkyti bei pritaikyti visuomeninių organizacijų, bendruomenių, senjorų, jaunimo poreikiams.
Prašymai pervesti gyventojų pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (FR0512 forma) (toliau - prašymas) pildomi prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir teikiami Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu.
Prašymo formoje būtina nurodyti:
Mokestinis laikotarpis – 2019
Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – X
Gavėjo tipas – 2
Gavėjo identifikacinis numeris – 2 8 8 7 1 2 0 7 0
Mokesčio dalies paskirtis – Joniškio rajono savivaldybės administracija
Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2
Paspaudę raudoną šauktuko ženklą formos viršuje patikrinkite klaidas. Jei klaidų nėra, spauskite mygtuką ,,Pateikti deklaraciją”.

Prašymai pervesti gyventojų pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams, o taip pat  kitos 2019 metų mokestinio laikotarpio deklaracijos Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiami iki šių metų gegužės 4 d.
Skirkime pajamų mokesčio paramą Joniškio rajono savivaldybei ir grąžinkime Joniškį kartu.

Joniškio rajono savivaldybės inf.

Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė ŠalaševičiūtėReklama