NAUJIENOS

Kviečiame dalyvauti virtualioje fotografijų parodoje „Pažink kalbos dalis"


Miestas:
PATVIRTINTA
Užlieknės pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2021 m. sausio 20 d.
įsakymu Nr. V1-3
 
 
VIRTUALIOS FOTOGRAFIJŲ PARODOS  „PAŽINK KALBOS DALIS” NUOSTATAI
 
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
 1. Respublikinės  ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų virtualios parodos „Pažink kalbos dalis“ (toliau – Paroda) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius.
 2. Virtualią parodą organizuoja Mažeikių rajono Užlieknės pagrindinė mokykla, už konkurso rengimą atsakingi: vyr. socialinė pedagogė Nijolė Achrem, lietuvių kalbos mokytoja Ilona Alčauskienė, informatikos mokytojas Sigitas Budreckas.
 3. Partneris – naujienų svetainė www.manokrastas.lt.
 4. Rėmėjas – Valstybinė lietuvių kalbos komisija;
 5. Informacinis rėmėjas – naujienų svetainė www.manokrastas.lt.
 6. Virtuali nuotraukų „Pažink kalbos dalis“ paroda eksponuojama naujienų svetainėje https://www.manokrastas.lt,  specialiai šiai parodai sukurtoje rubrikoje Virtuali paroda.
 7. Paroda yra Lietuvių kalbos dienų renginys.
 
 
II SKYRIUS. PARODOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 
 1. Tikslas:
  1. Skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių kalba;
  2. Stiprinti jos vartojimo įgūdžius;
  3. Mokyti mokinius kūrybiškai pateikti daiktavardžių sąsajas su veiksmažodžiais.
 2. Uždaviniai:
9.1. Panaudojant įvairias IT programas kurti originalius darbus;
9.2. Lavinti lietuvių kalbos vartojimo irIT pritaikymo mokantis lietuvių kalbos įgūdžius;
9.3. Skatinti mokinius tyrinėti lietuvių kalbą ir atrasti jos vaizdingumą;
9.4. Stiprinti mokinio, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo ryšį;
9.5. Plėtoti bendradarbiavimą tarp respublikos ugdymo įstaigų.
 
III SKYRIUS. DALYVIAI
 
 1. Parodoje kviečiami dalyvauti visų respublikos ugdymo įstaigų 5–10 klasių mokiniai, jų tėvai ir pedagogai.
 
IV SYRIUS. PARODOS ORGANIZAVIMAS
 
 1. Virtuali paroda organizuojama nuo 2021 m. vasario 16 d. iki 2021 m. kovo 31 d.
 2.  Pasirinktai nuotraukai su daiktu (daiktavardžiu) sugalvoti vieną ar daugiau veiksmažodžių sąsajų  pagal pavyzdžius, pateiktus šių nuostatų pabaigoje. Būtina išlaikyti estetinį nuotraukos vaizdą.
 3. Viename laiške prisegama viena dalyvio anketa ir atskiros JPG formato kokybiškos nuotraukos. Galimos įvairios nuotraukų variacijos (koliažai, vienoje nuotraukoje esantis daiktavardis gali būti kūrybiškai susiejamas su keliais, ypač rečiau vartojamais, veiksmažodžiais).
 4. Elektroninių laiškų su dalyvio anketa (informacija ir nuotrauka) laukiame iki 2021 m. kovo 31 d. el. paštu:   it.virtuali.paroda@gmail.com
 
 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
 1. Parodos dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos neribojamas.
 2. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstas fotografijas (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – konkurso viešinimui ir mokinių fotografijos populiarinimui (plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.), eksponavimui parodose, publikavimui internetinėje erdvėje.
 3. Parodos dalyviams nurodytu el. paštu iki 2021 m. balandžio 15 d. bus išsiųstos konkurso rėmėjo – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir organizatorių padėkos už dalyvavimą parodoje.
 
KARTU SU PARODAI SKIRTAIS DARBAIS ATSIŲSTI IR ŠIĄ INFORMACIJĄ:
 
 
VIRTUALIOS FOTOGRAFIJŲ PARODOS
„PAŽINK KALBOS DALIS”
DALYVIO ANKETA
 
Ugdymo įstaigos pavadinimas
 
 
Paskatinusio pedagogo
 
vardas, pavardė, el. paštas
 
Mokinio vardas, pavardė, klasė  
 
 Organizatorių kontaktas
8 618 66267

Menas ir internete – menas

Menas ir internete – menas

Jo kūrybinis procesas reikalauja pastangų, idėjų, meninės kokybės ir daugelio kitų komponentų. Jis vertas apdovanojimų, bilieto, žiūrovų ir žiniasklaidos dėmesio. Tai inovatyvi šio laiko meninė raiška, bet ne gyvo meno pakaitalas ir...


Reklama