NAUJIENOS

Kviečiame dalyvauti virtualioje fotografijų parodoje „Labas. Reikia draugą turėti“


Miestas:
PATVIRTINTA
Užlieknės pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2021 m. vasario19 d.
 įsakymu Nr. V1- 6
 
VIRTUALIOS FOTOGRAFIJŲ PARODOS „LABAS. REIKIA DRAUGĄ TURĖTI” NUOSTATAI
 
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Respublikinės  ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų virtualios parodos „Labas. Reikia draugą turėti“ (toliau – Paroda) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius.
 2. Virtualią parodą organizuoja Mažeikių rajono Užlieknės pagrindinė mokykla, už konkurso rengimą atsakingos vyr. socialinė pedagogė Nijolė Achrem, etikos mokytoja Vilma Žaltauskienė.
 3. Partneris – naujienų svetainė www.manokrastas.lt.
 4. Iniciatyvą palaiko Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.
 5. Informacinis rėmėjas – naujienų svetainė www.manokrastas.lt.
 6. Virtuali fotonuotraukų „Labas. Reikia draugą turėti“ paroda eksponuojama naujienų svetainėje https://www.manokrastas.lt,  specialiai šiai parodai sukurtoje rubrikoje „VIRTUALI PARODA“
 7. Paroda skirta akcijai „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021“.
 
II SKYRIUS. PARODOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 1. Padėti mokiniams suvokti draugiškų ryšių svarbą.
 2. Skatinti mokinių įdėmųjį klausymąsi;
 3. Mokantis įsiklausyti, ugdyti mokinių empatijos įgūdžius;
 4. Stiprinti mokinių saviugdą, savivertę ir atsakomybės sampratą;
 5. Plėtoti bendradarbiavimą tarp respublikos ugdymo įstaigų;
 6. Stiprinti mokinio, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo ryšį. 
III SKYRIUS. DALYVIAI 
 1. Virtualioje parodoje kviečiami dalyvauti visų respublikos ugdymo įstaigų ugdytiniai,  mokiniai, jų tėvai ir pedagogai.
 
IV SYRIUS. PRIEMONĖS 
 1. Išklausyti pateiktą dainą „Reikia draugą turėti“ https://www.youtube.com/watch?v=dd_EKj4bmwU
 2. Pasitelkiant (emocijas, nuotaikas, jausmus, teksto žodžius)  išplėtoti dainos vaizdinius ir sukurti fotonuotrauką, atspindinčią dainos mintį.
 3. Būtina išlaikyti estetinį fotonuotraukos vaizdą;
 4. Draudžiama naudotis, parsisiųsta nuotrauka, paveikslėliu iš internetinio lobyno;
V SYRIUS. PARODOS ORGANIZAVIMAS 
 1. Virtualios parodos kūrybos darbai laukiami  nuo 2021 m. kovo01 d. iki 2021 m. kovo 31 d.
 2. Elektroninių laiškų su dalyvio anketa (informacija ir nuotrauka) laukiame el. paštu:   it.virtuali.paroda@gmail.com
 3. Viename laiške prisegama viena dalyvio anketa ir JPG formato kokybiška nuotrauka.
 4. Virtualios kūrybos darbų  paroda bus eksponuojama nuo 2021 m. balandžio mėn.;
 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Parodos dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos neribojamas.
 2. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstas fotografijas (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – parodos viešinimui ir mokinių fotografijos populiarinimui (video, plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.), eksponavimui parodose, publikavimui internetinėje erdvėje.
 3. Dalyvis sutinka, kad publikuojant darbus viešai, bus minimas vardas, pavardė, klasė, mokykla.
 4. Parodos dalyviams nurodytu el. paštu iki 2021 m. gegužės 15 d. bus išsiųstos  padėkos už dalyvavimą virtualioje parodoje.

KARTU SU PARODAI SKIRTAIS DARBAIS ATSIŲSTI IR ŠIĄ INFORMACIJĄ:
 
 
VIRTUALIOS FOTOGRAFIJŲ PARODOS
„LABAS. REIKIA DRAUGĄ TURĖTI”
DALYVIO ANKETA
 
Ugdymo   įstaigos     pavadinimas
 
 
Paskatinusio    pedagogo
 
Vardas,   Pavardė, el. paštas
 
Mokinio vardas, pavardė, klasė  
 
 
 

Menas ir internete – menas

Menas ir internete – menas

Jo kūrybinis procesas reikalauja pastangų, idėjų, meninės kokybės ir daugelio kitų komponentų. Jis vertas apdovanojimų, bilieto, žiūrovų ir žiniasklaidos dėmesio. Tai inovatyvi šio laiko meninė raiška, bet ne gyvo meno pakaitalas ir...


Reklama