NAUJIENOS

Kviečiame dalyvauti konferencijoje, skirtoje Augusto Roberto Niemio 150-osioms gimimo metinėms paminėti ir jo darbams Lietuvoje prisiminti

Kategorija:

Miestas:
2019 m. lapkričio 22 d. 11.45 val. Biržų krašto muziejuje „Sėla“, arsenalo salėje prasidės konferencija, skirta suomių profesoriaus Augusto Roberto Niemio 150-osioms gimimo metinėms.
Augustas Robertas Niemis  – suomių tautosakininkas, filosofijos daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras gimė 1869 m. liepos 25. Nuo 1910 m. Lietuvių mokslo draugijos narys, Lietuvių–suomių susiartinimo draugijos garbės daktaras.
1931m. A. R. Niemis rinko tautosaką Suomijoje, Karelijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Lietuvių liaudies dainas pradėjo tyrinėti 1889. Bendravo su A. Smetona, J. Basanavičiumi, P. Vileišiu, J. Tumu‑Vaižgantu, A. Jakštu (Dambrausku), Vilniuje tvarkė Lietuvių mokslo draugijos tautosakos archyvą.
Graži draugystė suomių profesorių siejo su iš Biržų krašto kilusiu kunigu Alfonsu Sabaliausku (slapyvardis Žalia Rūta), drauge jie užrašė 3644 lietuviškas dainas, dalį jų, 1459 dainas ir 26 melodijas, paskelbė rinkinyje „Lietuvių dainos ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje“. A. R. Niemis padėjo A. Sabaliauskui išleisti lietuvių dainų melodijas (knyga „Lietuvių dainų ir giesmių gaidos / Mélodies des chansons populaires lithuaniennes“, versti Kalevalą (vertimas išleistas 1922). A. R. Niemis 1928 m. apdovanotas Gedimino 3 laipsnio ordinu.
Konferencijoje pranešimus skaitys prof. Stasys Skrodenis, humanitarinių mokslų daktarė Vilma Daugirdaitė, Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto direktorė docentė Irena Stonkuvienė, Vilniaus universiteto doktorantė Rūta Brūžienė ir Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto biuro vedėjas Kęstutis Kaminskas. Augusto Roberto Niemio užrašytas sutartines pristatys  Pabiržės folkloro ansamblio ŽEMYNA ir Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis SAULALA.
 
Konferencijos organizatoriai:
Lietuvos Respublikos Seimo narys Viktoras Rinkevičius
Biržų rajono savivaldybė
Biržų krašto muziejus „Sėla“


Lina Kuncytė
Biržų krašto muziejaus „Sėla“
Komunikacijos ir parodų skyriaus vedėja
 

Reklama