NAUJIENOS

Kviečiame atsišaukti Biržų žydus nuo Holokausto gelbėjusių šeimų atstovus

Kategorija:

Miestas:
Ponai Glenda ir Abelis Levitai,  Biržų žydų istorijos ir kultūros draugija,  Biržų krašto muziejus „Sėla“ ir Biržų rajono savivaldybė birželio 13-16 d. organizuoja Biržų žydų istorijos ir kultūros savaitę.  Šių dienų metu bus atidengtas  naujas memorialas Pakamponyse Biržų žydų - Holokausto aukų – atminimui. Dar vienas šių renginių tikslų -  pagerbti mūsų krašto žmonių, rizikavusių savo gyvybe, kad išgelbėtų žydus nuo vienos baisiausių XX a. tragedijų – Holokausto, šeimas.
Labai prašytume atsiliepti šiuos žmones ar jų artimuosius:
Akvilinos (1910–1995) ir Eduardo (1903–1991) Valintėlių,gyvenusių Biržų r. Dvaroniškio vnk. ir 1941-1943 m. savo namuose slėpusių Motelį Levitaną, šeimos narius: vaikus –. ReginąStasę Valintėlytę-Kežienę, Elvyrą Valintėlytę-Čyžauskienę, Algimantą Valintėlįir Rimantą Valintėlįbei jų artimuosius.
 
Veronikos (1889-1972) ir Jurgio (1881-1968) Naktinių, gyvenusių Slyžių km. Papilio apylinkėje, Biržų raj., kurie išgelbėjo Reginą (Rachilę) Rozenbergaitę iš Subačiaus, šeimos narius.
 
Emilijos (1981-1975) ir Juozo Giedrikų (1882-1975)iš Vabalninko, Biržų raj., kurie slėpė Šeiną ir Chaimą Gertnerius, šeimos narius. Žinome, kad jų dukra
 
Elzės (1894-1977) ir Romo (1897–1948) Jievaltų iš Mediniškių k. Biržų raj., kurie išgelbėjo Dorą Levitan (Manienė), šeimos narius.
 
Davidonio Eugenijaus (1924-2003) iš Jasiškių k, Nemunėlio Radviliškio valsč. Biržų raj., kuris drauge su mama Petronėle Davidonienė slėpė Eleonorą Levinšteinaitę (Nosova Lena), šeimos narius ar kitus artimuosius.

 
Kazimieros (1896-1967) ir Kazimiero (1873-1945) Balčiūnų ir jų dukters Genovaitės Balčiūnaitės-Grubinskienės iš Jaunučių k. Biržų raj. šeimos narius.
 
Būtume labai dėkingi, jei šių šeimų atstovai ar juos pažįstantys žmonės atsilieptumėte paskambindami į Biržų krašto muziejų „Sėla“ (tel.8  652 18485 – Emilijai Raibužytei-Kalninienei) ar parašydami el. p. e.raibuzyte@birzumuziejus.lt . Taip pat labai prašome visų, kas galite, šia žinia dalintis, kad galėtume surasti šių šeimų artimuosius ir juos pagerbti.
 
Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė
Reklama