NAUJIENOS

Kviečia sodininkų bendrijas teikti prašymus paramai gauti

Kategorija:

Miestas:
Kviečiame Tauragės rajono sodininkų bendrijas, siekiančias tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus (kelius, gatves ir kt.) nuo š. m. kovo 20 iki  balandžio 30 dienos teikti prašymus finansinei paramai gauti.
 Bus teikiama dalinė finansinė parama ne daugiau kaip 80 proc. visų einamais metais patirtų tinkamų kompensuoti išlaidų.
Kartu su prašymu reikia pateikti patvirtinančius dokumentus apie atliktus darbus (sąskaitų faktūrų kopijas) ir apmokėjimo už juos patvirtinančius dokumentus (mokėjimo pavedimų kopijas).   
            Prašymus galima pateikti Tauragės rajono savivaldybėje (Respublikos g.2, 215 kab.  arba 405 kab.).
           Išsamesnė informacija tel:  8 615 17 329 arba 8 686 50 578.
 
 

Reklama