Kultūros ministerijoje aptartas Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose modelis
  NAUJIENOS

Kultūros ministerijoje aptartas Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose modelis

Kategorija:

Miestas:

Kultūros ministerijos vadovybė susitiko su Regioninių kultūros tarybų pirmininkais ir aptarė Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose modelį, taip pat šių tarybų veiklą.

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas pabrėžė, kad toks susitikimas ministerijai labai svarbus. „Regioninių kultūros tarybų veikla – tai vienas didžiausių pastarųjų metų kultūros politikos pokyčių. Jis kuria naują bendradarbiavimo modelį tarp valstybės ir savivaldybių kultūros lygmens, išjudina tą trūkstamą grandį – regioninį bendradarbiavimą, suaktyvina vietos kultūros bendruomenes, atveria naujas galimybes, – kalbėjo kultūros ministras. – Man labai svarbu išgirsti jūsų patirtį, jūsų matymą, apibendrinimus, ką būtų galima tobulinti, su kokia realia praktika susiduriate. Manau, kad Lietuvoje kur kas daugiau gražių kultūros reiškinių, nei matome sostinėje.“

Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė apžvelgė Regioninių kultūros tarybų darbą ir jo rezultatus. Vienas svarbiausių – Regioninių kultūros tarybų parengti 2020–2023 metų kultūros planai, pagal kuriuos vykdomos Tolygios kultūrinės raidos programos visose apskrityse. Paraiškas projektams finansuoti galima teikti iki spalio 4 d.

Regioninių kultūros tarybų pirmininkai pasidalijo mintimis apie tolygios kultūrinės raidos tikslų įgyvenimą, jo iššūkius ir rezultatus, problemas, su kuriomis susiduria, prioritetais. Regioninių kultūros tarybų pirmininkai taip pat pateikė vertingų įžvalgų ir pasiūlymų, kaip skatinti kultūrinį gyvenimą regionuose.

Kultūros ministerijos patvirtintas Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose modelis pradėjo veikti 2018 metų pabaigoje. Jis nukreiptas į kultūrinių raiškų įvairovės skatinimą, sprendimų dėl projektų finansavimo decentralizaciją, taip pat kultūros ir meno srityje veikiančių organizacijų bei menininkų bendradarbiavimo įgalinimą.

Regioninės kultūros tarybos yra dešimt teritoriniu Lietuvos apskričių pagrindu veikiančių kolegialių patariamųjų organų, atliekančių apskričių meno ir kultūros ekspertų bei konsultantų funkcijas. Šias tarybas sudaro vietos kultūros ir meno bendruomenės ir apskričių savivaldybių deleguoti atstovai. Kiekvienai tarybai taip pat priklauso po vieną Lietuvos kultūros tarybos narį išskyrus jos pirmininkę.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija


Reklama