Kultūros ministerija skatina aukšto lygio profesionalias kūrybines iniciatyvas
  NAUJIENOS

Kultūros ministerija skatina aukšto lygio profesionalias kūrybines iniciatyvas

Kategorija:

Miestas:

Kultūros ministerija, siekdama sudaryti geresnes veiklos sąlygas nevyriausybinėms profesionaliojo scenos meno įstaigoms, kurių aukšto meninio lygio kūrybiniai projektai garsina Lietuvos vardą užsienyje, užtikrina scenos meno sklaidą ir prieinamumą regionuose, skyrė joms finansavimą. Lėšos buvo skirtos konkurso būdu, atsižvelgus į Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos ekspertų rekomendacijas.

Dalinį finansavimą gavo 17 dramos, operos, šokio, vaikų teatrų, kitų nebiudžetinių meno įstaigų. Iš viso jiems skirta 200 tūkst. eurų.

„Valstybė išgyvena kultūrinių iniciatyvų pakilimą. Nevyriausybinio sektoriaus profesionaliojo scenos meno kolektyvų kūryba ir veikla pelnė Lietuvos žiūrovų pripažinimą, garsina Lietuvą užsienio šalyse. Labai svarbu, kad jie savo kūrybą plačiai pristato regionų žiūrovams, tuo užtikrindami aukšto lygio pastatymų sklaidą, jų prieinamumą gyventojams“, – sako kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson. – Vertindama ir skatindama kūrybinius projektus, valstybė turi paremti tokius menininkus ir sustiprinti jų konkurencinę padėtį kultūros rinkoje“.

Profesionaliojo scenos meno įstatymas numato galimybę skirti valstybės biudžeto lėšų profesionaliojo scenos meno įstaigoms, kurios nėra nacionalinės, valstybinės, savivaldybės teatrai ir koncertinės įstaigos, už aukštus veiklos rodiklius pristatant Lietuvos profesionalųjį scenos meną užsienyje ir (ar) vykdant profesionaliojo scenos meno sklaidą Lietuvos regionuose ir užtikrinant profesionaliojo scenos meno kūrybos prieinamumą visoms šalies visuomenės grupėms.

Kultūros ministerijos inf.


Reklama