Kultūros ir meno taryba patvirtino „Sidabrinės bitės“ laureatus
  NAUJIENOS

Kultūros ir meno taryba patvirtino „Sidabrinės bitės“ laureatus

Kategorija:

Miestas:
Kitą sekmadienį, rugsėjo dvidešimtąją, Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje bus paminėtos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 145-osios gimimo metinės ir pagerbti šių metų „Sidabrinės bitės“ laureatai. Į posėdį susirinkusi Varėnos rajono savivaldybės Kultūros ir meno taryba patvirtino šių metų „Sidabrinės bitės“ laureatų kandidatūras.
 
,,Sidabrinės bitės“ ženklai bus įsegti ir Varėnos rajono savivaldybės kultūros premijomis apdovanoti du iškilūs kultūros puoselėtojai – Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naujųjų Valkininkų padalinio bibliotekininkė Danutė Blažulionienė ir architektas Brunonas Bakaitis. D. Blažulionienės kandidatūrą „Sidabrinių bičių“ apdovanojimams pateikė Varėnos viešosios bibliotekos direktorius Eitaras Krupovičius, o B. Bakaičio  - Senosios Varėnos, Bobriškių ir Akmens parapijų klebonas Pranciškus Čivilis.
 
Kultūros ir meno tarybai buvo pateiktos trys „Sidabrinės bitės“ laureatų kandidatūros. Tarybos nariai posėdyje beveik vienbalsiai pritarė D. Blažulionienės ir B. Bakaičio kandidatūroms, nes šių žmonių nuopelnai Varėnos krašto kultūrai ir menui yra neabejotinai dideli.
 
Danutė Blažulionienė yra aktyvi ir iniciatyvi Naujųjų Valkininkų bibliotekininkė bei Valkininkų bendruomenės pirmininkė. Jos dėka įgyvendinta nemažai prasmingų projektų bei suorganizuota renginių. Bibliotekoje veikia vaikų dramos, darbščiųjų rankų būreliai, organizuojami Medicinos darbuotojų ir Mokytojų dienos minėjimai, literatūros ir muzikos vakarai Vasario 16 – ajai, Motinos dienai, prieašadventinės vakaronės su kūrybinėmis dirbtuvėmis. Danutė suburia kūrybinei veiklai vaikus, dalyvauja respublikinėse akcijose. Ji rajono gyventojams ir svečiams organizuoja ekskursijas: „Pažinkime Valkininkų kraštą“, „Žydų palikimas Valkininkuose“, „Valkininkų istorinis paveldas“, „Ežio dvaras“, „poeto Martyno Vainilaičio muziejus“.
 
D. Blažulionienė parengė ir įgyvendino projektus, atgaivinusius Valkininkų gyvenvietės kultūrinį gyvenimą: „Valkininkuose atgimsta amatai ir kultūrinės tradicijos“, „Dzūkų tradiciniai amatai“, „Grybų kelias. Latvija – Lietuva““, „Norim būti žinomi ir matomi“, „Antaninių kermošius“, „Mylėkim savo kraštą ir žmones“, „Kartu mes jėga“, „Graži veranda – namų veidas“, ir kt.
                     
Dalyvaujant projektuose, Valkininkų ansambliui nupirkti tautiniai kostiumai, Valkininkus papuošė skulptūra „Liūtas“, pagamintas Valkininkų vienuolyno maketas, vyksta bendruomenės šventės ir organizuoti juostų pynimo, šiaudinių sodų rišimo, riešinių mezgimo mokymai.
 
2018 m. D. Blažulionienė Valkininkų kraštą atstovavo LR Seimo riešinių su lietuviška simbolika konkurse „Mūsų Lietuva“ ir tapo laureate.
 
2016 m. jai įteikta kultūros ministro Šarūno Biručio padėka už reikšmingas iniciatyvas tenkinat bendruomenės pažintinius poreikius, aktyvią ir išradingą krašto kultūros bei informacijos sklaidą.
 
Už iniciatyvumą, bendruomenės namų įkūrimą, miestelio gražinimą ir darbą jo labui 2018 m. Danutei Blažulionienei įteiktas Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos rengto konkurso „2017 m. Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių pasiekimai ir projektų idėjos“ apdovanojimas.
 
Architektas Brunonas Bakaitis – ilgametis Senosios Varėnos bažnyčios ir Čiurlionio draugijos kūrybinis bičiulis. Jo kūrybiniai nuopelnai M.K. Čiurlionio gimtinei, prasidėję nuo 1988 – aisiais, tęsiasi iki šiol. Architektas, remdamasis M.K. Čiurlionio kūrybos motyvais, suprojektavo Senosios Varėnos bažnyčią su varpine, taip pat suprojektavo klebonijos – parapijos namų pastatą,
Bažnyčios puošyba M.K. Čiurlionio motyvais vyksta iki šiol. Pagal Čiurlionio paveikslą „Rex“ sukurtas vyskupo sostas su savita interpretacija. Didžiojo menininko kūrybos motyvais yra sukurti didžiųjų durų metaliniai ažūriniai vartai su saulute ir heraldinėmis lelijomis, du skydai su Gediminaičių stulpais ir Jogailos kryžiumi. Pagal Čiurlionio kūrybą sukurtas vėliavų stovas.
 
Švenčiant Senosios Varėnos 600 metų jubiliejų, įgyvendintas architektūrinis sprendimas – „Laiškas ainiams“, suprojektuota Švč. Sakramento koplyčia,  Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, dešimties Dievo įsakymų ir penkių bažnyčios įsakymų ąžuoliniai skydai. Suprojektuota unikali komuninė, sukurtas ir kalviškai išpildytas iškilmingas evangelijų knygų stovas, du velykinių žvakių stovai, liturginis stovas, skirtas smilkytuvui ir smilkalams. Atliktas Bobriškių bažnyčios akmeninės zakristijos ir Palaimintojo Teofiliaus priestato rekonstrukcijos planas, skirtas jo relikvijoms.
 
Akmens bažnyčiai sukurtas medinės architektūros projektas. Sukūrė Palaimintojo Teofiliaus kryžių, kuris pastatytas Bobriškėse šalia bažnyčios. Varėnos krašto festivaliui „Su palaimintuoju Teofiliumi“ sukurta vėliava ir logotipiniai ženkliukai. Senosios Varėnos parapijai sukurtas pagarbos ir padėkos kanoninis ženklas už išskirtinius nuopelnus – Arkangelo Mykolo žvaigždė, Bobriškių bažnyčiai – Sekminių žvaigždė. Visus šiuos kūrybinius projektus Brunonas Bakaitis atliko neatlygintinai.
 
Rugsėjo dvidešimtąją po gražiausiais Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios skliautais vyksiantis renginys – simbolinė ir labai prasminga padėka iškiliausiems Varėnos krašto kūrėjams ir kultūros bei meno puoselėtojams.

 Rūta Averkienė

 

Reklama