NAUJIENOS

Kultūrizmo čempionė kuria verslą Alytaus rajone

Kategorija:

Miestas:
Grįžusi iš prestižinių Arnoldo Švarcnegerio (Arnold Schwarzenegger) vardo kultūrizmo ir fitneso turnyro Ispanijoje bei laimėjusi penktą vietą dviejose kūno fitneso kategorijose, o šį savaitgalį  dalyvausianti tarptautinėse Grand Prix varžybose Liuksemburge, alytiškė Julita Ciūnytė užsuko į Alytaus rajono savivaldybę pasidžiaugti laimėjimais bei pasidalinti savo planais dėl Kaniūkų kaime plečiamo verslo.

Sportininkė papasakojo, kad yra gimusi ir užaugusi Alytuje, sep­ty­ne­rius me­tus lan­kė cir­ko stu­di­ją „Dzū­ki­ja“ kaip oro gim­nas­tė ir ek­vi­lib­ris­tė, vėliau pradėjo dalyvauti  fit­ne­so var­žy­bo­se. Yra absoliuti Lietuvos moterų kultūrizmo čempionato nugalėtoja, Europos čempionato antros ir penktos vietų laimėtoja, pasaulio čempionate iškovojusi šeštą ir septintą vietas.

„Fit­ne­sas ir kul­tū­riz­mas yra taip pa­žen­gę, kad da­bar tu­ri­me ga­li­my­bę rink­tis iš to­kių rung­čių, kaip Fit Mo­del, Bi­ki­ni Fit­ness, Bo­dy Fit­ness, o kam no­ri­si „ašt­riau“  – kul­tū­riz­mo. La­bai re­tai, bet vis dar pa­si­tai­ko iš­girs­ti, jog spor­tas su svo­riais nau­din­gas tik da­ly­vau­jan­tiems fit­ne­so ir kul­tū­riz­mo var­žy­bo­se.  Aš pa­sa­ky­čiau, kad tai nau­din­ga vi­siems: su­de­gi­na­ma dau­giau ka­lo­ri­jų, ge­rė­ja fi­zi­nė ir emo­ci­nė bū­se­na, au­ga pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi, ap­sau­ga nuo rau­me­nų ma­sės ma­žė­ji­mo or­ga­niz­mui sens­tant, stip­res­ni kau­lai, pui­ki fi­zi­nė bū­se­na ir kū­no su­dė­ji­mas, ir t. t. Tre­ni­ruo­čių su svo­riais nau­da ne­iš­ma­tuo­ja­ma, bet ne­rei­kė­tų pai­nio­ti pa­si­ren­gi­mo aukš­to ly­gio var­žy­boms ir spor­ta­vi­mo dėl sa­vo as­me­ni­nių tiks­lų“, – sakė Julita Ciūnytė, pabrėždama, kad sportas jai pačiai yra gyve­ni­mo bū­das, ge­le­ži­nės va­lios ug­dy­mas.

Savo patirtį ir įgytas žinias sportininkė sako norinti perteikti kitoms moterims, o sveikatingumo ir grožio studija „Super Faina“, veikianti Kaniūkų kaime, įvairias procedūras taiko ir vyrams.

Meras Algirdas Vrubliauskas palinkėjo J. Ciūnytei sėkmės varžybose bei žadėjo apsilankyti jos studijoje Kaniūkų kaime, išbandyti moderniąją įrangą bei technologijas.

Alytaus rajono savivaldybės informacija
 
 

Auksinis ruduo – vaiko akimis

Auksinis ruduo – vaiko akimis

Daugeliui Ramutė Skučaitė (g. 1931 m.) – vaikų ir vaikystės poetė, vaikų literatūros klasikė. Ji – tradicinės poezijos atstovė. Eiliavimo, rimavimo meistrė. Žodžio skaidrumas – šios poetės siekiamybė. Jos poezija –...

Pasaulis užsimerkus

Pasaulis užsimerkus

Lentvario miesto bibliotekos duris puošia išskirtinis ženklas – spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“. Skirtingos elementų spalvos ir jų susijungimas rodo gebėjimą priimti vieniems kitus, nepaisant mūsų skirtumų ir...

Auksinis ruduo – vaiko akimis

Auksinis ruduo – vaiko akimis

Daugeliui Ramutė Skučaitė (g. 1931 m.) – vaikų ir vaikystės poetė, vaikų literatūros klasikė. Ji – tradicinės poezijos atstovė. Eiliavimo, rimavimo meistrė. Žodžio skaidrumas – šios poetės siekiamybė. Jos poezija –...

Pasaulis užsimerkus

Pasaulis užsimerkus

Lentvario miesto bibliotekos duris puošia išskirtinis ženklas – spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“. Skirtingos elementų spalvos ir jų susijungimas rodo gebėjimą priimti vieniems kitus, nepaisant mūsų skirtumų ir...

Pasaka apie NE

Pasaka apie NE

Ar kada susimąstei apie mus supančius žodžius? Kiek jų daug ir kokie visi skirtingi. Vieni žodžiai yra linksmi, kiti – liūdni. Vieni skanūs, kiti – nelabai. O ar kada pagalvojai, kaip sunku žodžiui NE? Su juo nelengva susidraugauti,...


Reklama