NAUJIENOS

Kretingos sueigoje: ir pedagogai, ir politikai

Kategorija:

Miestas:
„Dėkoju Kretingos rajono Švietimo skyriui, Pedagogų švietimo centrui už galimybę pabendrauti su rajono švietimo įstaigų vadovais ir jų pavaduotojais, metodinių būrelių pirmininkais, profesinių sąjungų atstovais, rajono politikais, kuriems rūpi jaunosios kartos ateitis, nes labai didelį gyvenimo pagrindą susikuriame mokykloje“, – sako švietimo r mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, dalindamasi įspūdžiais apie lapkričio 27 dieną Kretingoje įvykusią  „Rytdienos mokykla prasideda šiandien“.
Pageidauja konkrečių sprendimų
Daug diskusijų sukėlė ministerijos rekomendacija mokyklų vadovams atsisakyti anksčiau buvusių privalomų 5 kontaktinių valandų, nemažinant jų tarnybinių koeficientų ir visą darbo laiką skirti vadybai. Kretingiškių pedagogų manymu, tai turėtų būti ne rekomendacija, bet prievolė, nes ne visi mokyklų direktoriai geranoriškai atsisako turimų pamokų, nors toje pačioje mokykloje dirbantiems mokytojams valandų labai trūksta. Sueigos dalyvių manymu, kontaktines valandas reikėtų „išimti“ ir iš direktoriaus pavaduotojų etato.
Reikalingas bazinis vadovėlių sąrašas
Daug diskusijų sukėlė vadovėlių leidyba. Sueigos dalyviai teigė, kad dalis jų neatitinka dalyko programos, o pastaroji ne visada būna suderinta su egzaminų programa. Kretingiškiai pedagogai  ministerijai siūlė labiau kontroliuoti vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių leidybą. Jų manymu, reikėtų sudaryti bazinį kiekvieno mokykloje dėstomo dalyko vadovėlių sąrašą. Pratybų sąsiuvinius, anot sueigos dalyvių, tikslingiausia būtų susieti su konkrečiu vadovėliu. Perkant vadovėlį, būtų įsigyjamas ir kokybiško turinio pratybų sąsiuvinis. Viceministrė Genoveita Krasauskienė sueigos dalyvius informavo, kad šiuo metu ministerija yra sudariusi darbo grupę, kurie analizuoja vadovėlių ir pratybos sąsiuvinių leidybą ir rengia pasiūlymus šiai veiklai patobulinti. Taigi kretingiškių pasiūlymai pasitarnaus surandant geriausius sprendimus.
Už lankstesnį modelį
Aptariant mokyklos finansavimą, tiek vadovai, tiek ir mokytojai tvirtino, kad reikalinga lankstesnė mokinio krepšelio lėšų naudojimo metodika, leidžiant pačiai mokyklai apsispręsti, kam ir kiek skirti pinigų.
Nuo spalio mėnesio atsiradęs neformalaus ugdymo krepšelis sulaukė ir pagyrų, ir abejonių, nors dauguma pritarė jo reikalingumui. Tik rekomendavo ministerijai sudaryti griežtesnį pinigų naudojimo aprašą.
„Iš Kretingos išsivežiau daug ir įvairių pasiūlymų. Visus juos ministerija analizuosime. Žinoma, ne visus juos galėsime iškart perkelti į konkrečius sprendimus. Kai kuriems reikalingas ilgesnis laikas. Skubiausiai darysime tai, ką galime padaryti jau dabar“, – pabrėžė švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė.

Genovaitė Paulikaitė
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Bukantės dvarelyje – edukacinė popietė


Jeronimas Laucius. Pasaulio garsai

Lapkričio 11–17 d. energijų horoskopas

Svetimas skausmas į širdį nesminga

Reklama