NAUJIENOS

Kražiuose paminėtas gimnazijos 400 metų jubiliejus

Kategorija:

Miestas:
Kražių (Kelmės rajonas) bendruomenė mini mokyklos įkūrimo 400 metų jubiliejų. Vyskupo Merkelio Giedraičio pastangomis 1610 metais į Kražius atvyko jėzuitai, buvo įkurta Kražių misija (misija Crosensis). Jėzuitų kolegija - pirmoji Žemaitijoje aukštesniojo humanitarinio tipo mokykla – Žemaičių seniūno Jono Karolio Chodkevičiaus iniciatyva oficialiai atidaryta 1616 m. rugsėjo 18 d. Bėgant amžiams, keitėsi Kražių mokyklos statusas: ji tapo apygardine, priklausė Kolainių karmelitams, Vilniaus universiteto buvo perorganizuota į gimnaziją. Nuo 1949 m. Kražiuose veikė vidurinė mokykla, 2006 m. jai grąžintas gimnazijos statusas.          Kražiuose dirbo, mokėsi daug žymių mokslo, kultūros ir meno veikėjų: Motiejus Kazimieras Sarbievijus, vėliau tapęs žymiausiu XVII a. lotyniškosios poezijos kūrėju Europoje, Kražių jėzuitų kolegijoje rektoriaus pareigas ėjęs Žygimantas Liauksminas – žemaitis, retorikos ir grigališkojo        choralo pradininkas. Čia dirbo A. Vijūkas – Kojalavičius, pirmosios Lietuvos istorijos autorius, vyskupas M. Valančius, architektas T. Žebrauskas, rašytojas J. Petrulis, mokėsi rašytojai D. Poška, A. Strazdas, S. Stanevičius, tautosakininkai A. ir J. Juškos.  Mokymas ir ugdymas Kražių gimnazijoje ir šiandien sudaro nedalomą vienovę - šalia įprastų disciplinų ryškus kultūrinis, pilietinis, bendražmogiškomis vertybėmis grindžiamas švietimas.
Apžvelgus vienos seniausių Lietuvoje – Kražių – mokyklos istoriją norisi stabtelti prie paskutinio dešimtmečio, pažymėto svarbiu įvykiu – gimnazijos statuso sugrąžinimu. Šiai idėjai mokyklos bendruomenę paskatino Vilniaus universiteto šviesuoliai. Kražiai, kaip ir prieš kelis šimtmečius, tapo garbių ir garsių žmonių traukos centru. Mokykla, žinoma, taip pat. 2005 m. gegužės 25 d. Vilniaus universitete pasirašyta  rektoriaus Benedikto Juodkos ir tuomet Kražių vidurinės mokyklos direktorės Ritos Andrulienės dviejų ugdymo įstaigų bendradarbiavimo sutartis. Tai lėmė pokyčius ugdymo procese ir neformaliojoje veikloje – universiteto dėstytojai Kražių mokiniams vedė ilgalaikio projekto pamokas - dėstė Baroko kultūrą, rengiamos respublikinės vasaros teatro stovyklos (šiemet Kražiuose vyko dešimtoji tokia stovykla). 2006 metais Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Nuo šių metų rugsėjo 1 d. gimnazija pavadinta jėzuito Žygimanto Liauksmino vardu.
Iškilmingoje Kražių mokyklos įkūrimo 400 metų šventėje dalyvavo Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Europos Komisijos (EK) narys Vytenis Andriukaitis, Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, Seimo narė Alma Monkauskaitė, Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, administracijos direktorė Irena Sirusienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas, pavaduotoja Sonata Venckienė, Vilniaus, Šiaulių universitetų atstovai, partneriai  - Kėdainių šviesiosios gimnazijos, Vilniaus jėzuitų gimnazijos, Raseinių rajono Viduklės S. Stanevičiaus ir Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijų atstovai, buvę ir esami mokiniai, mokytojai. Ministras pirmininkas gimnazijos kieme atidengė skulptoriaus Osvaldo Neniškio skulptūrą, kuria primenama mokyklos istorija ir pagerbiamas mokyklos indėlis į visos Lietuvos švietimą. Savo kalboje premjeras dar kartą priminė istorines asmenybes, kurių darbų ,,gija tebetęsiama iki šių dienų – gimnazija ir šiandien ugdo šviesuolius“. A. Butkevičius dėkojo mokiniams ir mokytojams už meilę miesteliui ir visai Žemaitijai. Jis padėkos raštus įteikė ilgamečiam istorijos mokytojui, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės Kražiuose įkūrėjui, muziejininkui Edvardui Dirmeikiui, taip pat Kražių bendruomenės įkūrėjui, ilgamečiam Kražių vidurinės mokyklos direktoriui Stanislovui Bružui ir lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Emilijai Kvietkuvienei už kultūrinę ir literatūrinę veiklą gimnazijoje, miestelyje ir rajone. Europos parlamento narys Vytenis Andriukaitis į sceną kartu atsivedė dvi mokines, taip parodydamas skirtingų kartų bendrystę. Seimo narė Alma Monkauskaitė priminė Kražių bažnyčios kanauninką M. Daukšą, jo ,,Postilę“, nutiesusią mokslo, kalbos kelius iš Kražių po visą Lietuvą.
           Po gausybės sveikinimų ir atsiminimų kalbų dainavo operos dainininkė Diana Tiškovaitė, pasirodė mokiniai, Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos muzikantai, bendruomenė savo svajones sudėjo į spalvotus balionus, kurie akimirkai papuošė dangų. Skambėjo valstybės ir gimnazijos himnai. Po iškilmių vyko klasių susitikimai, interaktyviuoju keliu visi patraukė į kolegijos pastatą, kur šiandien įsikūręs M. K. Sarbievijaus kultūros centras. Čia Vilniaus universiteto kinetinis teatras parodė spektaklį. Gimnazijos ir rajono mokyklų mokiniai šventę tęsė diskotekoje.
Sekmadienį Kražių bažnyčioje šventas Mišias už gimnazijos bendruomenę aukojo Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas Gintaras Vitkus, giedojo Radviliškio menų mokyklos sakralinių giesmių kolektyvo mergaitės. Koncertą ,,Dedikacija Kražiams“ dovanojo solistas Virgilijus Noreika ir ,,Simfonietos“ orkestras.
Gimnazija sulaukė didelio būrio rėmėjų dėmesio, o renginių globėjas Vidmantas Fokas buvo ne vienos šventės akimirkos sumanytojas ir įgyvendintojas.

 Emilija Kvietkuvienė
Kražių gimnazijos mokytoja

 

Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus VareikisReklama