NAUJIENOS

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejuje pristatomas unikalus eksponatas

Kategorija:

Miestas:
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejuje pristatoma Vieno eksponato paroda. Čia eksponuojama buvusiai Kražių jėzuitų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčiai kadaise priklausiusi monstrancija. Paroda skirta Jono Karolio Chodkevičiaus 400-osioms mirties metinėms ir jėzuitų bažnyčios statybos pradžios 400 metų sukakčiai paminėti.

J. K. Chodkevičius Kražiuose 1614 m. pradėjo statyti kolegiją, kuri oficialiai atidaryta 1616 m. ir fundatoriaus garbei buvo vadinama Collegium Chodkievicianum. Kražiuose įkurta jėzuitų kolegija ilgainiui tapo švietimo ir kultūros židiniu visoje Žemaitijoje. Šalia kolegijos, gavus fundaciją iš J. K. Chodkevičiaus, 1621 m. buvo iškilmingai pradėti ir jėzuitų bažnyčios statybos darbai – pašventintas bažnyčios, dedikuotos Švč. Mergelei Marijai, kertinis akmuo. Šventovės statyba gerokai užtruko, darbai baigti tik 1689 m.

Jėzuitų bažnyčia Kražiuose laikyta puošniausia to meto šventove Žemaitijoje. Bažnyčioje ilgainiui buvo įrengti 12 altorių, juose kabojo meniškos tapybos paveikslai, netgi buvo nurodoma, kad didžiajame altoriuje pakabintas iš Romos atvežtas Leonardo da Vinči tapytas Dievo Motinos Ėmimo į dangų paveikslas. Bažnyčioje taip pat buvo puošnios drožybos Briuselyje daryta sakykla, dovanota karaliaus Jono Sobieskio, didžiuliai vargonai ir t.t.

Kražių jėzuitų bažnyčioje buvęs ir unikalus liturginis reikmuo – monstrancija.  Tai XVII a. vidurio barokinis kūrinys (apie 1660-1663 m., Rytų Prūsija), kurio autorius – auksakalys Hansas Miuleris.

Nuo 1940 m. monstrancija priklauso ir yra saugoma Kauno arkivyskupijoje, todėl visuomenei nėra viešai prieinama. Šią vasarą Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejus suteikia puikią progą lankytojams pamatyti šį unikalų eksponatą – liturginį reikmenį, priklausiusį puošniajai Kražių jėzuitų bažnyčiai.

Vieno eksponato paroda Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejuje veiks nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 25 d.
 
 
Aistė Mažonienė,
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro vyr. specialistė
 

Reklama