NAUJIENOS

KONKURSO „GRAŽIUO ŽEMAITIŪ ŽEMIE“ NUOSTATAI

Kategorija:

 

I.                   Bendroji dalis:

                      1.      Lietuvos Respublikos Seimas 2013 metus paskelbė Tarmių metais. Konkurso „Gražiuo žemaitiū žemie“ idėja –  sudaryti galimybes prisidėti prie renginių, skirtų tarmių metams.

                       2.      Konkursą organizuoja – interneto svetainės www.manokrastas.lt steigėjas UAB „Tvirimenta“.

                       3.      Konkurso partneris radijo stotis:  www.bossfm.lt

II.                Konkurso tikslai:

                       1.      Populiarinti žemaičių tarmę ir potarmes.

                        2.      Skatinti žmonių kūrybišką požiūrį į savo tarmę.

III.             Konkurso dalyviai:

                       1.      Konkurse kviečiami dalyvauti visi žemaičiai ir jiems prijaučiantys.

IV.             Konkurso trukmė: 2013-02-01 – 2013-03-30.

V.                Dalyvavimo konkurse sąlygos:

                1.   Konkursui galima pateikti pasirinktinai:

1.1. rašytinius kūrinius: nuotraukomis iliustruotos publikacijos jumoreskos, eilėraščiai;

1.2. video kūrinius: dainų įrašai, pasakojimai, krašto pristatymas.

2.  Konkursui galima pateikti tik originalius kūrinius. Kūrinio originalumą jo autorius patvirtina nurodydamas savo vardą, pavardė, kontaktai. Konkurso dalyvis garantuoja nuostolių atlyginimą konkurso organizatoriams dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų ar prekės (paslaugos) ženklo naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl konkurso organizatorių kaltės. 

        3.  Visi kūriniai turi būti pateikti žemaičių tarme, pageidautina, kad būtų prisilaikoma ir potarmių. Kūrinys privalo turėti pavadinimą ir kūrinį papildančią iliustraciją. Rašytiniai kūriniai pateikiami Word, o iliustracijos JPG formatu, ne mažesnės kaip 700 K apimties.

      4.   Konkursui pateikti darbai bus skelbiami interneto svetainėje www.manokrastas.lt. Darbai autoriui nebus grąžinti. Autorių sutikimas su šiomis sąlygomis – kūrinių atsiuntimas konkursui.  

     5.  Konkursui gali būti pateikiami vieno asmens ar kolektyviniai kūriniai.

                    6. Pateikiamų skaičius konkursui neribojamas.

                   VI.       Dalyvavimo konkurse eiga:

 1.      Konkursas organizuojamas dviem etapais:

 1.1. Pirmasis etapas – nuo konkurso nuostatų paskelbimo interneto svetainėje www.manokrastas.lt dienos iki vasario 28 dienos kūriniai siunčiami el.paštu: tviriment@gmail.com

1.2. Antras etapas – nuo kovo 1 iki kovo 31 dienos kūrinių vertinimas ir geriausių kūrinių rinkimas. Visi kūriniai kovo 1 dieną bus pateikti interneto svetainėje www.manokrastas.lt

2. Nugalėtoją rinks svetainės www.manokrastas.lt lankytojai, balsuodami už pateiktus kūrinius, vieno unikalaus lankytojo apsilankymas – 1 balas, ir komisija, sudaryta iš 5 narių: konkurso organizatorių, kalbininkų ir Žemaičių kultūros draugijos atstovų. Kiekvienas komisijos narys vertindamas kiekvieną kūrinį turės teisę skirti iki 10 balų. Vertindama kūrinius komisija atsižvelgs į kūrinio meninį lygį, kūrinio idėjos originalumą ir novatoriškumą.

3. Rašytiniai ir video kūriniai bus vertinami atskirai.

                VII.     Konkurso apdovanojimai:

1.      Daugiausia balų surinkusiam rašytiniam ir video kūriniui bus įteikiama 250 Lt premija. Pagal surinktų balsų skaičių 2 pateikusiems rašytinį ir 2 pateikusiems video kūrinį bus įteikiami rėmėjų įsteigti paskatinamieji prizai.

               VIII.     Baigiamosios nuostatos:

1.      Visa su konkursu susijusi informacija skelbiama interneto svetainėje www.manokrastas.lt

2.      Papildoma informacija teikiama el.paštu: tviriment@gmail.com arba tel: 8 688 29679 


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Reklama