NAUJIENOS

Kodėl pasiklysta mūsų svajonės

Kategorija:

Miestas:

Spalio 28 d. Šilalės Pajūrio Stanislovo Biržiškos gimnazijos grupė „Aktyvistai“ susirinko į gimnazijos aktų salę – 8.00 val. ryto turėjo prasidėti trečiasis programos „Tu ir aš – kartu mes galia“ seminaras. Kartu su mumis seminare turėjo galimybę dalyvauti ir mainų programos svečiai iš Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos.

Kaip įprasta, seminaras prasidėjo nuo šiokių tokių pramogų  - žaidėme gana aktyvų žaidimą, kuris iš dalies padėjo mums pažinti vieniems kitus: sužinoti, kokia kieno akių spalva, kas turi brolį ar seserį ir pan. Prasibudinę ir pasilinksminę perėjome prie rimtesnių darbų. Kalbėjome apie tai, kas yra vertybės, kas yra poreikiai, kuo jie skiriasi. Žaisdami sužinojome, kokia yra mūsų komandos vertybė, kurios neatsisakytume. Po to gavome užduotį/ testą – susidarėme lentelę, kurioje reikėjo parašyti 10 mūsų didžiausių siekių, svajonių, tikslų. Atlikdami testą sužinojome, kuri svajonė suteiktų mums daugiausia džiaugsmo, kurią svajonę pasiekti lengviausia. Seminaro vadovė patarė, kad svajonių siekti reikia nuo lengviausiai pasiekiamos ir po to judėti tolyn. Savanoriai turėjo galimybę sužinoti, kaip jie siekia savo tikslo žaisdami žaidimą, kada jiems „žengiant“ į tikslą buvo sudaromos įvairios kliūtys – kas nors pakiša koją, kėdė (tikslas) nunešamas arba ant jo kas nors atsisėda ir pan. Stebint žaidimą, darėsi aišku, kurie iš mūsų aktyvistų grupės yra tikslo siekiantys, o kurie tiesiog nuleidžia rankas...

Baigiantis seminarui trumpai jį apibendrinome, kiekvienas turėjome galimybę išsakyti savo nuomonę. Labai dėkojame vadovei Svetlanai Radiul už seminarą ir nekantriai laukiame kitų!

 

Laura Šimkutė


Reklama