NAUJIENOS

Klebonas Jonas Paulauskas kunigystei pasišventęs jau 40 metų

Kategorija:

Miestas:
Pirmadienį Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kanauninkas, miesto garbės pilietis Jonas Paulauskas minėjo ypatingą gyvenimo sukaktį – 40-ies metų kunigystės jubiliejų.
 
Šv. Mišiose dalyvavo ir kleboną Joną Paulauską sveikino gausus būrys svečių kunigų, parapijiečiai, organizacijų atstovai, taip pat Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta Riaukienė. „Didelė laimė mūsų Gargždams ir visai parapijai turėti tokį dvasios Vadą, koks esate Jūs – taurus, iškilus ir visuomeniškas, gebantis būti tiek pat arti dvasiškų reikalų, kiek ir prie kiekvieno žmogaus. Jums esame dėkingi už mūsų švytinčią bažnyčią, kurios statytojas ir kūrėjas esate Jūs – ir toliau matome ją besipuošiančią naujais meno kūriniais ir dar labiau džiugiai pakylėjančią mūsų širdis. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad ši bažnyčia yra ne tik atvira, bet ir atverianti tikrąsias tikėjimo tiesas ir tarnystės gėrį visiems žmonėms, bet ypač jaunimui – šiandieniniame beribių galimybių ir pavojų pasaulyje tai yra be galo svarbu“, – kalbėjo vicemerė Violeta Riaukienė. Ji klebonui ganytojiškame kelyje palinkėjo sveikatos, dar daugiau gražių sumanymų ir jų išsipildymo.
Sveikinusieji dėkojo klebonui Jonui Paulauskui už nuveiktus darbus, atsidavimą parapijiečiams ir neabejingumą jų rūpesčiams, linkėjo stiprybės, Viešpaties palaimos ir toliau parapijiečius taip nuoširdžiai vesti Dievo keliu.
Taip pat gražių sveikinomo žodžių sulaukė kunigas Kęstutis Vainorius, kuris mini 25-erių metų kunigo tarnystės jubiliejų.
 
Į Gargždus kunigas Jonas Paulauskas buvo atkeltas 1988 m. Jis tapo 33-iuoju Gargždų parapijos istorijoje klebonu. 1989 m. jis pradėjo penktosios Gargždų bažnyčios statybą, kuri šiandien yra pagrindinis miesto simbolis. Klebonas yra daugumos Gargžduose veikiančių katalikiškų organizacijų įkūrėjas, globėjas, dvasios vadas. Gargždų parapijos klebono Jono Paulausko nuoširdi ganytojiška veikla, nemaža kunigo darbo patirtis Telšių vyskupijoje buvo įvertinta ir 2001 m. jam buvo suteiktas kanauninko titulas. Jis yra Telšių vyskupijos katedros kapitulos narys, išrinktas į Telšių vyskupijos kunigų tarybą ir konsultorių kolegiją. 2003 m. klebonui buvo suteiktas Gargždų miesto garbės piliečio vardas.
Daugiau nuotraukų čia.
 
Rita Rapalienė
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
 
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Reklama