NAUJIENOS

Klaipėdoje bus statomi nauji socialiniai būstai

Kategorija:

Miestas:
Klaipėdos miesto savivaldybė investuoja į socialinio būsto plėtrą ir per du metus Klaipėdos mieste planuoja pastatyti du daugiabučius, kuriuose galėtų apsigyventi apie 108 socialinio būsto eilėje laukiantieji asmenys.
2015 m. pradžioje socialinio būsto nuomos eilėje laukė apie 2537 šeimos, iš viso (su šeimos nariais) – apie 4730 asmenų.
Pastarąjį penkmetį Klaipėdoje laukiančių socialinio būsto skaičius išaugo 3,8 karto o aprūpinimas socialiniu būstu padidėjo tik 2,6 karto (nuo 22 iki 58 asmenų (šeimų).
2014 m. vidutinis laukimo eilėje laikas sudarė11, ilgiausias laukimo eilėje laikas – 15 metų.
Po kelių metų, t.y. 2018 m. pabaigoje uostamiestyje bus pastatyti 2 daugiabučiai gyvenamieji namai (Irklų g. 1 – 4 aukštų su rūsiu, 2 įėjimų ir Rambyno g. 14 A – 5 aukštų su rūsiu, 2 įėjimų), kuriuose bus įrengti 76 socialiniai būstai (1, 2 ir 3 kambarių butai), iš kurių 17 bus pritaikyti neįgaliesiems.
Įgyvendinus projektą padidės socialinių būstų skaičius ir sumažės socialinio būsto laukiančių asmenų skaičius. Per pastarąjį dešimtmetį, Klaipėdoje buvo pastatytas tik vienas daugiabutis, skirtas socialinio būsto laukiantiems gyventojams. Atsiradus finansinei galimybei, dalį būsto statybos finansuoti Europos sąjungos lėšomis, uostamiesčio politikai apsisprendė sumažinti socialinio būsto laukiančių asmenų skaičių ir prisidėti prie Klaipėdos miesto savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros.Daugiabučių statybos projekto vertė – 4 635 006,90 Eur, iš jų: Europos Sąjungos lėšos – 3 855 877,00 Eur, 779 129,90 Eur – Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos.
Jau parengtas daugiabučio gyvenamojo namo sklype Irklų g. 1 (36 butai), techninis darbo projektas ir  išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Planuojamo pastato energinio naudingumo klasė ne žemesnė nei B. Pradėtos rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros – parengtas ir derinamas konkurso sąlygų aprašas bei rangos darbų pirkimo sąlygos.
Gyvenamojo namo sklype Rambyno g. 14 A(40butų) pastato energinio naudingumo klasė bus A. Techninis darbo projektas bus parengtas ir atiduotas bendrajai ekspertizei atlikti šių metų viduryje, šiemet planuojama ir šio techninio darbo projekto ekspertizė ir pateikimas statybos leidimui gauti.

Agnė Jonikaitytė

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Reklama