NAUJIENOS

Kiek turėsi sveikatpinigių – tiek būsi laimingas

Kategorija:

Miestas:
Kaip žinia, kiekvienas, tiek fizinis, tiek protinis darbas turi savo vertę ir piniginę išraišką. Vadinasi, ir visa protinė veikla, nukreipta į sveikatos išsaugojimą, turi konkrečią prasmę, vertę, kuri gali būti išreikšta tokiu būdu uždirbtų pinigų kiekiu. Tie pinigai vadinami Sveikatpinigiais. Tai patys vertingiausi pinigai, jie vertingesni ir už eurus, ir už auksą, ir už visus lobius.
Deja, Sveikatpinigius, kaip ir bet kokią kitą valiutą, reikia ne tik uždirbti, bet ir realiai suvokti to viso darbo procesą. Štai čia ir prasideda problemų problemos. Žmogus žino, kad kirsti medžius, statyti namus, vairuoti autobusą, sodinti bulves yra darbas, už kurį priklauso atlyginimas doleriais, eurais ar kokiais zlotais.
Pirmas žmones skaičiuoti Sveikatpinigius išmokė prancūzų psichologas Šarlis Latenjė. Jo pacientai greitai suvokė, kokią naudą tai gali duoti. Net tie, kuriems anksčiau jis negalėjo padėti, ėmė rinkti, „uždirbinėti“ Sveikatpinigius, tapo tikrais sveikatos turtuoliais.
Pasinaudodami Š. Latenjė principu: „Viskas, kas sudėtinga – nereikalinga, o viskas, kas reikalinga yra paprasta“, – pabandykime paprastai ir vaizdžiai suprasti, kas yra tie Sveikatpinigiai, kaip jie uždirbami.
Kiekvienas pozityvus noras, veiksmas, kiek­viena pozityvi, gera mintis ir yra tas darbas, kuris pelno Sveikatpinigius. Kaip ir bet kuriame darbe uždirbta suma priklauso nuo dirbančiojo kategorijos ir nuo darbo laiko. Belieka imtis aritmetikos, sveikatos gyvenimo aritmetikos.
Pirmiausia reikia paskaičiuoti, kiek laiko per dieną skiriate sau, mintims apie save, kaip žmogų, kaip Dievo kūrinį. 1 valanda lygu 10 Sveikatpinigių, 2 valandos – 20 Sveikatpinigių ir t. t.
Jei apie save galvoji su meile – Sveikatpinigių suma dvigubėja.
Pozityviai galvoji ne tik apie save, bet ir apie artimus žmones – 1 valanda lygu 20 Sveikatpinigių... Gėriesi gamta, rytu, klausaisi muzikos – 30 Sveikatpinigių. Skaitai tikrą knygą apie gyvenimą, kūrybą, meilę (pvz. Vaistažodžiai) – 50 Sveikatpinigių. Jautiesi įsimylėjęs – 100 Sveikatpinigių...
Tęskite, tęskite... Sudarykite savo asmeninę Sveikatpinigių banko sąmatą, nesibaiminkite, kad kažkas įsilauš į jūsų sąskaitas ir išgrobs sąžiningai uždirbtą turtą. Taip kartais tepasitaiko tik mūsų žemiškuose bankuose, o Jūsų Sveikatpinigiai saugomi jokiems grobėjams nepasiekiamuose Dangaus bankuose.
Ir netaupykite tų savo lobių. Atvirkščiai – švaistykite juos į visas puses, dalinkitės jais ir su draugais, ir su priešais. Kuo daugiau dalinsitės, tuo jūsų Sveikatpinigių tik daugės. Būkite turtingi! Būkite kas dieną vis turtingesni!
Tai kur gi tie sveikatos turtuoliai, paklausite manęs? Juk aplinkui matote daug dvasinių beturčių, ligotų, depresuotų, net ieškančių savanoriškų kelių į ten, kur nebereikia jokių psichoterapijų, jokių Sveikatpinigių... O gerai pažiūrėjus ir jūsų pačių kišenėje, atsiprašau, sieloje, kur uždirbami tie Sveikatpinigiai – tuštoka, nors tarsi ir susitinkate su savimi, ir ryto kavą su malonumu išgeriate, ir meilės jausmai dar ne visai išblėsę... Tai kas gi grobia tą mūsų turtą?
Į tuos Sveikatpinigius kėsinasi, juos be gailesčio grobsto tik vienas plėšikas – tai pats žmogus. Tas pats, kuris taip sunkiai uždirbo, tas pats žmogus ir išgrobsto. Kartais net visą savo turtą. Ir lieka, kaip sakoma, ant ledo.
Jei jau kalbamės konkrečiai, tai ir tuos Sveikatpinigių grobikus įvardinkime, pabandykime kiek galima tiksliau apibūdinti jų galią ir dydį.
Tų šventvagiškų plėšikų vardas – Niaurai. Jie taip pat gaminami sieloje, tiksliau, jos tamsumoje. Išlaikykime lygybės principą, ir taip pat bent apytiksliai sudarykime tą niauriąją aritmetiką, kad lengviau būtų išsaugoti brangiausius Sveikatpinigių turtus.
Esi be nuotaikos (tai emocinė tinginystė, nuotaiką reikia užsidirbti) – vadinasi, per valandą „pagamini“ 10 Niaurų, per parą – 240 Niaurų, o per gyvenimą – jau milijonai... Kiekvienas Niauras „praryja“ po Sveikatpinigį, milijonas Niaurų kėsinasi į milijoną Sveikatpinigių, kurių nei sieloje, nei Dangaus banke nėra. Žmogus ima skolintis iš antidepresantų, alkoholio, narkotikų...
Pyktis, pavydas, baimė, nepasitenkinimas savimi, darbu, šeima, pasauliu – tie ir kiti Sveikatpinigių grobikai ištuština ne tik gyvenimo džiaugsmu, meile uždirbtus sielos lobius, bet ir sujaukia mintis, sunaikina gyvenimo energiją, žmogų paverčia silpnučiu, bejėgiu, net pasigailėjimo ir pagalbos vertu ligoniu.
Geriausia pagalba – prevencija: suskubti padėti žmogui dar jam neįsiskolinus gyvenimui, nenugrimzdus į sielos tamsumas, dar neišnaudojus, dar išsaugojus Sveikatpinigių teikiamą energiją, sveikatą, meilę sau, žmonėms, gyvenimui.
Didžiausias gyvenimo turto – sveikatpinigių – šaltinis yra pats žmogus, jo mintys, požiūris į save ir į gyvenimą, jo noras jaustis lygiaverčiu su kitais, su pačiais iškiliausiais žmonėmis, jaustis savo paties gyvenimo kūrėju.
Sveikatingumo, gyvenimo energingumo kreditus gali suteikti nuoširdūs, gero linkintys žmonės, bendravimas su jais, įdėmus, nukreiptas į savianalizę pozityvių knygų, „Mano krašto“ straipsnių skaitymas.
Būkite sveikatos, energijos turtuoliais. Sėk­mės ir neišsenkančio gyvenimo džiaugsmo!
 
Jeronimas Laucius,
rašytojas, lektorius, leidyklos „Trys žvaigždutės“ (www.tryszvaigzdutes.lt) vadovas
 
 

Reklama