NAUJIENOS

Kęstutis Kazimieras Girnius – Adolfo Ramanausko-Vanago premijos laureatas

Kategorija:

Miestas:
Varėnos rajono savivaldybė jau trečius metus skiria Adolfo Ramanausko-Vanago premiją. Šiais metais iš trijų pateiktų kandidatūrų vertinimo komisijos sprendimu premija skirta politologui Kęstučiui Kazimierui Girniui už svarų indėlį užtikrinant objektyvios, pasvertos ir pagrįstos informacijos apie politinius įvykius sklaidą tiek sovietmečiu, tiek ir nepriklausomoje Lietuvoje bei mokslinius tyrimus apie pokario rezistenciją. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto mokslininkas doc. K. Girnius yra publicistas, filosofas, istorikas, politikos apžvalgininkas, grįžęs iš emigracijos JAV. Jis aktyviai reiškiasi Lietuvos viešojoje erdvėje komentuodamas politikos aktualijas, rašo filosofinius komentarus žurnale „Naujasis židinys – Aidai“, užsiima istoriniais-filosofiniais tyrinėjimais, iš kurių svarbiausiu laikytina knyga „Partizanų kovos Lietuvoje“. Šis pirmasis solidus mokslinis darbas apie partizanų kovas Lietuvoje buvo publikuotas dar išeivijoje 1987 metais, remiantis tuo metu prieinamais partizanų archyvais ir sovietiniais šaltiniais, kurių kritinė analizė leido sukurti objektyvų pokario pasipriešinimo supratimą, taip pat tapo atskaitos tašku ir standartu pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvos istorikų vykdomiems rezistencijos tyrinėjimams.

Žurnale „Naujasis židinys – Aidai“ paskelbti straipsniai kelia teoriškai ir praktiškai Lietuvai itin aktualius dorovinius klausimus – kas yra tauta, ką reiškia įsipareigoti tautai, kas yra tautinė ištikimybė ir patriotizmas. Kai kurie šiame žurnale rašyti straipsniai taip pat buvo paskelbti straipsnių rinkinyje „Tauta, išbandymai, dorovė: Tarp komunizmo ir demokratijos“ (2011). Savo publicistikoje aktualindamas filosofinę diskusiją tautiškumo ir patriotizmo klausimais, puoselėdamas kritinio mąstymo kultūrą K. Girnius dalyvauja Lietuvos tautiškumo ir patriotizmo ugdymo procese.
Nuo 1979 m. doc. K. Girnius dirbo „Laisvės radijuje“, 1984–2003 m. „Laisvosios Europos radijuje“ lietuvių redakcijoje korespondentu bei žinių tarnybos direktoriumi ir įnešė svarų indėlį kovoje už Lietuvos nepriklausomybę, nes šių radijo laidos buvo reikšmingos puoselėjant tautinę savimonę sovietinės okupacijos metais.
Premija įsteigta pagerbiant Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklaracijos signataro, Ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago asmenybę ir skiriama kiekvienais metais siekiant skatinti Lietuvos visuomenę puoselėti Lietuvos laisvės idėją, branginti ir įamžinti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, puoselėjančias ir ugdančias visuomenės pilietiškumą. A. Ramanausko-Vanago premija, kurios dydis vienas tūkstantis eurų, skiriama asmenims, labiausiai pasižymėjusiems už iniciatyvas ieškant ir atrandant partizanų žuvimo, palaidojimo vietas; už profesionalius sprendimus įamžinant partizanų atminimą; už jaunų žmonių patriotizmo ir pilietiškumo skatinimą ir rėmimą; už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią Lietuvos pilietiškumą ir patriotizmą, tautiškumą ir dvasines vertybes; už sukurtus literatūros, dailės, muzikos, teatro, kino kūrinius, skatinančius visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę, istorinę atmintį, skiepijančius meilę ir ištikimybę Lietuvai.

Premija kasmet teikiama gegužės mėnesį minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, tačiau dėl susidariusios situacijos Lietuvoje renginys perkeltas į rudenį. Laureato pagerbimo šventę planuojama surengti lapkričio 29 dieną – Adolfo Ramanausko-Vanago žūties dieną.
 
Irena Makselienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė

 

Menas ir internete – menas

Menas ir internete – menas

Jo kūrybinis procesas reikalauja pastangų, idėjų, meninės kokybės ir daugelio kitų komponentų. Jis vertas apdovanojimų, bilieto, žiūrovų ir žiniasklaidos dėmesio. Tai inovatyvi šio laiko meninė raiška, bet ne gyvo meno pakaitalas ir...


Reklama