NAUJIENOS

Kėdainiečiai prisiminė savivaldos ištakas

Kategorija:

Miestas:
Birželio 10-ąją surengta Nepriklausomos Lietuvos Kėdainių rajono savivaldybės tarybos (1990–1995 m) simbolinė trisdešimtmečio paminėjimo šventė. Kėdainių savivaldos kūrėjai pagerbė Anapilin išėjusius kolegas, nusipelniusius kraštiečius. Garbinga proga pasodino ąžuoliuką.

 
O prisiminimais dalijosi iškilmingo posėdžio metu. Šįmet paminėtas simbolinis Nepriklausomos Lietuvos Kėdainių rajono savivaldybės tarybos trisdešimtmetis, jis dėl suprantamų ir pateisinamų priežasčių – visą pasaulį sukrėtusios Covid 19 pandemijos – buvo pavėlintas dvejiems metams.

Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis sveikindamas renginio svečius sakė, jog pirmosios Tarybos nariams teko sunkus, įdomus ir sudėtingas darbas. „Įsibėgėjusi Sąjūdžio veikla Lietuvoje sukėlė ypatingą jaudulį, permainas žmonių širdyse ir suteikė galimybes kiekvienam dalyvauti kuriant Nepriklausomą Lietuvą.
Tuo metu keitėsi visuomeninio ir politinio gyvenimo formos, kryptys, labai sparčiai išaugo tikėjimas laisve ir valstybės ateitimi.

 1990 balandžio 16 dieną savo veiklą pradėjo pirmoji laisvuose, demokratiniuose rinkimuose išrinkta gausi penkiasdešimties narių ir ilgiausiai (penkerius) metus dirbusi deputatų Taryba, padėjusi Kėdainių savivaldos pamatus.
Skaitydamas 1990 - 1995 metų Kėdainių rajono savivaldybės tarybos pirmininko Petro Baguškos prisiminimus radau keletą įdomių faktų. 1990 metų vietinių tarybų rinkimų kampanija parodė, kaip keičiasi visuomeninė sąmonė. Anksčiau, kad būtum deputatu, reikėjo būti geru gamybininku. Kandidatai į deputatus buvo parenkami. O 1990 metais teisę iškelti kandidatus turėjo ne tik politinės partijos, visuomeninės, politinės organizacijos bei judėjimai, bet ir eiliniai piliečiai. Ir net patys žmonės galėjo save išsikelti kandidatais.Anuometiniai rinkimai pasižymėjo ypač dideliu kandidatų ir rinkėjų aktyvumu. Juk rinkėjai balsavo prieš stagnaciją, vildamiesi Laisvės permainų. 1990 metų kovo 24 dieną buvo renkama 50 deputatų, o kandidatų įregistruota 141. Žinome, kad tuomečiai rinkimai tęsėsi pora mėnesių.

Pirmoji nepriklausoma taryba darbą pradėjo sudėtingu laiku. Juk viskas buvo nauja, o tada vykę pokyčiai sąlygojo dalykiškos veiklos būtinumą.


Tada deputato mandatas, visų pirma buvo kovotojo mandatas. Tarybos nariai kovojo už tai, kas padeda žmogui, pažangai, kovojo prieš rutiną, neūkiškumą. Savaime suprantame, jog tada teko labai operatyviai priiminėti pačius įvairiausius sprendimus.

Peržvelgus pirmosios Tarybos veiklos ataskaitą įsiminė skaičiai: buvo surengta 51 savivaldybės tarybos sesija, apsvarstyti 425 klausimai, priimta 300 sprendimų ir 8 ilgalaikės programos. Priimta per pusę tūkstančio gyventojų“, -  sakė  V. Tamulis.

Prisiminimais dalijosi P. Baguška, V. Muntianas, S. Šileika, A. Svirskis, kiti pirmosios Tarybos nariai.
Trisdešimtmečio proga buvo išleista knyga „Pirmosios Kėdainių kregždės“. Į ją sudėti buvusių Tarybos narių prisiminimai, svarbiausi faktai, sprendimai.

Akvilė Šidlauskaitė
Kėdainių rajono savivaldybės mero patarėja
 
 

Reklama