NAUJIENOS

Kalbėta apie švietimo pagalbą vaikams, kurie turi klausos negalią

Kategorija:

Miestas:
Birželio 22 d. Radviliškio rajono savivaldybės mažojoje salėje įvyko Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės Lenos Skriptienės susitikimas su Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro švietimo pagalbos ir vertinimo skyriaus vedėja Daiva Burkauskienė bei šio centro švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė, surdopedagoge Rūta Vyšniūnienė.
 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro švietimo pagalbos ir vertinimo skyriaus vedėja Daiva Burkauskienė papasakojo apie šio centro teikiamas paslaugas ir galimybes klausos negalią turintiems vaikams, mokymo priemones šių vaikų ugdymui ir ugdymuisi, metodinę pagalbą pedagogams, dirbantiems su vaikais, turinčiais klausos negalią. Vedėja akcentavo, kad svarbu laiku pastebėti ir vaikui diagnozuoti klausos sutrikimą bei laiku suteikti būtiną specialistų pagalbą, tęsti vaiko klausos reabilitaciją – lavinti klausą ir mokyti kalbos. Esant tokiam sutrikimui, reikia nedelsiant kreiptis į specialistą – surdopedagogą. Jis lavina vaikų, turinčių klausos sutrikimą, klausą, moko kalbėti, padeda tėvams vaiko ugdymąsi tęsti namuose. Šis specialistas padeda vaiko atstovams pagal įstatymą žengti pirmuosius klausos sutrikimą turinčio vaiko ugdymosi žingsnius. Kuo anksčiau vaikui, turinčiam klausos sutrikimą, suteikiama ugdomoji pagalba, tuo geresnių rezultatų pasiekiama.

Jei šią negalią turintis vaikas mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, jam būtina surdopedagogo pagalba. Net jei šeima gyvena ne Vilniuje, surdopedagogai konsultuoja vaiko atstovus pagal įstatymą, kaip lavinti vaiko klausą ir mokyti kalbos, pataria dėl vaiko ugdymo. 

Centro atstovės sutartinai pabrėžė, kad jei bendrojo ugdymo klasėje mokosi mokinys, turintis klausos sutrikimą, ir pedagogui iškyla klausimai apie ugdymo būdus ir formas, mokymo priemones, aplinkos pritaikymą ir pan., nedelsiant reikia kreiptis pagalbos ir konsultuotis į Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro specialistus: tel. nr.: 8 5 2154956 arba 8 604 08589, el. p. daiva.burkauskiene@lknuc.lt.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro švietimo pagalbos ir vertinimo skyriaus atstovės paliko pirminės informacinės metodinės medžiagos rajono ugdymo įstaigoms, kuriose ugdosi vaikai su klausos negalia. Ši informacija jau perduota minėtoms ugdymo įstaigoms. Rajono ugdymo įstaigose ugdosi keturi vaikai turintys klausos negalią, dviem iš jų jau itin svarbu suteikti specialią surdopedagogo pagalbą.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro švietimo pagalbos ir vertinimo skyriaus atstovės pakvietė rajono švietimo įstaigas kreiptis tiesiogiai į Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro švietimo pagalbos ir vertinimo skyrių dėl specialiųjų mokymosi ir mokymo priemonių, metodinės medžiagos ar kitokios pagalbos vaikams, kurie turi klausos negalią. Šis centras nemokamai skiria įvairias pritaikytas, tikslines ugdymo ir ugdymosi priemones, metodinę medžiagą ir konsultacijas.

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija


Reklama