NAUJIENOS
Vilnių papuoš 12 naujų meninių akcentų

Kaip įveiksime neigiamas nuotolinio mokymosi pasekmes?

Kategorija:

Miestas:
Netikėtai į mūsų gyvenimą įsibrovusi nuotolinio mokymo ir mokymosi forma tarsi nepakeliama našta užgriuvo visą švietimo sistemą ir kiekvieną su ja susijusį asmenį, o ypač mokinius, mokytojus ir mokinių tėvus. Akivaizdu, kad nuotolinio mokymosi metu didelė dalis atsakomybės už vaiko mokymąsi, įgytas žinias krenta ant tėvų pečių. Ypač pradinukų. Tėvai, turėdami atlikti savo tiesioginį darbą, tuo pačiu metu tampa ir tiesioginiais ugdymo proceso dalyviais, atsakingais už savo vaikų žinių įsisavinimą. O kas, jei tėvai neturi galimybės mokytis kartu su vaiku? 

Iš esmės nuotolinis mokymas nėra kokia nors ypatinga naujovė, tiesiog šiai mokymo formai dar nesame nei metodiškai, nei finansiškai, nei psichologiškai tinkamai pasiruošę.  Todėl turime pripažinti, kad šiuo metu nuotolinis mokymas neigiamai paveikė mokymosi procesą ir mokymosi rezultatus. Neatmestina, kad nemažam skaičiui mokinių jau didelė dalis šių mokslo metų yra praėjusi pusvelčiui arba net visai veltui, nes  nuotolinio mokymosi metu daugelio mokomųjų dalykų medžiagos jie visai neįsisavino arba  įsisavino tik iš dalies. Juolab kad ugdymo spragų jau yra likę ir iš praeitais metais vykusio nuotolinio mokymosi laikotarpio. Jau vien tas faktas, kad yra diskutuojama, ar nevertėtų šiais metais atsisakyti brandos egzaminų abiturientams, atsižvelgiant į jų patirtus sunkumus mokantis nuotoliniu būdu, leidžia daryti prielaidą, kad ši problema palietė ne tik žemesnių klasių mokinius, bet ir vyresniuosius, kuriems nuotolinis mokymas, atrodo, turėjo būti daug lengviau įveikiamas.

 Ar sugrįžę į mokyklas po pandemijos mokiniai suspės ištaisyti mokymosi spragas, kurios iš esmės atsirado ne dėl jų pačių kaltės. Juk informacinių technologijų priemonių stoka, įgūdžių tinkamai jomis naudotis trūkumas ir daugelis kitų faktorių, tokių kaip psichologinis barjeras bendraujant per ekraną, netinkamos mokymosi sąlygos, neadaptuotas nuotoliniam mokymui mokymo turinys ir priemonės –  tai tik aisbergo viršūnė visų priežasčių, kurių pamatytume dar daugiau, jei paanalizuotume atskirai kiekvieno mokinio, kiekvienos šeimos, taip pat ir kiekvieno mokytojo situaciją šio proceso metu.

Be abejo, yra dalis mokinių, ypač vyresniųjų klasių, kurie, turėdami labai geras sąlygas, patys arba tėvų ar korepetitorių pagalba, sugeba įsisavinti žinias nuotolinio mokymosi metu. Bet, deja, tokių mokinių nėra ypatingai daug, na, o galimybę samdyti korepetitorius arba patys mokyti vaikus turi arba gali sau leisti toli gražu ne visi tėvai.  

Galėtume šiandien daug kalbėti, postringauti, kodėl tam nepasiruošta, kas kaltas, ar ne per ilgai atitrauktus nuo kontaktinio ugdymo laikome mokinius ir panašiai, bet palikime tai švietimo strategų, atsakingų valdininkų, atsakingų politikų atsakomybei.  Šiandien svarbiausia ne tai.  Šiandien svarbiausia čia ir dabar rasti geriausią, mažiausiai komplikuotą išeitį iš susidariusios padėties.

Žinoma, dalis mokinių, kurie turės neigiamus įvertinimus, bus palikti kurso kartoti. Bet tie mokiniai, kurių rezultatai nuo galimo aukšto įvertinimo nukris iki pakankamai žemo, arba tie, kurie vos vos bus sukrapštę žemiausią teigiamą įvertinimą, galbūt labiau už pastangas, o ne už žinias, kurso kartoti neliks, tačiau jų žinių spragos persikels į kitus metus ir darys įtaką tolimesniam mokymuisi,  sėkmingam žinių įsisavinimui.

Tiesa, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra parengusi Pagalbos priemonių planą, kuris yra labiau orientuotas į socialiai pažeidžiamų šeimų vaikus, kurie patiria sunkumų mokydamiesi nuotoliniu būdu dėl nesugebėjimo ar vengimo prisijungti į pamokas, namų darbų neatlikimo ir kt.  Žinoma, jei šis planas būtų nors iš dalies įgyvendinamas, tikėtina, kad tam tikra pagalba daliai vaikų būtų suteikta. Bet esu įsitikinusi, kad pagalbos reikia ne tik socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams. Pagalbos reikia praktiškai didžiajai daugumai mokinių ir ne dėl nesugebėjimo prisijungti į pamoką, o dėl dėstomos medžiagos  suvokimo ir įsisavinimo sunkumų, kuriuos nulemia daugybė specifinių su nuotoliniu mokymu susijusių veiksnių.

Manau, kad mokytojai, taip pat ir mokiniai bei jų tėveliai geriausiai šiuo metu žino realią padėtį, susijusią su nuotoliniu mokymu, geriausiai mato problemas  ir, be abejo, geriausiai suvokia, kokia pagalba gali būti efektyviausia mokinių žinių spragoms likviduoti.  Ir labai svarbu yra suvokti ir pripažinti, kad tai, kas tinka vienai mokyklai, gali visai netikti kitai,  taip pat, kas priimtina vienam vaikui, tas gali būti nepriimtina kitam. Todėl reikėtų nevengti pagalbų įvairovės, juk svarbiausia pasiekti norimą rezultatą, o ne imituoti pagalbą dėl pagalbos. 

Turėdama didelę darbo švietimo srityje patirtį, dalinuosi keliais siūlymais ir kviečiu pasvarstyti tokius mokinių žinių spragų šalinimo variantus:

Vienas variantas:

Tėvams pritariant suteikti mokiniams,  turintiems žemus ar vidutinius teigiamus įvertinimus, laisvę ir teisę pasilikti kartoti kursą dar vienerius metus, per kuriuos būtų pašalintos dėl nuotolinio mokymo atsiradusios spragos. Žinoma, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio situaciją, į susidariusią žinių spragų apimtį ir kitas aplinkybes. Tai turėtų būti  laisvas, sąmoningas paties vaiko ir jo tėvų pasirinkimas, esant nerimui dėl neįsisavintų žinių ir dėl  galimo poveikio tolimesniam mokymuisi. Galbūt tai nėra labai patraukli idėja, ypač psichologiniu aspektu, tačiau, galvojant apie ilgalaikes pasekmes, šis variantas mokiniui galėtų būti labai naudingas.

Kitas variantas:

Kitais 2021–2022 mokslo metais skirti papildomas konsultacijas nuotolinio mokymosi spragoms pašalinti.  Žinoma, mokiniai susidurtų su dvigubu krūviu: turėtų įsisavinti naują mokymosi turinį ir lygiagrečiai pašalinti praeities mokymosi spragas. Šis variantas gal labiau tiktų tiems mokiniams, kurių žinių spragos nėra itin didelės.

Trečias variantas:

Sudaryti sąlygas visiems pageidaujantiems mokiniams turimas žinių spragas pašalinti per vasaros atostogas, skiriant įvairių mokomųjų dalykų kontaktines konsultacijas, kurios būtų teikiamos vieną mėnesį po mokslo metų pabaigos arba vieną mėnesį prieš naujuosius mokslo metus.

Nors ministerija yra numačiusi, kad bus organizuojamos teminės vasaros stovyklos, kuriose mokiniai, patyrę nuotolinio mokymosi sunkumų, galės tobulinti savo žinias gamtos, tiksliųjų mokslų ir kalbų srityse, tačiau kyla klausimas, ar visiems pageidaujantiems vaikams bus sudaryta galimybė dalyvauti šiose stovyklose.

Natūralu, kad vienam vaikui gali būti priimtinas vienas variantas, kitam kitas. Todėl idealu būtų, jei būtų sudarytos sąlygos kiekvienam laisvai pasirinkti, koks būdas padėtų geriausia įveikti atsiradusias žinių spragas.

Suprantu, kad kiekvienas pateiktas pasiūlymas reikalauja papildomų lėšų. Tačiau, jei švietimas yra prioritetinė sritis ne tik žodžiais, bet ir realiais darbais, pinigų tikrai atsiras. Juolab kad finansinė parama yra skiriama ir kitoms pandemijos paveiktoms sritims. Džiugu, kad yra skirtos lėšos socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams nupirkti kompiuterius ir kitą reikalingą nuotoliniam mokymuisi įrangą.  Šiuo metu turi būti užtikrinta, kad nuotoliniam mokymuisi reikalingą šiuolaikišką įrangą turėtų visi ugdymo procese dalyvaujantys vaikai.

Šiais savo pamąstymais kviečiu pedagogus, tėvus, kitus švietimo sistemos darbuotojus padiskutuoti ir kartu rasti geriausius pagalbos mokiniams būdus. Nuotolinio mokymo spragos turi būti pašalintos ir tai turi būti padaryta kiekvienam priimtiniausiu būdu.
 
Genoveita Krasauskienė

Panašūs straipsniai:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/laima-ziediene-kokia-ji-%E2%80%93-kitokiu-vaiku-sekmes-trajektorija
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/sigita-burvyte-suaugusieji-nesugebame-ivertinti-savo-ribotumo-ir-nepazistame-siuolaikiniu-vaiku
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/gailute-ivaskeviciute-jei-vaikas-paliekamas-mokyti-ir-aukleti-tik-mokyklai-gero-rezultato-nebus-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/agne-ziedeliene-is-siuolaikinio-vaiko-neretai-atimamas-noras-pazinti-tyrineti-ir-isbandyti
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/sigita-burvyte-edukacija-tampa-visai-kitokia-nes-jos-pagrindas-%E2%80%93-zmoniu-tarpusavio-rysiai
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/antropoceno-vaikai-arba-%E2%80%9Esigita-tu-esi-mano-gera-drauge-as-tave-nusausiu-duosiu-penkta-gyvybe-ir-isgelbesiu%E2%80%9C
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rosita-veikaliene-kai-vaikas-paliekamas-vienas-su-savimi-jis-gyvena-savo-sukurtame-pasaulyje
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kitoks-vaikas-suaugusiems-nepazistamas-objektas

 

Reklama