NAUJIENOS

Kaip geriausia mažosios bendrijos savininkui išsimokėti pinigus?

Kategorija:

Miestas:

Mažosios bendrijos įkūrimas yra puiki išeitis žmonėms, norintiems imtis smulkaus verslo, kuris nereikalauja didelių investicijų. Kaip numatyta Mažųjų bendrijų įstatyme, tik šios bendrijos vadovas arba atstovas turi teisę paimti ir išmokėti tos bendrijos nariams lėšas kaip avansu išmokamą pelną.

Kas yra laikoma mažąja bendrija?

Mažąja bendrija yra laikomas ribotos atsakomybės juridinis asmuo. Todėl jos nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas šios bendrijos prievoles. Mažąją bendriją gali steigti tik iki dešimties asmenų, nors gali būti ir vienas steigėjas. Ši bendrija gali vykdyti bet kokią veiklą, kurios nedraudžia įstatymai.

Nors iš mažosios bendrijos ir nereikalaujama turėti minimalų įstatinį kapitalą, šios bendrijos nariai moka įnašus, kurių dydis ir mokėjimo tvarka būna nustatoma narių susirinkime. Tuo tarpu mažosios bendrijos pelnas paskirstomas proporcingai sumokėto nario įnašo dydžiui, nors galima numatyti ir kitokią pelno paskirstymo tvarką.

Koks asmuo gali tapti mažosios bendrijos vadovu?

Mažosios bendrijos vadovu gali būti tik fizinis asmuo, jis gali būti ir šios bendrijos narys, tačiau su juo negali būti sudaroma darbo santykių sutartis. Sprendimą dėl mažosios bendrijos vadovo paskyrimo ir atšaukimo, sutarties sąlygų ar jos nutraukimo priima šios bendrijos narių susirinkimas arba mažosios bendrijos vienintelis narys.

Kokie būdai yra patys geriausi mažosios bendrijos savininkui išsimokėti pinigus?

Norint išimti pinigus iš mažosios bendrijos yra keletas galimų būdų, kurie yra visiškai skirtingi, turint omenyje, jų apmokestinimą mokesčių prasme. Todėl reikia elgtis atsargiai, nes jeigu bus suklysta deklaruojant, gali tekti mokėti daugiau mokesčių, nei manėte. Pinigus galima išimti kaip susietus su darbo santykiais, kaip dividendus bendrijos nariui, kaip vadovui ir nariui pagal civilinę vadovavimo paslaugų sutartį.

Tai pigiausias ir patogiausias būdas, kuriuo gali pasinaudoti įmonės vadovas. Be to, vadovavimo sutartis yra priskiriama įmonės sąnaudoms ir nuo tos sumos nereikia mokėti pelno mokesčio. O jeigu mažoji bendrija pasidaro nuostolinga, atlyginimo už vadovavimą grąžinti nereikia. Tačiau tiksliausiai į visus klausimus apie tai, kaip mažosios bendrijos savininkui būtų geriausia išsimokėti pinigus, gali atsakyti buhalterines paslaugas elektroniniu būdu siūlanti internetinė įmonė: Eureka.

Aistė Bielinė
 


Reklama