NAUJIENOS

Kaimo reikalų komitetas siūlo užtikrinti valstybinės žemės racionalų naudojimą

Kategorija:

Miestas:

Kaimo reikalų komitetas, kaip pagrindinis, apsvarstė Seimo narių pasiūlymus komiteto patobulintam Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui. Seimo narių siūlymams komitetas nepritarė.

Įstatymo projektu siekiama užtikrinti valstybės turto (žemės) racionalų naudojimą ir teisės aktų pagrindu susiklosčiusių valstybinės žemės nuomos santykių tęstinumą.

Šiuo metu galiojantis Žemės įstatymas leidžia be aukciono išnuomotų valstybinių žemės sklypų nuomininkams keisti šių žemės sklypų paskirtį. Ši nuostata praktikoje kelia problemų: kaip ne kartą konstatavo Valstybės kontrolė, be aukciono gali būti išnuomotas kur kas didesnis valstybinės žemės sklypas, nei reikalinga šiame sklype esantiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti; taip pat pasitaiko atvejų, kai pakeitus valstybinės žemės sklypo paskirtį tokiame žemės sklype yra vykdoma ūkinė-komercinė veikla, vystomi investiciniai projektai, iš to uždirbant nuomininkams, o valstybei prarandant pajamas.

Todėl siūloma uždrausti statyti naujus statinius esamų pastatų eksploatacijai išnuomotuose valstybinės žemės sklypuose ir keisti šių žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį bei (ar) būdą. Asmuo, pageidaujantis statyti, rekonstruoti pastatus, keisti paskirtį, privalėtų žemę įsigyti iš valstybės už rinkos kainą. Šis draudimas nebūtų taikomas tik statant pagalbinio ūkio statinius, rekonstruojant statinį (jei jis nepadidėja daugiau kaip 5 procentus) bei keičiant žemės naudojimo paskirtį ir būdą teritorijose, kuriose žemės privatizavimas negalimas.

Siekiant nepažeisti verslininkų teisių, nustatomas pereinamosios nuostatos dėl iki įstatymo priėmimo dienos sudarytų sutarčių: leidžiama keisti pastatų ir statinių eksploatacijai išnuomotų valstybinės žemės sklypų paskirtį ir būdą, statyti šiame sklype pastatus, jei tokia galimybė numatyta sutartyje su sąlyga, kad į valstybės biudžetą yra sumokamas 20 procentų žemės sklypo vertės dydžio žemės nuomos mokesčio priedas, mokamas vieną kartą iki statybų pradžios arba lygiomis dalimis ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybų pradžios.

Šį įstatymo projektą Seime planuojama priimti dar š. m. spalio mėnesį.

 

Parengė

Kaimo reikalų  komiteto biuro  patarėja

Gintarė Dešukaitė,


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėGyvenimas už raudonųjų linijų

Sausio 20–26 d. energijų horoskopas

Reklama